Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Universitaire Studentenraad & Facultaire Studentenraad

Laatst gewijzigd op 8 februari 2022

De Universitaire Studentenraad

De Universitaire Studentenraad (USR) is hét medezeggenschapsorgaan van en voor studenten van de VU. De raad houdt zich voornamelijk bezig met de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs en het studentenbeleid van de VU. De USR overlegt regelmatig met het College van Bestuur. De raad heeft namelijk belangrijke instemmings- en adviesbevoegdheden op het terrein van strategisch beleid, organisatie, bestuur, financiële ondersteuning van studenten en het Studentenstatuut. Door deze rechten is het zeker dat de stem van studenten altijd wordt gehoord binnen de organisatie bij het nemen van belangrijke besluiten. Leden van de raad proberen daarnaast op diverse manieren het beleid van de universiteit te beïnvloeden door met medewerkers te overleggen en eigen adviezen te geven. De leden van de raad maken ook deel uit van de Gezamenlijke Vergadering. Daardoor is de raad altijd betrokken bij de belangrijke beslissingen die worden genomen op de VU.

De Facultaire Studentenraad

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de hun faculteit. De FSR is er om de belangen van studenten te behartigen, wat inhoudt dat studenten via de FSR inspraak en medezeggenschap hebben in de beslissingen die op en over de faculteit genomen worden. De FSR is de schakel tussen studenten en het faculteitsbestuur. Om optimaal te kunnen functioneren, is het belangrijk dat de FSR weet wat er onder de studenten speelt en wat de knelpunten en problemen zijn. Zit je met een vraag, een probleem of heb je ideeën of suggesties, laat het weten!

Meer informatie over de Universitaire Studentenraad

 • De Raad

  De USR 2020-2021 bestaat uit elf raadsleden: 

  • Kata Rakić  |  Voorzitter
  • Soukaina Abouhssen  |  Vicevoorzitter
  • Kimberly van den Ouden  |  Coördinator Onderwijs & Onderzoek
  • Mustafa Mutlu  |  Coördinator Organisatie & Financiën/Penningmeester
  • Alyssa Termaat  |  Coördinator Communicatie
  • Sumeyye Dalkiran  |  Algemeen raadslid
  • Selin Çakmak  |  Algemeen raadslid
  • Rutger Selier  |  Algemeen raadslid
  • Kat Baron  |  Algemeen raadslid
  • Ayesha Noorain Rizwan  |  Algemeen raadslid
  • Aisha Malik  |  Algemeen raadslid
 • Commissies USR

  Ieder raadslid is actief binnen portefeuilles, iedere portefeuille hoort bij een bepaalde commissie. De Universitaire Studentenraad kent drie commissies; onderwijs en onderzoek, organisatie en financiën en communicatie. Als coördinator kun je maar in één commissie tegelijk actief zijn. Overige leden zijn maximaal in twee commissies tegelijk actief.

  • Commissie Onderwijs & Onderzoek: Kimberly van den Ouden, Selin Çakmak, Kat Baron, Ayesha Noorain Rizwan, Mustafa Mutlu, Soukaina Abouhssen
  • Commissie Organisatie & Financiën: Mustafa Mutlu, Sumeyye Dalkiran, Rutger Selier, Aisha Malik, Ayesha Noorain Rizwan, Kata Rakić
  • Commissie Communicatie: Alyssa Termaat, Kat Baron, Selin Çakmak, Rutger Selier, Aisha Malik, Kimberly van den Ouden, Kata Rakić
 • Commissies Gezamenlijke Vergadering

  De leden van de Ondernemingsraad (OR) en de USR nemen samen plaats in de Gezamenlijke Vergadering (GV). De Gezamenlijke Vergadering overlegt over onder andere de universitaire begroting, het jaarverslag en het instellingsplan. De GV praat met het College van Bestuur (CvB) tijdens de Gezamenlijke Overlegvergadering (GVO). 

 • Wat is een gedeelde en ongedeelde raad?

  De medezeggenschap kan ingedeeld worden op basis van twee systemen: een gedeelde en ongedeelde raad. Bij een gedeeld systeem zijn er twee raden: een ondernemingsraad en een studentenraad. Bij een ongedeeld systeem is er een raad met zowel vertegenwoordiging van medewerkers als studenten samen. Het systeem dat een universiteit kent, wordt zowel decentraal als centraal gehanteerd. De Vrije Universiteit kent een gedeeld systeem waar de Universitaire Studentenraad (USR) in zit en de Ondernemingsraad (OR).

 • Verkiezingen USR

  Jaarlijks vinden er verkiezingen plaats voor de leden van de facultaire studentenraden (FSR) en voor de leden van de Universitaire Studentenraad (USR). Als student van de VU kan je stemmen op de kandidaten van jouw keuze. Dit gebeurt door middel van een elektronische stemming. Je kunt twee keer stemmen: op een kandidaat voor de FSR van jouw faculteit en op een kandidaat voor de USR.

 • Agenda USR

  Planning Public USR-meetings / USR-CvB meeting 2020/2021

  Public USR  |  Thursday 1 October  |  12.00-14.00 h. 

  USR-CvB  |  Thursday 22 October  |  12.00-14.00 h. 

  Public USR  |  Thursday 19 November  |  12.00-14.00 h. 

  USR-CvB  |  Thursday 10 December  |  12.00-14.00 h. 

  Public USR  |  Thursday 14 January  |  12.00-14.00 h. 

  USR-CvB  |  Thursday 4 February  |  13.00-15.00 h. 

  Public USR  |  Thursday 4 March  |  12.00-14.00 h. 

  USR-CvB  |  Thursday 25 March  |  12.00-14.00 h. 

  Public USR  |  Thursday 22 April  |  12.00-14.00 h. 

  USR-CvB  |  Thursday 20 May  |  12.00-14.00 h. 

  URS-CvB Conference  |  Monday 14 June  |  10.00-14.00 h. 

  Public USR  |  Thursday 17 June  |  12.00-14.00 h. 

  USR-CvB  |  Thursday 8 July  |  12.00-14.00 h. 

  Public USR  |  n.t.b.  |  n.t.b. 

  USR-CvB  |  Thursday 26 August  |  09.30-12.30 h. 

 • Contact

  Universitaire Studentenraad
  E-mail: usr@vu.nl 
  Tel: +31 (0)20 59 82291 / +31 (0)6 21202713.
  Postadres: Vrije Universiteit, Hoofdgebouw kamer 0D12, De Boelelaan 1105, 1081HV Amsterdam.

  Ambtelijke secretaris van de USR: Jeannetta van Baarsen.
  E-mail: usr@vu.nl , j.van.baarsen@vu.nl 
  Tel: +31 (0)20 59 82291 / +31 (0)6 21202713 

  Instagram
  Facebook
  LinkedIn

Facultaire Studentenraden

Per faculteit is de Facultaire Studentenraad verschillend.

 • ACTA

  Studenten van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) kunnen meer informatie vinden op ACTA.nl.

 • AUC

  Studenten van Amsterdam University College (AUC) kunnen meer informatie vinden op AUC.nl.

 • BETA

  Facultaire Studentenraad der Bètawetenschappen

  Wat is de facultaire studentenraad (FSR)?

  De facultaire studentenraad is de belangrijkste vertegenwoordiging van studenten binnen de faculteit bèta. Het doel van de facultaire studentenraad is het behartigen van studentenbelangen op faculteitsniveau. De FSR pleegt regelmatig overleg met de faculteitsbestuur en doet zowel gevraagde als ongevraagde aanbevelingen met betrekking tot de plannen en het beleid van de faculteitsbestuur. Om de studenten van de faculteit optimaal te vertegenwoordigen is het belangrijk voor ons om te weten wat er speelt in faculteit en wat de problemen zijn waar studenten tegen aanlopen. Schroom niet om contact op te nemen, met al je vragen, problemen of ideeën, zie de contactgegevens hieronder. 

  Raadsleden

  • Annas Ardiansyah (Voorzitter)
  • Rishabh Patil (Vicevoorzitter)
  • Marwa Soliman (Secretaris)
  • Margriet Sijtsma (Penningmeester)
  • Sharoma Gokoel (Hoofd onderwijs)
  • Mateusz Kedzia  (Hoofd communicatie)
  • Zahraa Salman (Hoofd faciliteiten)
  • Elif Kalkan (Hoofd faciliteiten)
  • Monishka Sinha (Algemeen lid)

  Contact 

  Met de ruimere opening van de universiteiten dit jaar hebben wij besloten om een online en een fysiek inloop uur te houden. Elke maandag van 12.30-13.30 hebben we een online inloop uur en elke woensdag van 12.45-13.30 zullen er leden van de studenten beschikbaar zijn in de FSR-kamer (WN-M112). Tijdens deze inloopuren is het mogelijk om vragen, klachten en opmerkingen bij ons neer te leggen, maar je bent ook altijd welkom voor een gezellig gesprek.

  The Zoom link is:

  https://vu-live.zoom.us/j/99456037641?pwd=TXgzbG5HUzRuOW9CZnZpWjM5Z0EvZz09%C2%A0

  Meeting ID: 994 5603 7641
  Passcode: fsrbeta

  Het is ook mogelijk om ons te bereiken via E-mail, Instagram, LinkedIn en Facebook met al uw klachten, vragen of opmerkingen.

  E-mail: fsr.beta@vu.nl 

  Instagram: fsr.beta

  LinkedIn: fsrbeta

  Facebook: fsrbeta

 • FGB

  Wat is de Facultaire StudentenRaad (FSR)?

  Wij zijn 7 studenten die de studenten van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen vertegenwoordigen. Wij ontvangen opmerkingen van studenten en nemen deze mee naar de vergaderingen met het faculteitsbestuur. Zo kunnen wij beslissingen maken die het beste aansluiten bij de wensen van de studenten. Wij staan open voor al jouw ideeën, suggesties en klachten over faciliteiten, kwaliteit van het onderwijs en andere zaken die de faculteit aangaan. Jouw mening is altijd welkom.

  FSR-leden 2020-2021

  1. Voorzitter: Niel Houtkamp
  2. Vice-Voorzitter: Kerem Özel
  3. Secretaris: Floris Kolner
  4. Penningmeester & Coördinator Pedagogische Wetenschappen: Lucinda de Graaff
  5. Coördinator Bewegingswetenschappen: Kjell Bottema
  6. Coördinator Psychologie: Alina Kaiser
  7. Public Relations: Hà Diệu My

  Hoe kun je ons bereiken?

  E-mail: fsr.fgb@vu.nl
  Facebook: @studentenraadFGB
  Instagrams @fsr_fgb
  Whatsapp: +31 6 47172721

  Introductievideo FSR-leden 

 • FGW

  Facultaire Studenten Raad

  De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen. De FSR vormt de schakel tussen studenten en het faculteitsbestuur en behartigt de belangen van studenten. Studenten hebben via de FSR inspraak en medezeggenschap over de beslissingen die het bestuur binnen de faculteit neemt. De FSR bestaat uit zes leden die gezamenlijk een geheel studiejaar de belangen behartigen van studenten die aan de faculteit Geesteswetenschappen studeren. Dit wordt gerealiseerd door middel van het bijwonen van vergaderingen van het faculteitsbestuur, maar ook door deel te nemen aan verschillende commissies.

  Contact

  Sociale ruimte: HG-12A43
  E-mail
  Facebook
  Instagram

 • FRT

  Facultaire Studentenraad Religie en Theologie

  De Facultaire Studentenraad (FSR) is het aanspreekpunt voor studenten en vertegenwoordigt de studenten bij het faculteitsbestuur. Officieel is het de taak van de FSR om het bestuur advies te geven over 'een goede gang van zaken', studentenvoorzieningen en onderwijsvoorzieningen.

  Elk jaar, rondom februari, is het mogelijk om te solliciteren voor een functie binnen de FSR (alle studenten van de faculteit kunnen zich hier voor beschikbaar stellen). Lijkt het je leuk om een belangrijke rol binnen de faculteit in te nemen en meteen je CV op te krikken? Neem dan contact met ons op.

  De Facultaire Studentenraad behartigt de belangen van de studenten van de Faculteit Religie en Theologie. Om dit op de juiste manier te kunnen realiseren hebben we de ideeën en meningen van studenten nodig. Heb jij ideeën, problemen of iets anders wat je graag ziet gebeuren of veranderen? Stuur ons dan een e-mail, spreek ons aan in de wandelgangen of laat van je horen via Facebook of Twitter.

  Contact

  Email: studentenraad.frt@vu.nl
  Facebook: FSR Religie en Theologie VU
  Twitter: @FSRgodgeleerdVU

 • FSW

  Wat is de FSR?

  De Facultaire Studentenraad (FSR) is het officiële inspraakorgaan van de ongeveer drieduizend studenten die onderwijs genieten aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW). De FSR is democratisch verkozen en daarmee een belangrijk orgaan om de stem van de van de studenten door te laten klinken tot in de vergaderzalen met o.a. het Faculteitsbestuur. De FSR kan door haar rechten, zoals instemmings- en adviesrecht het beleid beïnvloeden dat op de faculteit wordt gevoerd. Zowel onderwijsinhoudelijke zaken, de wijze van tentamineren en praktische zaken, zoals de beschikbaarheid van onderwijsvoorzieningen staan op het aandachtslijstje van de FSR.

  Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen verbeteren moet de FSR samenwerken met andere betrokken partijen, zoals het Faculteitsbestuur of Onderdeelcommissie (afvaardiging van docenten).

  Wie zitten er in de FSR?

  • Voorzitter: Boyd Pander (Politicologie)
  • Vicevoorzitter en Penningmeester: Ward Coenen (Bestuurs- en Organisatiewetenschappen)
  • Council-Coördinator: Andrea Nauta (Sociologie)
  • Communicatie Coördinator en Secretaris: Umu Jalloh (Bestuurs- en Organisatiewetenschappen) 
  • Internationalisering & Onderwijscoördinator: Emma Laumann (Politicologie)   
  • Onderwijscoördinator: Lucas Rib (Politicologie) 
  • Projectcoördinator: Yining Wang (Communicatiewetenschappen) 

  Beleidsplan & Policy Plan

  Ben jij benieuwd waar de FSR zich dit jaar voor inzet? Lees ons Beleidsplan op onze canvas pagina.

  Contact en bereikbaarheid

  De FSR is de stem van de student. Ben jij student aan de FSW? Kom dan in beweging!

  Heb je klachten, vragen of ideeën? Of ben je gewoon benieuwd naar wat er gaande is binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen? Kom eens bij ons langs of stuur een mailtje!

  Kamer FSR: HG 1A-62
  Email: fsr.fsw@vu.nl
  Canvas: Facultaire Studentenraad Sociale Wetenschappen (Link naar Canvas)
  Instagram: @vu_fsrfsw
  Facebook: facebook.com.fsw.studentenraad

 • GNK

  Studentenraad (SR)

  De Facultaire Studentenraad Geneeskunde VU, hierna afgekort als SR, is het medezeggenschapsorgaan voor studenten die geneeskunde studeren aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De SR is de officiële belangenbehartiger van alle medische studenten en onderscheidt zich van de andere studentenorganisaties door de rechten die de raad heeft. Zo moet de SR eerst goedkeuring voor de Onderwijs- en Examenregeling (OER) geven voordat deze van kracht kan worden. In de OER staan onder andere de toelatingseisen voor de opleiding en alle afspraken over het onderwijs. Daarnaast heeft de SR sinds academisch jaar 2016-2017 instemmingsrecht op de begroting van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. 

  Tevens mag de SR zowel gevraagd als ongevraagd advies geven aan de decaan en onderwijsdirectie. Ook heeft de SR hoorrecht, informatierecht en recht op scholing (om zo nog beter alle taken uit te kunnen voeren). De leden van de SR voeren diverse overleggen met de examencommissie, opleidingscommissie, studieadviseurs, ondernemingsraad, programmaleiders van de bachelor en master, decaan en onderwijsdirectie. 

  De leden van de SR zijn daarnaast ook bij andere overleggen aanwezig zoals het bachelor- en masteroverleg, landelijke overleggen met de andere medische faculteiten en met de lokale studentenorganisaties. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld tijdens het Overleg Facultaire Studentenorganisaties (OFSO): een overleg samen met het JVB, de opleidingscommissie, MFVU, IFMSA-VUmc, Co-Raad VU en studentassessor. Uiteindelijk kan de SR met deze overleggen op verschillende manieren inbreng hebben bij het perfectioneren van het onderwijs. Naast bij deze overleggen aanwezig te zijn, organiseert de SR elk jaar diverse studenten fora en ludieke acties. Via sociale media en de website worden studenten geïnformeerd. 

  De SR bestaat uit zeven studenten. Zij worden jaarlijks verkozen tijdens de verkiezingen voor de facultaire studentenraad. Deze vindt plaats in mei en elke ingeschreven geneeskundestudent aan de Vrije Universiteit Amsterdam kan zich hiervoor kandidaat stellen.

  De SR is goed op de hoogte van wat er speelt bij de opleiding en zal veel vragen kunnen beantwoorden. Bij klachten, vragen of opmerkingen over het onderwijs kan je altijd bij de SR terecht. Je kan contact met hen opnemen via de websiteFacebookInstagram of mail!

  Samenstelling

  • Dominique van Anrooij - voorzitter
  • Mariam Tachaout - vicevoorzitter
  • Sylke van Kempen - secretaris
  • Rahul Bhoera - bachelorcoördinator
  • Celine van der Hulst - mastercoördinator
  • Buse Çalişkan - commissaris alliantie en financiën
  • Noureddine Achbab - commissaris externus

  Jaarlijks vinden er verkiezingen plaats voor de leden van de facultaire studentenraden en van de USR. Als student van de VU kan je dan stemmen op de kandidaten van jouw keuze. Dit gebeurt door middel van een elektronische stemming. Je kunt twee keer stemmen: op een kandidaat voor de FSR van jouw faculteit en op een kandidaat voor de USR. De kiesdeler voor de verkiezing wordt bepaald door het totaal aantal op de kandidatenlijsten uitgebrachte stemmen te delen door het aantal te vervullen zetels en deze naar boven af te ronden op gehele getallen. De leden van de USR worden jaarlijks rechtstreeks gekozen. Elk lid van de USR krijgt ook een financiële vergoeding. 

  Zit je na te denken over een raadsjaar bij de Studentenraad of wil je graag meer informatie? Stuur dan een mailtje naar: fsrgeneeskunde@vu.nl

 • RCH

  Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid

  De Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid (FSR) is een medezeggenschapsorgaan voor en door studenten Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie. De FSR bestaat uit zeven jaarlijks gekozen leden die opkomen voor de academische belangen van studenten in de breedst mogelijke zin.

  Wat doet de FSR?

  De FSR overlegt regelmatig met het Faculteitsbestuur. De FSR geeft gevraagd en ongevraagd advies over de plannen en het beleid van het Faculteitsbestuur. De FSR heeft voor bepaalde zaken ook instemmingsrecht. Zo moet de FSR bijvoorbeeld instemmen met wijzigingen in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) voor Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie.

  De student kent de FSR vooral door de klachtafhandeling van klachten op facultair niveau. De FSR bemiddelt bij de klachten tussen de student en de docent of het onderwijsbestuur en hoopt hiermee tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel en werkbaar is. Alle klachten worden volstrekt anoniem behandeld.

  Verder organiseert de FSR elk jaar de onderwijsprijsverkiezing. Tijdens deze verkiezing wordt een docent benoemd tot beste docent van het jaar.

  Raadsleden

  De raadsleden van de FSR 2020-2021 zijn:

  • Babeth Vriend - Voorzitter
  • Floris Kuiper - Vicevoorzitter
  • Yakima Nielsen - Secretaris 
  • Fabian van de Loosdrecht - Penningmeester
  • Gamze Köse - Algemeen raadslid/ Coördinator PR
  • Nadia Bosma - Algemeen raadslid/ Coördinator Communicatie
  • Ilias Chakir - Algemeen raadslid/ Klachtenfunctionaris

  Contact

  Locatie: Initium
  De FSR is te bereiken via fsr.rechten@vu.nl.
  Contactformulier
  Facebook

 • SBE

  Taken van de FSR

  De Facultaire Studentenraad (FSR) is het officiële inspraakorgaan voor studenten van de School of Business and Economics. De FSR vertegenwoordigt studenten op facultair niveau en heeft inspraak op het beleid van de faculteit. De FSR zet zich in voor de belangen van studenten en heeft de taak de kwaliteit van het onderwijs te bewaken.

  Gezamenlijke vergadering

  Naast de wekelijkse algemene vergaderingen, vergadert de FSR met het Faculteitsbestuur en de Onderdeelcommissie (ODC), de vertegenwoordiging van de medewerkers van SBE. Tijdens de Gezamenlijke Vergadering, die elke zes weken gehouden wordt, komen de belangrijkste besluiten en voorstellen van het Faculteitsbestuur aan de orde. De FSR en ODC kunnen hier commentaar op leveren. Over bepaalde stukken heeft de FSR instemmingsrecht. Dit betekent dat het Faculteitsbestuur dit besluit niet kan nemen, als de FSR hier niet mee instemt. Voor veel onderwerpen geldt dat de FSR adviesrecht heeft en gevraagd en ongevraagd advies mag geven. Daarnaast kan de FSR ook zelf onderwerpen op de agenda van de Gezamenlijke Vergadering zetten.

  Vragen, suggesties en klachten

  De FSR neemt studentenklachten over onderwijs en andere zaken in behandeling. Veel van onze initiatieven komen voort uit vragen, suggesties of klachten van studenten. Het is voor de FSR belangrijk te weten tegen welke problemen studenten aanlopen. Voor vragen, suggesties en klachten zijn wij te bereiken via het klachtenformulier op deze website of op onze eigen website www.fsrfeweb.nl, en via een e-mail naar fsr.sbe@vu.nl. Als je een vraag, hebt kan je ook een kijkje nemen bij de FAQs.

Studenten van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) kunnen meer informatie vinden op ACTA.nl.

Studenten van Amsterdam University College (AUC) kunnen meer informatie vinden op AUC.nl.

Facultaire Studentenraad der Bètawetenschappen

Wat is de facultaire studentenraad (FSR)?

De facultaire studentenraad is de belangrijkste vertegenwoordiging van studenten binnen de faculteit bèta. Het doel van de facultaire studentenraad is het behartigen van studentenbelangen op faculteitsniveau. De FSR pleegt regelmatig overleg met de faculteitsbestuur en doet zowel gevraagde als ongevraagde aanbevelingen met betrekking tot de plannen en het beleid van de faculteitsbestuur. Om de studenten van de faculteit optimaal te vertegenwoordigen is het belangrijk voor ons om te weten wat er speelt in faculteit en wat de problemen zijn waar studenten tegen aanlopen. Schroom niet om contact op te nemen, met al je vragen, problemen of ideeën, zie de contactgegevens hieronder. 

Raadsleden

 • Annas Ardiansyah (Voorzitter)
 • Rishabh Patil (Vicevoorzitter)
 • Marwa Soliman (Secretaris)
 • Margriet Sijtsma (Penningmeester)
 • Sharoma Gokoel (Hoofd onderwijs)
 • Mateusz Kedzia  (Hoofd communicatie)
 • Zahraa Salman (Hoofd faciliteiten)
 • Elif Kalkan (Hoofd faciliteiten)
 • Monishka Sinha (Algemeen lid)

Contact 

Met de ruimere opening van de universiteiten dit jaar hebben wij besloten om een online en een fysiek inloop uur te houden. Elke maandag van 12.30-13.30 hebben we een online inloop uur en elke woensdag van 12.45-13.30 zullen er leden van de studenten beschikbaar zijn in de FSR-kamer (WN-M112). Tijdens deze inloopuren is het mogelijk om vragen, klachten en opmerkingen bij ons neer te leggen, maar je bent ook altijd welkom voor een gezellig gesprek.

The Zoom link is:

https://vu-live.zoom.us/j/99456037641?pwd=TXgzbG5HUzRuOW9CZnZpWjM5Z0EvZz09%C2%A0

Meeting ID: 994 5603 7641
Passcode: fsrbeta

Het is ook mogelijk om ons te bereiken via E-mail, Instagram, LinkedIn en Facebook met al uw klachten, vragen of opmerkingen.

E-mail: fsr.beta@vu.nl 

Instagram: fsr.beta

LinkedIn: fsrbeta

Facebook: fsrbeta

Wat is de Facultaire StudentenRaad (FSR)?

Wij zijn 7 studenten die de studenten van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen vertegenwoordigen. Wij ontvangen opmerkingen van studenten en nemen deze mee naar de vergaderingen met het faculteitsbestuur. Zo kunnen wij beslissingen maken die het beste aansluiten bij de wensen van de studenten. Wij staan open voor al jouw ideeën, suggesties en klachten over faciliteiten, kwaliteit van het onderwijs en andere zaken die de faculteit aangaan. Jouw mening is altijd welkom.

FSR-leden 2020-2021

 1. Voorzitter: Niel Houtkamp
 2. Vice-Voorzitter: Kerem Özel
 3. Secretaris: Floris Kolner
 4. Penningmeester & Coördinator Pedagogische Wetenschappen: Lucinda de Graaff
 5. Coördinator Bewegingswetenschappen: Kjell Bottema
 6. Coördinator Psychologie: Alina Kaiser
 7. Public Relations: Hà Diệu My

Hoe kun je ons bereiken?

E-mail: fsr.fgb@vu.nl
Facebook: @studentenraadFGB
Instagrams @fsr_fgb
Whatsapp: +31 6 47172721

Introductievideo FSR-leden 

Facultaire Studenten Raad

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen. De FSR vormt de schakel tussen studenten en het faculteitsbestuur en behartigt de belangen van studenten. Studenten hebben via de FSR inspraak en medezeggenschap over de beslissingen die het bestuur binnen de faculteit neemt. De FSR bestaat uit zes leden die gezamenlijk een geheel studiejaar de belangen behartigen van studenten die aan de faculteit Geesteswetenschappen studeren. Dit wordt gerealiseerd door middel van het bijwonen van vergaderingen van het faculteitsbestuur, maar ook door deel te nemen aan verschillende commissies.

Contact

Sociale ruimte: HG-12A43
E-mail
Facebook
Instagram

Facultaire Studentenraad Religie en Theologie

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het aanspreekpunt voor studenten en vertegenwoordigt de studenten bij het faculteitsbestuur. Officieel is het de taak van de FSR om het bestuur advies te geven over 'een goede gang van zaken', studentenvoorzieningen en onderwijsvoorzieningen.

Elk jaar, rondom februari, is het mogelijk om te solliciteren voor een functie binnen de FSR (alle studenten van de faculteit kunnen zich hier voor beschikbaar stellen). Lijkt het je leuk om een belangrijke rol binnen de faculteit in te nemen en meteen je CV op te krikken? Neem dan contact met ons op.

De Facultaire Studentenraad behartigt de belangen van de studenten van de Faculteit Religie en Theologie. Om dit op de juiste manier te kunnen realiseren hebben we de ideeën en meningen van studenten nodig. Heb jij ideeën, problemen of iets anders wat je graag ziet gebeuren of veranderen? Stuur ons dan een e-mail, spreek ons aan in de wandelgangen of laat van je horen via Facebook of Twitter.

Contact

Email: studentenraad.frt@vu.nl
Facebook: FSR Religie en Theologie VU
Twitter: @FSRgodgeleerdVU

Wat is de FSR?

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het officiële inspraakorgaan van de ongeveer drieduizend studenten die onderwijs genieten aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW). De FSR is democratisch verkozen en daarmee een belangrijk orgaan om de stem van de van de studenten door te laten klinken tot in de vergaderzalen met o.a. het Faculteitsbestuur. De FSR kan door haar rechten, zoals instemmings- en adviesrecht het beleid beïnvloeden dat op de faculteit wordt gevoerd. Zowel onderwijsinhoudelijke zaken, de wijze van tentamineren en praktische zaken, zoals de beschikbaarheid van onderwijsvoorzieningen staan op het aandachtslijstje van de FSR.

Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen verbeteren moet de FSR samenwerken met andere betrokken partijen, zoals het Faculteitsbestuur of Onderdeelcommissie (afvaardiging van docenten).

Wie zitten er in de FSR?

 • Voorzitter: Boyd Pander (Politicologie)
 • Vicevoorzitter en Penningmeester: Ward Coenen (Bestuurs- en Organisatiewetenschappen)
 • Council-Coördinator: Andrea Nauta (Sociologie)
 • Communicatie Coördinator en Secretaris: Umu Jalloh (Bestuurs- en Organisatiewetenschappen) 
 • Internationalisering & Onderwijscoördinator: Emma Laumann (Politicologie)   
 • Onderwijscoördinator: Lucas Rib (Politicologie) 
 • Projectcoördinator: Yining Wang (Communicatiewetenschappen) 

Beleidsplan & Policy Plan

Ben jij benieuwd waar de FSR zich dit jaar voor inzet? Lees ons Beleidsplan op onze canvas pagina.

Contact en bereikbaarheid

De FSR is de stem van de student. Ben jij student aan de FSW? Kom dan in beweging!

Heb je klachten, vragen of ideeën? Of ben je gewoon benieuwd naar wat er gaande is binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen? Kom eens bij ons langs of stuur een mailtje!

Kamer FSR: HG 1A-62
Email: fsr.fsw@vu.nl
Canvas: Facultaire Studentenraad Sociale Wetenschappen (Link naar Canvas)
Instagram: @vu_fsrfsw
Facebook: facebook.com.fsw.studentenraad

Studentenraad (SR)

De Facultaire Studentenraad Geneeskunde VU, hierna afgekort als SR, is het medezeggenschapsorgaan voor studenten die geneeskunde studeren aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De SR is de officiële belangenbehartiger van alle medische studenten en onderscheidt zich van de andere studentenorganisaties door de rechten die de raad heeft. Zo moet de SR eerst goedkeuring voor de Onderwijs- en Examenregeling (OER) geven voordat deze van kracht kan worden. In de OER staan onder andere de toelatingseisen voor de opleiding en alle afspraken over het onderwijs. Daarnaast heeft de SR sinds academisch jaar 2016-2017 instemmingsrecht op de begroting van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. 

Tevens mag de SR zowel gevraagd als ongevraagd advies geven aan de decaan en onderwijsdirectie. Ook heeft de SR hoorrecht, informatierecht en recht op scholing (om zo nog beter alle taken uit te kunnen voeren). De leden van de SR voeren diverse overleggen met de examencommissie, opleidingscommissie, studieadviseurs, ondernemingsraad, programmaleiders van de bachelor en master, decaan en onderwijsdirectie. 

De leden van de SR zijn daarnaast ook bij andere overleggen aanwezig zoals het bachelor- en masteroverleg, landelijke overleggen met de andere medische faculteiten en met de lokale studentenorganisaties. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld tijdens het Overleg Facultaire Studentenorganisaties (OFSO): een overleg samen met het JVB, de opleidingscommissie, MFVU, IFMSA-VUmc, Co-Raad VU en studentassessor. Uiteindelijk kan de SR met deze overleggen op verschillende manieren inbreng hebben bij het perfectioneren van het onderwijs. Naast bij deze overleggen aanwezig te zijn, organiseert de SR elk jaar diverse studenten fora en ludieke acties. Via sociale media en de website worden studenten geïnformeerd. 

De SR bestaat uit zeven studenten. Zij worden jaarlijks verkozen tijdens de verkiezingen voor de facultaire studentenraad. Deze vindt plaats in mei en elke ingeschreven geneeskundestudent aan de Vrije Universiteit Amsterdam kan zich hiervoor kandidaat stellen.

De SR is goed op de hoogte van wat er speelt bij de opleiding en zal veel vragen kunnen beantwoorden. Bij klachten, vragen of opmerkingen over het onderwijs kan je altijd bij de SR terecht. Je kan contact met hen opnemen via de websiteFacebookInstagram of mail!

Samenstelling

 • Dominique van Anrooij - voorzitter
 • Mariam Tachaout - vicevoorzitter
 • Sylke van Kempen - secretaris
 • Rahul Bhoera - bachelorcoördinator
 • Celine van der Hulst - mastercoördinator
 • Buse Çalişkan - commissaris alliantie en financiën
 • Noureddine Achbab - commissaris externus

Jaarlijks vinden er verkiezingen plaats voor de leden van de facultaire studentenraden en van de USR. Als student van de VU kan je dan stemmen op de kandidaten van jouw keuze. Dit gebeurt door middel van een elektronische stemming. Je kunt twee keer stemmen: op een kandidaat voor de FSR van jouw faculteit en op een kandidaat voor de USR. De kiesdeler voor de verkiezing wordt bepaald door het totaal aantal op de kandidatenlijsten uitgebrachte stemmen te delen door het aantal te vervullen zetels en deze naar boven af te ronden op gehele getallen. De leden van de USR worden jaarlijks rechtstreeks gekozen. Elk lid van de USR krijgt ook een financiële vergoeding. 

Zit je na te denken over een raadsjaar bij de Studentenraad of wil je graag meer informatie? Stuur dan een mailtje naar: fsrgeneeskunde@vu.nl

Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid

De Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid (FSR) is een medezeggenschapsorgaan voor en door studenten Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie. De FSR bestaat uit zeven jaarlijks gekozen leden die opkomen voor de academische belangen van studenten in de breedst mogelijke zin.

Wat doet de FSR?

De FSR overlegt regelmatig met het Faculteitsbestuur. De FSR geeft gevraagd en ongevraagd advies over de plannen en het beleid van het Faculteitsbestuur. De FSR heeft voor bepaalde zaken ook instemmingsrecht. Zo moet de FSR bijvoorbeeld instemmen met wijzigingen in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) voor Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie.

De student kent de FSR vooral door de klachtafhandeling van klachten op facultair niveau. De FSR bemiddelt bij de klachten tussen de student en de docent of het onderwijsbestuur en hoopt hiermee tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel en werkbaar is. Alle klachten worden volstrekt anoniem behandeld.

Verder organiseert de FSR elk jaar de onderwijsprijsverkiezing. Tijdens deze verkiezing wordt een docent benoemd tot beste docent van het jaar.

Raadsleden

De raadsleden van de FSR 2020-2021 zijn:

 • Babeth Vriend - Voorzitter
 • Floris Kuiper - Vicevoorzitter
 • Yakima Nielsen - Secretaris 
 • Fabian van de Loosdrecht - Penningmeester
 • Gamze Köse - Algemeen raadslid/ Coördinator PR
 • Nadia Bosma - Algemeen raadslid/ Coördinator Communicatie
 • Ilias Chakir - Algemeen raadslid/ Klachtenfunctionaris

Contact

Locatie: Initium
De FSR is te bereiken via fsr.rechten@vu.nl.
Contactformulier
Facebook

Taken van de FSR

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het officiële inspraakorgaan voor studenten van de School of Business and Economics. De FSR vertegenwoordigt studenten op facultair niveau en heeft inspraak op het beleid van de faculteit. De FSR zet zich in voor de belangen van studenten en heeft de taak de kwaliteit van het onderwijs te bewaken.

Gezamenlijke vergadering

Naast de wekelijkse algemene vergaderingen, vergadert de FSR met het Faculteitsbestuur en de Onderdeelcommissie (ODC), de vertegenwoordiging van de medewerkers van SBE. Tijdens de Gezamenlijke Vergadering, die elke zes weken gehouden wordt, komen de belangrijkste besluiten en voorstellen van het Faculteitsbestuur aan de orde. De FSR en ODC kunnen hier commentaar op leveren. Over bepaalde stukken heeft de FSR instemmingsrecht. Dit betekent dat het Faculteitsbestuur dit besluit niet kan nemen, als de FSR hier niet mee instemt. Voor veel onderwerpen geldt dat de FSR adviesrecht heeft en gevraagd en ongevraagd advies mag geven. Daarnaast kan de FSR ook zelf onderwerpen op de agenda van de Gezamenlijke Vergadering zetten.

Vragen, suggesties en klachten

De FSR neemt studentenklachten over onderwijs en andere zaken in behandeling. Veel van onze initiatieven komen voort uit vragen, suggesties of klachten van studenten. Het is voor de FSR belangrijk te weten tegen welke problemen studenten aanlopen. Voor vragen, suggesties en klachten zijn wij te bereiken via het klachtenformulier op deze website of op onze eigen website www.fsrfeweb.nl, en via een e-mail naar fsr.sbe@vu.nl. Als je een vraag, hebt kan je ook een kijkje nemen bij de FAQs.