Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Uitwisseling stap 5: beurzen

Stel je vraag over beurzen buitenland
Laatst gewijzigd op 22 september 2021

Als je een periode naar het buitenland gaat, kun je een beurs aanvragen. Welke beurs je kunt aanvragen, ligt aan wat je gaat doen (uitwisseling of stage) en waar (binnen of buiten Europa). Naast de beurzen die VU International Office aanbiedt, zijn er ook beurzen van andere organisaties. De meeste beurzen zijn slechts een bijdrage in de kosten en zeker niet kostendekkend.

Meer informatie over beurzen buitenland

 • Uitwisseling binnen Europa

  Erasmus+beurs studie

  Voorwaarden en aanmelding 

  • Je moet geselecteerd zijn voor een uitwisseling met een partnerinstelling van de VU binnen Europa*.
  • Je ontvangt een e-mail met daarin informatie over de aanmelding en de benodigde documenten. 

   Algemeen

  • De hoogte van de beurs is afhankelijk van het land en varieert tussen de € 240 en € 360 per maand.
  • Voor elke fase van je studie kun je één keer een Erasmus+beurs krijgen. 

  Erasmus+ Inclusie top-up
  Vanaf studiejaar 2022-2023 is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een Erasmus+ inclusie top-up als je tot een of meer van deze groepen behoort:

  1. Studenten met een handicap of gezondheidsproblemen
  2. Studenten met een aanvullende beurs van DUO 

  Indien u tot een of beide van deze groepen behoort EN u in staat bent om de juiste documenten bij je Erasmus+-aanvraag te bezorgen, kom je in aanmerking voor de Erasmus+ inclusietop-up van 250 euro per maand, naast de standaard Erasmus+ financiering (voor meer info: zie de uitgebreide informatie).

  * Europa = EU en EER, plus Servië en Turkije, uitgezonderd Zwitserland en Verenigd Koninkrijk.

   Documenten:

 • Uitwisseling buiten Europa

  GLOBE 

  Algemeen 

  Er zijn een beperkt aantal GLOBE-beurzen beschikbaar voor VU-studenten die geselecteerd zijn voor uitwisseling met een partnerinstelling buiten Europa. Het International Office maakt een selectie van studenten die hiervoor in aanmerking komen. Dit doen we op basis van de scorecard die ook gebruikt wordt bij de selectie. De studenten die zijn uitgekozen ontvangen een e-mail. Zij kunnen zich daarna aanmelden voor de beurs. Als je deze e-mail niet hebt ontvangen, wordt je beursaanvraag afgewezen.

  Beursbedrag 

  De hoogte van het bedrag is € 1250,-.
  Meer informatie over de GLOBE-beurs.

  Holland Scholarship Programme (HSP)

  Algemeen

  Voor studenten die geselecteerd zijn voor een uitwisseling in Zuid-Afrika en Indonesië zijn er HSP-beurzen beschikbaar. Als er hierna nog beurzen over zijn, maken studenten die geselecteerd zijn voor Beijing University of Technology (China, Beijing), HEC Montréal (Montréal, Canada) of Simon Fraser University (British Columbia, Canada) ook kans op een HSP-beurs.

  Indien je in aanmerking komt voor een beurs, krijg je in mei of juni een e-mail van VU International Office. Daarna kun je je voor de beurs aanmelden. Zonder uitnodiging wordt je aanmelding geweigerd.

  Beursbedrag 

  De hoogte van het bedrag is € 1250.

  Meer informatie over de HSP-beurs

 • Beurs aanvragen

  FGB Reiskostenbeurs

  Studenten van de Faculteit Gedrags-en Bewegingswetenschappen kunnen in aanmerking komen voor het FGB Reiskostenfonds. Deze moet je bij de faculteit aanvragen, kijk hier voor meer informatie.

 • Andere beurzen

  Er zijn verschillende zoekmachines om naar beurzen te zoeken:

 • Na je studie naar het buitenland?

  VSBfonds Beurs
  Studeer jij binnenkort af aan de VU en wil je graag verder studeren of onderzoek doen in het buitenland? Denk dan eens aan de VSBfonds Beurs!

  Jij bepaalt zelf welke studie of onderzoek je wilt gaan doen, aan welke universiteit, en waarom.

  VSBfonds hecht veel waarde aan je motivatie: wat beweegt jou? Waarom wil je die vervolgstudie of dat onderzoek in het buitenland doen? VSBfonds selecteert niet alleen op studieresultaten, maar juist ook op wat je naast je studie hebt gedaan en je maatschappelijke betrokkenheid. Hoe wil jij de kennis die je in het buitenland hebt verworven inzetten voor de Nederlandse samenleving?

  Voorwaarden
  Heb je plannen om na 1 juli 2022 te starten met een buitenlandse studie en ligt je afstudeerdatum ligt tussen 1 maart 2020 en 31 december 2022? Deze beurs is voor elke voltijdstudent die afstudeert als bachelor of als master aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. De VSBfonds Beurs is uitsluitend bestemd voor studie of onderzoek, aanvullend op het curriculum van de Nederlandse opleiding en mag daar geen onderdeel van uitmaken. Stages komen niet in aanmerking. De duur van de studie of de periode van onderzoek in het buitenland is minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden.

  Hoe en wanneer meld je je aan?
  Op de website van de VSBfonds kan je een beurs aanvragen via het online aanvraagformulier. 

  Het tijdspad

  • 1 maart 2022

  1 maart is de uiterste aanmelddatum voor het aanvragen van VSBfonds Beurs 2022

  • 1 maart – 18 maart 2022

  De schriftelijke fase selectie waarbij wordt vastgesteld welke aanvragers door mogen naar de mondelinge fase.

  • 22 maart – 29 maart 2022 

  De mondelinge selectie vindt plaats middels een gesprek met de VSBfonds Beursselectiecommissie.

  De data zijn als volgt:
  - Dinsdag 22 maart: 09.00 - 17.00
  - Donderdag 24 maart: 09.00 - 17.00 
  - Dinsdag 29 maart: 09.00 - 17.00 

  • 6 april 2022

  Voordracht van de geselecteerde kandidaten door de onderwijsinstellingen

  • 17 mei 2022

  Definitieve toekenning door het VSBfonds van de beurzen

  • 3 Juni 2022

   Uitreiking VSBfonds Beurzen 2022.

  • 1 juli 2022  tot 30 juni 2023  

  Periode van vertrek met een toegekende beurs.

  De selectiecommissie 
  De selectiecommissie is als volgt samengesteld:

  • Prof. dr. ir. Bart Bossink (BETA, Science Business & Innovation) 
  • Dr. Christiane Moser (FSW, Organisatiewetenschappen) 
  • Dr. Lisette Kootker (BETA, Geologie en Geochemie) 
  • Job Mulder (International Office, secretaris) 

  Beursbedrag
  De VSBfonds Beurs bedraagt maximaal € 10.000 en is een totale schenking. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van het studieplan en de begroting.

  Contact
  Voor meer informatie kun je contact opnemen met vsbfonds@vu.nl.

  Prins Bernard Cultuurfonds
  Cultuurfondsbeurzen worden toegekend aan talentvolle afgestudeerde academici (MA) en HBO'ers (BA) uit alle disciplines. De beurzen zijn bedoeld voor een vervolgopleiding of -onderzoek in het buitenland, met een minimale duur van drie maanden.

  Let op: alleen vervolgopleidingen met een minimale duur van een jaar die leiden tot een tweede Mastertitel of een aanverwante graad komen in aanmerking voor een Cultuurfondsbeurs. Website Prins Bernhard Cultuurfonds

  Fulbright
  De Fulbrightbeurs is bestemd voor studenten in de eindfase van hun studie (bachelor of master). Daarnaast kunnen (recent) afgestudeerden met deze beurs een graduate studie in de VS doen. Het beursbedrag is US$ 35.000. De beurzen zijn niet bedoeld voor afstudeeronderzoek en/of stages.

  Voorwaarden

  • Je dient aantoonbaar goede studieresultaten te hebben.
  • Je moet kunnen aantonen dat je als graduate student bij een Amerikaanse universiteit bent geaccepteerd.
  • In je cv moet je kunnen aantonen dat je extra curriculaire activiteiten hebt ondernomen tijdens je studie.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • Als je een andere nationaliteit hebt, moet je tenminste vijf aaneensluitende jaren in Nederland hebben gewoond. Daarnaast moet je in het bezit zijn van een einddiploma van een Nederlandse school voor voortgezet onderwijs waar Nederlands de instructietaal was.
  • Je hebt een goed resultaat behaald voor de TOEFL-toets.

  Na afloop van je studie in de VS
  Na afloop van de studieperiode (die langer kan duren dan de periode waarvoor de beurs wordt toegekend) dien je terug te keren naar Nederland. Fulbrightbursalen kunnen na terugkeer uit de Verenigde Staten gedurende een periode van twee jaar geen visum verkrijgen voor de VS voor studie of werk. Een bezoek als toerist is wel mogelijk. Het is niet mogelijk om met een Fulbrightbeurs een ander visum aan te vragen om deze voorwaarde te ontlopen. Meer informatie over de Fullbrightbeurs

 • Verzekeringen

  Wanneer je ervoor kiest om naar het buitenland te gaan voor studie of stage, is het belangrijk dat je je verzekering goed hebt geregeld. Vereisten verschillen per land, maar overweeg zeker een aanvullende verzekering (bijvoorbeeld het Verzekeringspaspoort voor studenten), speciale verklaringen van je verzekeringsmaatschappij en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.