Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Community Service Learning (CSL) voor studenten

Laatst gewijzigd op 29 november 2022
Aan de VU werk je samen met een maatschappelijke partner en medestudenten aan actuele vraagstukken uit de praktijk en samenleving.

Aan de VU verdiep je je niet alleen in de theorie, maar pas je je academische en persoonlijke vaardigheden ook toe in de praktijk. Bij Community Service Learning (CSL) werk je samen met medestudenten en maatschappelijke partners aan actuele vragen uit de samenleving.

Zin in inspirerend onderwijs waarbij je jouw kennis toepast, een maatschappelijke bijdrage levert én tegelijkertijd nieuwe vaardigheden opdoet? Volg dan ons onderwijs met een CSL-component. CSL is onderdeel van veel bachelor- en masteropleidingen, dus waarschijnlijk ook van die van jou!

De CSL-activiteiten zijn heel divers en sluiten uiteraard aan bij het vak of keuzevak dat je volgt. Je werkt samen met een maatschappelijke partner om vragen uit de samenleving te analyseren, te begrijpen en direct of indirect aan te pakken. Er wordt dus echt iets met je inzichten en resultaten gedaan. Bovendien doe je vaardigheden op die je in je toekomstige carrière goed kan gebruiken.

Je leert bijvoorbeeld samenwerken met maatschappelijke partners en met mensen die nauw bij het vraagstuk of probleem betrokken zijn. Ook doe je sociale, culturele en communicatieve vaardigheden op, leer je creatief en kritisch denken en leer je op het gedrag van jezelf en anderen te reflecteren.

Zo krijg je bijvoorbeeld inzicht in de verschillende oorzaken van eenzaamheid in die ene stadswijk en wat wel en minder goed werkt. Of achterhaal je hoe de Amsterdamse tram toegankelijker wordt zonder dat het in- en uitstappen meer tijd kost. Of misschien verdiep je je wel in de vraag hoe je mensen aan het recyclen en upcyclen krijgt om onze samenleving klaar te maken voor een circulaire economie. Het zijn maar een paar voorbeelden van de vele mogelijke vragen die jij straks misschien weet te beantwoorden.

Impressie CSL-activiteiten

 • Wat ga je doen?

  Je gaat aan de slag met echte vragen uit de praktijk. De precieze invulling varieert. Meestal vindt een deel van de activiteiten buiten de muren van de universiteit plaats. Je komt zo in contact met verschillende mensen die bij het vraagstuk betrokken zijn. Bijvoorbeeld met beleidsmakers bij de gemeente, woningcorporaties en gezondheidsorganisaties, of ‘klanten’ van hen, zoals burgers, bewoners, patiënten of cliënten. Soms verdiep je je in een maatschappelijk probleem om meer inzicht te krijgen. De andere keer ontwikkel je bijvoorbeeld met elkaar mogelijke oplossingsrichtingen.

 • Welke CSL-activiteiten zijn er?

  De activiteiten lopen uiteen. Je voert bijvoorbeeld gesprekken of groepsdiscussies met mensen die bij een vraagstuk betrokken zijn, verzamelt data door middel van vragenlijsten of interviews en analyseert deze. Dat resulteert bijvoorbeeld in het gezamenlijk ontwikkelen van een app, interventie, advies, plan van aanpak, evaluatie, kortom: wat nodig is.

 • Biedt mijn opleiding CSL aan?

  Veel opleidingen bieden (keuze)vakken aan met een CSL-component. Neem contact op met je studiecoördinator of het CSL-team om te kijken naar de mogelijkheden binnen je opleiding.

  Daarnaast zijn er CSL-activiteiten die toegankelijk zijn voor alle studenten aan de VU, namelijk:

  De Minor Global Health voor bachelorstudenten
  Voor bachelorstudenten zijn er minoren waarin CSL de rode draad vormt. Zoals de minor Global Health waar je 5 maanden samenwerkt met lokale of (inter)nationale partners aan vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld migratie, voedselzekerheid of geestelijke gezondheidszorg. Zo blijf je langer en dieper bij het vraagstuk betrokken en kun je je sterker ontwikkelen in diverse competenties.

  De module Interdisciplinairy Community Service Learning
  Voor masterstudenten zijn er twee iCSL vakken, namelijk Addressing Challenges Through Transdisciplinary Research en Defining Challenges In a Multi-Stakeholder Context. Tijdens deze vakken ga je aan de slag met een complex vraagstuk op het gebied van bijvoorbeeld klimaatverandering, digitale inclusie of COVID-19. Je werkt daarbij samen met maatschappelijke partners en studenten van verschillende wetenschappelijke disciplines. Naast het werken aan een maatschappelijk vraagstuk, leer je ook kennis van verschillende disciplines integreren.

 • CSL-voorbeelden

  Marketing Sustainable Innovations
  Dit vak is onderdeel van de minor Sustainability and Innovation. Je ontwikkelt samen met medestudenten een marketingplan voor een duurzame innovatie bij een maatschappelijk partner. Je bepaalt met elkaar de aanpak en na vier weken presenteer je jullie bevindingen en het marketingplan.

  Professionele vaardigheden Sociologie 1 (PVS1) en 2 (PVS2)
  In deze vakken ontwikkelden tweedejaars sociologiestudenten vier mogelijke toekomstscenario’s voor post-corona Amsterdam. Hiermee kan de gemeente bestaand en nieuw beleid testen om te bepalen hoe goed de stad is voorbereid op deze toekomstscenario’s.

  Governing global challenges
  Tweedejaars politicologiestudenten gaan samen met vijf partnerorganisaties op verschillende bestuursniveaus – een ministerie, gemeente, NGO en twee belangenorganisaties – aan de slag met mondiale uitdagingen. Aan bod komen onderwerpen als de onbedoelde bestuurseffecten van internationale ontwikkelingshulp, eenzaamheid tijdens de pandemie, en de controversiële kwestie van het hebben van een dubbele nationaliteit.

  Analysis of Governmental Policy
  Eerstejaars masterstudenten Management, Policy Analysis and Entrepreneurship leren beleidsadviezen te geven voor een complex maatschappelijk vraagstuk op basis van interdisciplinair onderzoek. Nadat je hebt kennisgemaakt met theoretische beleidsconcepten en -modellen, schrijf je samen een beleidsadviesrapport voor een maatschappelijke partner over uitdagende onderwerpen als eenzaamheid en alcoholgedrag.

  Management of Sustainable Innovation
  Eerstejaars masterstudenten Digital Business and Innovation werken samen met externe partners om nieuwe manieren te bedenken die duurzame innovaties voor het bedrijfsleven bevorderen. Zoals platforms die helpen bij het verspreiden van meer duurzame oplossingen voor energie, lokale voedseldistributie of stedelijke mobiliteit.

Hoe studenten CSL ervaren

‘Door CSL werd ik me bewust van de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken. Door deze ervaring voel ik me goed voorbereid op mijn toekomstige werksituatie.’

‘Dankzij CSL ben ik zelfverzekerder en durf ik met mensen om te gaan met mensen die anders zijn dan ik.’

‘Dat er echt iets met je inzichten en resultaten gebeurt, vind ik motiverend.’

‘In mijn vorige opleiding werkten we met ‘verzonnen’ opdrachten. Het is inspirerend en zinvol om te werken aan echte vragen uit de praktijk.’

‘Ik begrijp nu veel beter wat ik kan met de kennis die we opdoen tijdens onze opleiding. Ik weet nu op welke manier ik het kan toepassen.’

In gesprek over Community Service Learning

Community Service Learning levert je waardevolle inzichten, ervaringen en contacten op. Een student, samenwerkingspartner, docent en de CSL-programmaleider vertellen je erover.

Vragen? Tips? Verzoeken?

Leuk dat je geïnteresseerd bent en contact met ons opneemt.

CSL@vu.nl