Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Loopbaan Faculteit der Geneeskunde

Laatst gewijzigd op 22 september 2021

Beroepskeuze, loopbaanoriërentatie en carrièreplanning

De opleiding geneeskunde wil je graag adequaat voorbereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. Dat doen we ten eerste door een goede opleiding aan te bieden. Ten tweede willen we je voorbereiden op het maken van een beroepskeuze en het verkrijgen van een plek op de arbeidsmarkt. Hiervoor bieden we je voorlichting en training in vaardigheden aan, zodat je als net afgestudeerde arts voldoende bagage meekrijgt om tot een bewuste en passende beroepskeuze te komen.

Loopbaancoach 

Voor persoonlijke vragen over beroepskeuze en loopbaanoriëntatie kun je bij de loopbaancoach terecht. Hij kan je verder helpen met het maken van een keuze.

Activiteiten

We organiseren gedurende het jaar verschillende activiteiten om je voor te bereiden. De activiteiten variëren van facultatieve workshops tot aan speeddaten met een specialist. Daarnaast is er ieder jaar aandacht voor je loopbaan in het portfolio dat je bespreekt met je tutor.

Het maken van een keuze voor de meest geschikte vervolgopleiding ná het artsexamen is een belangrijke factor voor je toekomst als arts. Met je keuze wil je recht doen aan jouw ideale beeld van de toekomst, op zowel professioneel als persoonlijk vlak.

In de opleiding geneeskunde worden verschillende onderwijsvormen op het gebied van beroepskeuze en loopbaanoriëntatie aangeboden. Met deze onderwijsvormen, die op deze pagina worden vermeld, wil VUmc jou ondersteuning bieden bij het maken van een evenwichtige beroepskeuze en trainen in de benodigde vaardigheden om zich verder te ontwikkelen als professional.

Informatie over loopbaanoriëntatie en carrièreplanning

 • Loopbaancoach
  • Twijfel je over je keuze voor jouw toekomstige carrière?
  • Heb je een toekomstdroom, maar weet je niet hoe je dat aan moet pakken?
  • Of wil je misschien eens vrijblijvend met iemand praten over carrière opties voor artsen?

  Videobellen met de loopbaancoach 

  De Faculteit der Geneeskunde VU biedt studenten in de masteropleiding een loopbaancoach aan. Om de 2 weken houdt de loopbaancoach via Zoom een spreekuur op de woensdagavond (in de oneven weken) van 16.30 tot 19.30 uur.

  Digitale agenda 

  Coaching gesprek (via Zoom): Van 16.30 tot 19.30 uur vinden coaching gesprekken plaats van 15-20 minuten. Maak via de digitale agenda een afspraak.  

  Bekijk onder het volgende kopje de aan- en afwezigheid van de loopbaancoach. De gesprekken tussen de student en loopbaancoach zijn vertrouwelijk. 

  Contactgegevens en tijden  

  Algemene vragen kun je sturen naar loopbaancoach@vumc.nl 

  De loopbaancoach is zelf niet telefonisch bereikbaar; voor algemene (logistieke) vragen kun je contact opnemen met het secretariaat master: 020 – 44 – 46236/ 46237/ 46238

  De loopbaancoach 

  Prof. dr. Hans Brölmann was tot juli 2016 als gynaecoloog verbonden aan VUmc. Zijn aandachtsgebied was de benigne gynaecologie met een focus op endoscopische chirurgie. Hij is als opleider in de vervolgopleiding tot gynaecoloog altijd betrokken geweest bij jonge (aanstaande) collega’s en heeft ruime ervaring als coach. 

 • Carrièreavond

  Wil je meer weten over verschillende specialismen, bezoek dan de jaarlijkse carrièreavond van de MFVU. Op deze avond vertellen verschillende specialisten over hun specialisme. Ook kun je een workshop volgen over solliciteren.

 • Workshop: solliciteren voor coassistenten

  Tijdens de symposia van masterjaar 3 krijg je de gelegenheid om aan de workshop ‘solliciteren voor co-assistenten’ deel te nemen. De workshop is specifiek gericht op het vergroten van de kans op een opleidingsplaats. In deze workshop is er aandacht voor vragen als:

  • Hoe vergroot ik mijn kans op een opleidingsplaats? 
  • Hoe blijf ik mijzelf tijdens een sollicitatiegesprek? 
  • Hoe bereid ik mij voor op een sollicitatie? 
  • Hoe reageer ik op vragen van de sollicitatiecommissie? 
  • Hoe kan ik mijn motivatie overtuigend verwoorden in mijn brief, CV en het gesprek?
 • Speeddate de specialist

  Heb je nog geen keuze gemaakt of wil je graag meer horen over een medische vervolgopleiding, kom dan speeddaten met intra en extramurale specialisten. De ‘speeddate de specialist’ bestaat uit 3 gesprekken van 15 min in kleine groepjes vier één op één gesprekken van 10 minuten met een AIOS of specialist van verschillende specialismen en uit verschillende zorginstellingen. Als je vragen hebt over hoe je in opleiding komt, hoe het leven van een arts-assistent eruit ziet, hoe de vervolgopleiding eruit ziet, dan kun je deze laagdrempelig aan de specialist of AIOS stellen. De avond zal plaatsvinden op Zoom wordt afgesloten met een hapje en een drankje. De speeddate is bedoeld voor geneeskundestudenten in bachelorjaar 3 en masterstudenten geneeskunde. Meestal vindt de speeddate plaats rond april. Meer informatie vind je op de website van de Co-Raad.

 • Praktische links

  Naast de loopbaancoach kun je terecht bij het Loopbaanbureau van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Deze ondersteunt artsen (in spé) bij het maken van een beroepskeuze. Je kunt hier verschillende workshops voor volgen. KNMG organiseert ook een landelijke carrièrebeurs die je bij kunt wonen.

  Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen en rapporteert hierover aan de zorgsector en de overheid. Publicaties over de verschillende medische vervolgopleidingen zijn te vinden op de website van het Capaciteitsorgaan.

  Ook publiceert het Capaciteitsorgaan de Arbeidsmarktmonitor, wat laat zien hoeveel artsen er zijn en hoe het is gesteld met de vacatures. De Arbeidsmarktmonitor berekent voor elke discipline het aantal vacatures per 100 geregistreerde specialisten. De berekening levert een ranglijst op die illustratief is voor de spanning op de arbeidsmarkt per specialisme. Ook in 2020 heeft het Capaciteitsorgaan de aantallen vacatures voor medisch specialisten gemonitord. Lees op de website van Medisch Contact het artikel over deze vacaturegegevens.

 • Loopbaanvraagstukken, twijfel over studie

  Er zijn maar weinig studenten die openlijk durven te twijfelen aan hun studiekeuze. Ze krijgen, al dan niet expliciet de boodschap van hun omgeving (collega-studenten, vrienden, familie) te horen dat ze uitverkoren studenten zijn, dat ze ‘binnen’ zijn, dat je mag arts worden, een belangrijk vak. Toch lopen er genoeg studenten rond op onze faculteit die de studie niet zo leuk vinden, of dat nu aan het begin, halverwege of het einde van de studie is.

  Waar ook de nodige studenten mee rond lopen, is twijfel over de keuze voor een specialisatie, na het behalen van je basisartsdiploma en daarmee verbonden, de keuze voor hun semi-artsstage (SAS) in het derde masterjaar. In de groep van masterstudenten wordt vaak een schijn van keuzezekerheid opgehouden. Studenten die twijfelen, gaan hierdoor vaak nog meer twijfelen: “Iedereen weet al wat hij wil en ze vragen ook de hele tijd aan mij ‘En Jij, weet jij het al? Gek word ik er van.”

  Als studieadviseurs komen wij alle varianten van twijfels en keuzeproblematiek in alle fasen van de opleiding tegen. Wat vooral stress blijkt te veroorzaken is een of meerdere gedachten in de trant van:

  • “Ik moet in een keer goed kiezen.”
  • “Hoe weet ik nu echt zeker dat ik de juiste keuze maak?’
  • “Stel nu dat ik me later realiseer dat die andere keuze toch een betere zou zijn geweest?”
  • “Maar stel nu dat ik spijt krijg?”
  • “Maar iedereen zegt dat ik gek ben dat ik … als ik….”

  Het is een aardige oefening om in geval van keuzestress bij jezelf het volgende na te gaan:

  • Heb je eerder (belangrijke) keuzes gemaakt?
  • Hoe ben je toen tot een keuze gekomen?
  • Was je tevreden met je besluit?
  • Ben je meer iemand van het hoofd of het hart?
  • Hoeveel procent van het keuzeproces geschiedt vanuit angst en hoeveel uit nieuwsgierigheid en kracht?
  • Wil je liever leven vanuit angst of vanuit nieuwsgierigheid en kracht?

  Is de vraag wel de juiste vraag?
  Studenten komen bij ons binnen en presenteren hun dilemma. Ze spreken uit dat ze geen antwoord kunnen formuleren op hun vraag. Die vraag is er vaan een van “Zal ik … of zal ik …?” Het loont om bij jezelf na te gaan: als je geen antwoord kunt formuleren op je vraag, ook niet na weken, maanden of soms zelfs jaren van onderzoek, klopt je vraag dan wel? Misschien stel je wel de verkeerde vraag. Als dat zo is, is het logisch dat je geen antwoord kunt formuleren. Welke vraag is de juiste vraag? Hoe krijg je antwoord op deze vraag? Welke acties kun je daar bij verzinnen (literatuuronderzoek, gesprekken met specialisten of andere personen, dagboek bijhouden etc.)?

  Renee Out, master studente geneeskunde VUmc, heeft de stichting Mastering Medicine opgericht. Zij wil masterstudenten die problemen hebben met het tot stand komen van een keuze voor vervolgopleiding helpen en de passie in de zorg terugbrengen. Voor de nodige masterstudenten geldt “Dat de master niet brengt wat je dacht dat het zou zijn, toen je er aan begon!” De website voorziet in informatievoorziening – over alle specialismen, met name ook de mogelijkheden om ‘buiten de zorg’ te gaan werken’  en er zijn voor studenten mogelijkheden om een training te volgen of coaching te krijgen. De training is met behulp van externen opgezet.  De website: www.masteringme.nl

 • Tips
  • Praat er over.
  • Realiseer je dat adviezen van anderen altijd projecties zijn: ze zeggen vooral iets over de persoon die ze uitspreekt. Voel goed of de bron van het advies van de andere persoon er een van angst/onzekerheid is, of een van waarlijke wijsheid en vanuit maximale afstemming op jou als vrager.
  • Je mag altijd op een keuze terugkomen!
  • Je kunt keuzes in etappes maken. Bijvoorbeeld eerst een tussenjaar na je afstuderen als basisarts inbouwen en op meerdere plaatsen eens gaan verkennen.
  •  ‘Voor-en nadeellijstjes’ werken niet. Afwegingen tussen voor- en nadelen (lees ook hiervoor het boek ‘Het Slimme Onbewuste’ van Ap Dijksterhuis).
  • ‘Als er een probleem is, denk dan goed na. Als het probleem oplosbaar is, hoef je je geen zorgen te maken. Als een probleem niet oplosbaar is, hoef je je ook geen zorgen te maken’. Dit is een uitspraak van de Dalai Lama. De uitnodiging is, als je je zorgen maakt, om daar niet in te blijven hangen, maar om het probleem te vertalen in onderzoeksvragen, om er achter te komen of het probleem oplosbaar is. Welke informatie is in jouw geval functioneel? Met wie zou je eens kunnen gaan praten om je aannames en veronderstellingen te checken? Wie kan jou helpen om jouw kwestie te ontrafelen en advies te leveren?
  •  ‘Parkeeropdrachten’. Als je je arm verstuikt of kneust, leg je die in een verbandje. Als je maar blijft malen en malen en je zorgen maken, kun je stellen dat je prefrontale cortex gekneusd is. Die moet ook in een verbandje. Dit doe je middels ‘parkeeropdrachten’. Koop hiervoor een speciaal aantekenboekje of scoor een speciaal schriftje. Elke keer als je denkt aan dit keuzeprobleem, hoe dan ook, schrijf je deze gedachte(n) op, je sluit vervolgens het boekje en zegt tegen deze gedachte(n): ”Ik zie je en ik hoor je, en kom er op [kies een dag dichtbij of verder in de toekomt] om [kies een tijdstip]  op terug.” En dat dan ook echt doen! Als dat afgesproken moment is aangebroken, pak je notities er dan bij, kijk er nog eens naar. Je kunt er wat over mijmeren. Je kunt er een actie aan verbinden. Voel wat het meest prettig is wat betreft de vorm en de tijd die je er aan besteedt.
  • Check de site van de landelijke beroepsvereniging.
  • In het volgende filmpje vind je tips met betrekking tot het focussen op oplossingen ipv problemen.
 • Andere master gaan doen?

  Er zijn inmiddels eindeloos veel masters in Nederland. Het is onmogelijk om een goed of volledig overzicht te geven van de masters (of premasters) waar studenten met een bachelor geneeskunde toegang toe hebben. 

  Als je zelf gaat zoeken ga dan bij jezelf na in welk gebied je bent geïnteresseerd: is dat meer voorlichting, beleid, onderzoek, bestuur, meer biomedisch of meer pedagogiek? Google hier dan op. Mogelijke zoektermen: gezondheidsrecht, ‘recht, arbeid en gezondheid’, zorgmanagement, (cognitive) neuroscience, oncology, health education, public health, health services research, health economics, management in health, entrepeneurship in health, medische farmaceutische wetenschappen, medische informatica, medische antroposofie, medische sociologie, filosofie van de geneeskunde, bio-pharmaceutical sciences, etc.

  De ingangseisen zijn per master verschillend. Soms is er een schakeljaar, een instapprogramma of een sollicitatieprocedure. In andere gevallen is de toegang ‘vrij’. Als deze informatie niet helder op hun website staat, neem dat zelf contact met ze op. Voorbeelden van masters waar je voor in aanmerking zou kunnen komen:

  • Research Master Clinical Research
  • Research Master Molecular Medicine
  • Research Master Inflection & Immunity
  • Research Master Neuroscience
  • Research Master Health Sciences
  • Research georiënteerde Master Health Sciences
  • Master Cognitive Neuroscience
  • Master Biomedical Science
  • Master Drug Innovation
  • Master Applied Neuroscience in Child and Education studies
  • Research Master Behavioural and Cognitive Neurosciences
  • Research Master Clinical and Psychosocial Epidemiology
  • Research Master Medical and Pharmaceutical Drug Innovation
  • Research Master Medical Informatics
  • Master Biomedical Sciences
  • Research Master Health Sciences
  • Master Science Education and Communication
  • Master Media & Journalistiek
  • Master Media & Cultuur
  • Master Health Education and Promotion
  • Premaster Gezondheidswetenschappen t.b.v. Master Health Economics/Zorgmanagement
  • Master Healthcare Policy, Innovation and Management
  • Master Global Health
  • Master European Public Health
  • Master Medische Geschiedenis
  • Master Human Movement Sciences
  • Master Work, Health and Career
  • Master Health Professions Education
  • Master Medical Anthropology
  • Master Nutrition and Health
  • Master Biology of Human Performance and Health

  Hieronder vind je een aantal handige websites: 

  • Wil je informatie over andere bachelors en masters in het algemeen? Klik dan hier
  • Hier vind je informatie over bachelors en masters uit de biomedische hoek.

Heb je vragen?

Neem gerust contact op met het onderwijs service centrum

Bel 020 - 444 80 10 (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur).

Stuur een mail naar studentenbalie@vumc.nl
Vragen met betrekking tot de master kunnen naar: master.gnk@vumc.nl
Vragen met betrekking tot de bachelor kunnen naar: studentenbalie@vumc.nl
Vragen met betrekking tot internationalisering kunnen naar: international@vumc.nl