Vrouwen in topfuncties

Percentage vrouwelijke hoogleraren groeit gestaag

De in 2009 ingezette set maatregelen om de doorgroei van vrouwelijk wetenschappelijk talent naar hoogleraar posities te stimuleren heeft zijn vruchten afgeworpen. In 2015 kent de VU 20% vrouwelijke hoogleraren en daarmee heeft zij haar streefcijfer voor 2015 behaald. Het percentage is in absolute zin nog altijd gering. De VU heeft dan ook voor 2020 een streefcijfer afgegeven van 25% aan OCW. Om dit te behalen zet de VU haar stimuleringsbeleid voort, waarbij het Fenna Diemer Lindenboom leerstoelen programma voor vrouwelijke wetenschappelijk talent wordt afgebouwd en gekeken wordt of er een nieuw programma opgezet kan worden om toptalent vrouwen aan te trekken.

Voor het ondersteunend personeel geldt dat per 31 december 2015 54% in de top vrouw is.