Onderzoeksproject Student en Zwanger

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs die zwanger worden of jonge kinderen hebben, kunnen veel problemen ondervinden tijdens hun studie. Denk daarbij aan:

  • Onvoldoende voorzieningen binnen instellingen zoals mogelijkheden voor aangepaste lesroosters, alternatieven voor het werken met risicovolle stoffen tijdens of na de zwangerschap  en kolfruimtes.
  • Eisen als een aanwezigheidsplicht, verplichte deelname aan studiekampen en onvoldoende tentamen- en/of herkansingsmogelijkheden.
  • Het ontbreken van mogelijkheden voor zwangerschapsverlof waardoor studievertraging wordt opgelopen.

Vroegtijdige uitval

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de jonge moeders hierdoor vroegtijdig uitvalt tijdens de studie. Een deel van deze studenten zou binnenboord gehouden kunnen worden wanneer de opleidingsinstelling hen meer zou faciliteren. Bijvoorbeeld door regelingen en voorzieningen die specifiek gericht zijn op zwangere studenten en studenten met jonge kinderen. Van belang is ook dat de regelgeving kenbaar, transparant en toegankelijk  is voor de doelgroep en dat er in individuele gevallen daadwerkelijk een beroep op kan worden gedaan.

Doel van het onderzoeksproject

Het doel van het onderzoeksproject is om in kaart te brengen welke voorzieningen en instellingsspecifieke  regelingen er zijn, of deze voorzieningen kenbaar transparant en toegankelijk zijn en hoe ze werken.

Planning

Het onderzoek is van start gegaan in januari 2016. Het onderzoeksrapport werd in november 2016 gepresenteerd.

Onderzoekers

Het onderzoek wordt onder leiding van Anja Eleveld (UD sociaal recht, anja.eleveld@vu.nl) uitgevoerd door Janneke Allers, Sietske Delen en Janine van Veldhuizen.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van de Vereniging Vrouw en Recht op 17 november.

Onderzoeksrapport: Student, zwanger en gelijke behandeling