Eerstejaars studenten

Eerstejaars studenten zijn studenten die voor het eerst aan een bachelor of een master aan de VU beginnen. Studenten die ‘switchen’ van opleiding binnen de VU, zijn in deze cijfers niet meegenomen.


Totaal aantal eerstejaars Bachelor studenten per faculteit 2012-2017

Bachelors_eerstejaars_12-17

Totaal aantal eerstejaars Master studenten per faculteit 2012-2017

Masters_eerstejaars_12-17

Totaal aantal eerstejaars studenten 2012-2017

Totaal_eerstejaars_12-17