Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Uitwisseling stap 5: beurzen

Stel je vraag over beurzen buitenland
Laatst gewijzigd op 22 september 2021

Als je een periode naar het buitenland gaat, kun je een beurs aanvragen. Welke beurs je kunt aanvragen, ligt aan wat je gaat doen (uitwisseling of stage) en waar (binnen of buiten Europa). Naast de beurzen die VU International Office aanbiedt, zijn er ook beurzen van andere organisaties. De meeste beurzen zijn slechts een bijdrage in de kosten en zeker niet kostendekkend.

Meer informatie over beurzen buitenland

 • Uitwisseling binnen Europa

  Erasmus+beurs studie

  Voorwaarden en aanmelding 

  • Je moet geselecteerd zijn voor een uitwisseling met een partnerinstelling van de VU binnen Europa.
  • Je ontvangt een e-mail met daarin informatie over de aanmelding en de benodigde documenten. 

   Algemeen

  • De hoogte van de beurs is afhankelijk van het land en varieert tussen de € 240 en € 360 per maand.
  • Voor elke fase van je studie kun je één keer een Erasmus+beurs krijgen. 

  Erasmus+ top-up beurs, extra financiering bovenop de Erasmus+beurs
  Vanaf studiejaar 2020-2021 is er voor studenten die in aanmerking komen voor een Erasmus+beurs EN een aanvullende beurs van DUO ontvangen de mogelijkheid om extra Erasmus+ financiering (top-up) aan te vragen à €180 per maand, bovenop de bestaande Erasmus+beurs. Het betreft een pilot vanuit de Europese Commissie om meer studenten de mogelijkheid te geven om voor een semester in Europa* te studeren. Om in aanmerking te komen voor deze extra top-up moet je voldoen aan de voorwaarden van de Erasmus+beurs en in het bezit zijn van een DUO brief met toekenning van de aanvraag voor studiefinanciering voor het kalenderjaar waarin je het semester in Europa* studeert. De aanvraagronde voor de Erasmus+beurs en top-up start eind april. Als je geselecteerd bent voor een semester in Europa* ontvang je automatisch hier bericht over eind april. 


  * Europa = EU en EER, plus Servië en Turkije, uitgezonderd Zwitserland. Voor het academische jaar 2021-2022 zijn nog beurzen beschikbaar voor uitwisseling of stage in het Verenigd Koninkrijk.  

   Documenten:

 • Uitwisseling buiten Europa

  GLOBE 

  Algemeen 

  Er zijn een beperkt aantal GLOBE-beurzen beschikbaar voor VU-studenten die geselecteerd zijn voor uitwisseling met een partnerinstelling buiten Europa. Het International Office maakt een selectie van studenten die hiervoor in aanmerking komen. Dit doen we op basis van de scorecard die ook gebruikt wordt bij de selectie. De studenten die zijn uitgekozen ontvangen een e-mail. Zij kunnen zich daarna aanmelden voor de beurs. Als je deze e-mail niet hebt ontvangen, wordt je beursaanvraag afgewezen.

  Beursbedrag 

  De hoogte van het bedrag is € 1250,-.
  Meer informatie over de GLOBE-beurs.

  Holland Scholarship Programme (HSP)

  Algemeen

  Er zijn HSP-beurzen beschikbaar voor studenten die geselecteerd zijn voor een uitwisseling met Zuid-Afrika en Indonesië. Als er beurzen over zijn hebben studenten geselecteerd voor Renmin University (China, Beijing), Beijing University of Technology (China, Beijing), McMaster University (Montreal, Canada) or Simon Fraser (British Columbia, Canada) ook kans op een HSP beurs. Indien je in aanmerking komt voor een beurs, krijg je in mei een e-mail van VU International Office. Daarna kun je je voor de beurs aanmelden. 

  Beursbedrag 

  De hoogte van het bedrag is € 1250.

  Meer informatie over de HSP-beurs

 • Stage binnen Europa

  Erasmus+beurs voor stage

  • Als je binnen het kader van je studie een stage gaat doen binnen de EU en enkele andere Europese landen, kun je in aanmerking komen voor een Erasmus+beurs voor stage.  
  • De stage moet minimaal twee complete maanden (60 dagen) duren.
  • Als je tijdens je opleiding al op uitwisseling bent geweest, mag de gecombineerde duur van de uitwisseling en de stage niet meer dan 12 maanden zijn.
  • De stage moet goedgekeurd zijn door je stagebegeleider bij de VU en de examencommissie van je opleiding.
  • De hoogte van de beurs is verschillend voor drie landengroepen, die zijn ingedeeld op basis van de hoogte van de levenskosten. De maandbedragen liggen rond de € 500.
  • Je moet de stagebeurs uiterlijk een maand voor de start van de stage aanvragen.
  • Je moet je buitenlandse stage hebben geregistreerd (Mijn Dashboard).

  Stage na afstuderen 

  Het is ook mogelijk om na afloop van je bachelor- of masteropleiding een stage te doen als voorbereiding op de arbeidsmarkt. Deze stagebeurzen worden verzorgd door de Technische Universiteit Eindhoven. Meld je aan. Let op: de aanmelding moet ruim voor je afstudeerdatum plaatsvinden! 

  Als je tijdens de betreffende opleiding al op uitwisseling of stage bent geweest, mag de gecombineerde duur van die uitwisseling of stage en de stage na afstuderen niet meer dan 12 maanden zijn.

  Meer informatie

  Uitgebreide informatie over de Erasmus+beurs voor stage  

  Stappenplan Erasmus+stagebeurs

  Grant Agreement Traineeships 

  Learning Agreement Traineeships 

 • Stage buiten Europa

  Fondsendeskbeurs

  Voorwaarden 

  • De beurzen zijn beschikbaar voor studenten die beschikken over beperkte financiële middelen en dit kunnen aantonen doordat zij ten tijde van de stage een Aanvullende beurs van DUO ontvangen. 
  • Je stage moet goedgekeurd zijn door de examencommissie / stagebegeleider. 
  •  Je stage moet minimaal 2 maanden duren. 
  • Je moet je aanmelden voor de deadlines (1 april voor stages beginnend tussen 1 januari en 30 juni, en 1 september voor stages beginnend tussen 1 juli en 31 december). 
  • Je moet je buitenlandse stage hebben geregistreerd.
  • Je kunt je tijdens je studies aan de VU maar één keer aanmelden voor een Fondsendesk beurs. 

  Selectie

  • Er is een beperkt budget beschikbaar. Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, worden in volgorde van indiening toegekend.  

  Benodigde documenten 

  • Fondsendesk statement
  • DUO brief met toekenning van de aanvraag voor studiefinanciering voor het kalenderjaar waarin de stage plaatsvindt. Deze is te vinden op Mijn DUO onder Mijn berichten. Ook een scan (als PDF) van de papieren brief is toegestaan.

  Algemene informatie 

  Het beursbedrag is €1250,-. 

  Uitgebreide informatie Fondsendeskbeurs

 • Beurs aanvragen

  FGB Reiskostenbeurs

  Studenten van de Faculteit Gedrags-en Bewegingswetenschappen kunnen in aanmerking komen voor het FGB Reiskostenfonds. Deze moet je bij de faculteit aanvragen, kijk hier voor meer informatie.

 • Andere beurzen

  Er zijn verschillende zoekmachines om naar beurzen te zoeken:

 • Na je studie naar het buitenland?

  VSBfonds Beurs
  Studeer jij binnenkort af aan de VU en wil je graag verder studeren of onderzoek doen in het buitenland? Denk dan eens aan de VSBfonds Beurs! Jij bepaalt zelf welke studie of onderzoek je wilt gaan doen, aan welke universiteit, en waarom. VSBfonds hecht veel waarde aan je motivatie: wat beweegt jou? Waarom wil je die vervolgstudie of dat onderzoek in het buitenland doen? VSBfonds selecteert niet alleen op studieresultaten, maar juist ook op wat je naast je studie hebt gedaan en je maatschappelijke betrokkenheid.

  Voorwaarden
  Heb je plannen om na 1 juli 2021 te starten met een buitenlandse studie en ligt je afstudeerdatum ligt tussen 1 maart 2019 en 31 december 2021? Deze beurs is voor elke voltijdstudent die afstudeert als bachelor of als master aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. De VSBfonds Beurs is uitsluitend bestemd voor studie of onderzoek, aanvullend op het curriculum van de Nederlandse opleiding en mag daar geen onderdeel van uitmaken. Stages komen niet in aanmerking. De duur van de studie of de periode van onderzoek in het buitenland is minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden.

  Hoe en wanneer meld je je aan?
  Op de website van de VSBfonds kan je een beurs aanvragen via het online aanvraagformulier. 

  Het tijdspad

  1 maart 2021
  1 maart is de uiterste aanmelddatum voor het aanvragen van VSBfonds Beurs 2021

  Maart 2021 
  De mondelinge selectie vindt plaats middels een gesprek met de VSBfonds Beursselectiecommissie. De data zijn als volgt:

  • Maandag 15 maart: 09.00 - 17.00
  • Dinsdag 16 maart: 09.00 - 17.00 

  Eind maart 2021  
  Studenten worden geïnformeerd over de voordracht aan het VSBFonds.

  Half mei 2021 
  Studenten ontvangen bericht over de toekenning van de beurzen van het VSBfonds.

  Juni 2021
  Uitreiking VSBfonds Beurzen 2021.

  1 juli 2021 tot 30 juni 2022  
  Periode van vertrek met een toegekende beurs.

  De selectiecommissie 
  De selectiecommissie is als volgt samengesteld:

  • Prof. dr. ir. Bart Bossink (BETA, Science Business & Innovation) 
  • Dr. Christiane Moser (FSW, Organisatiewetenschappen) 
  • Dr. Lisette Kootker (BETA, Geologie en Geochemie) 
  • Job Mulder (International Office, secretaris) 

  Beursbedrag

  De VSBfonds Beurs bedraagt maximaal € 10.000 en is een totale schenking. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van het studieplan en de begroting.

  Contact
  Voor meer informatie kun je contact opnemen met vsbfonds@vu.nl.

  Prins Bernard Cultuurfonds
  Cultuurfondsbeurzen worden toegekend aan talentvolle afgestudeerde academici (MA) en HBO'ers (BA) uit alle disciplines. De beurzen zijn bedoeld voor een vervolgopleiding of -onderzoek in het buitenland, met een minimale duur van drie maanden.

  Let op: alleen vervolgopleidingen met een minimale duur van een jaar die leiden tot een tweede Mastertitel of een aanverwante graad komen in aanmerking voor een Cultuurfondsbeurs.

  Website Prins Bernhard Cultuurfonds

  Fulbright
  De Fulbrightbeurs is bestemd voor studenten in de eindfase van hun studie (bachelor of master). Daarnaast kunnen (recent) afgestudeerden met deze beurs een graduate studie in de VS doen. Het beursbedrag is US$ 35.000. De beurzen zijn niet bedoeld voor afstudeeronderzoek en/of stages.

  Voorwaarden

  • Je dient aantoonbaar goede studieresultaten te hebben.
  • Je moet kunnen aantonen dat je als graduate student bij een Amerikaanse universiteit bent geaccepteerd.
  • In je cv moet je kunnen aantonen dat je extra curriculaire activiteiten hebt ondernomen tijdens je studie.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • Als je een andere nationaliteit hebt, moet je tenminste vijf aaneensluitende jaren in Nederland hebben gewoond. Daarnaast moet je in het bezit zijn van een einddiploma van een Nederlandse school voor voortgezet onderwijs waar Nederlands de instructietaal was.
  • Je hebt een goed resultaat behaald voor de TOEFL-toets.

  Na afloop van je studie in de VS
  Na afloop van de studieperiode (die langer kan duren dan de periode waarvoor de beurs wordt toegekend) dien je terug te keren naar Nederland. Fulbrightbursalen kunnen na terugkeer uit de Verenigde Staten gedurende een periode van twee jaar geen visum verkrijgen voor de VS voor studie of werk. Een bezoek als toerist is wel mogelijk. Het is niet mogelijk om met een Fulbrightbeurs een ander visum aan te vragen om deze voorwaarde te ontlopen.

  Meer informatie over de Fullbrightbeurs

 • Verzekeringen

  Wanneer je ervoor kiest om naar het buitenland te gaan voor studie of stage, is het belangrijk dat je je verzekering goed hebt geregeld. Vereisten verschillen per land, maar overweeg zeker een aanvullende verzekering (bijvoorbeeld het Verzekeringspaspoort voor studenten), speciale verklaringen van je verzekeringsmaatschappij en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.