A Broader Mind

Kijk over de grenzen van jezelf en je opleiding heen


For the English page, click here.

De VU wil haar studenten de mogelijkheid bieden om zich op academisch, persoonlijk en maatschappelijk vlak, breder te ontwikkelen: studenten toerusten om in deze wereld succesvol en betekenisvol te kunnen zijn. Dat vraagt van studenten onder andere dat zij nadenken over wie ze zijn, hoe ze naar de werelden hun rol in de samenleving kijken en hoe ze zich tot anderen verhouden. 

Bij 'A Broader Mind' leer je als student onder meer een maatschappelijk vraagstuk vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines te benaderen, zet je via Community Service Learning jouw kennis in voor het oplossen van prangende maatschappelijke vraagstukken en ontwikkel je je persoonlijke vaardigheden.

Waarom de academische, persoonlijke en maatschappelijke vorming van studenten een vanzelfsprekende plek moet hebben in het onderwijs.

Mirjam van Praag, voorzitter College van Bestuur bij opening academisch jaar 2018:
“De universiteit van vandaag is een goede plek om ‘iets’ te worden, maar er moet ook ruimte zijn om ‘iemand’ te worden."

Hoe verandert jouw wereld?
De maatschappelijke uitdagingen nemen toe, worden complexer en vragen steeds meer om een multidisciplinaire aanpak. Thema’s zoals artificial intelligence, vergrijzing, geopolitieke spanningen, schaarste van natuurlijke bronnen, ongelijke spreiding van welvaart en klimaatveranderingen, tekenen de wereld van vandaag en morgen. 

Tegelijkertijd dynamiseert de arbeidsmarkt, veranderen functies in snel tempo, veroudert kennis sneller, zijn er meer mogelijkheden om onderwijs te volgen en zullen de studenten van nu gedurende hun loopbaan meerdere carrières hebben in verschillende functies en disciplines. In tegenstelling tot deze ontwikkelingen worden studenten door de overheid juist aangespoord om zich te focussen op hun eigen discipline en snel af te studeren. Er is nauwelijks ruimte voor verbreding of verdieping, laat staan voor reflectie op de eigen rol in de samenleving.

De wereld verandert

Wat betekent dit voor jou? 
Dit vraagt van jou als student dat jij nadenkt over wie je bent, hoe je kijkt naar de wereld, hoe jij je tot anderen verhoudt en wat jouw rol in de samenleving is. De maatschappelijke veranderingen nemen toe. Juist nu is het belangrijk om jouw kwaliteiten te ontwikkelen die breder zijn dan jouw vakgebied. Zo ben je beter voorbereid op uitdagingen van de toekomst. 

In het A Broader Mind programma ga je deelnemen aan twee onderdelen:

A Broader Mind Course
werk samen met studenten van andere opleidingen en ontwikkel je op maatschappelijk en persoonlijk vlak.

Community Service Learning
een onderwijsvorm waarbij je vakkennis gaat inzetten in de praktijk. Zo draag je bij aan het oplossen van maatschappelijke kwesties.

Probeer het nu zelf uit!
Ben je benieuwd hoe het online gedeelte van de Course er nou uit ziet? Klik hier of scan de onderstaande QR-code voor een sneak preview!
Er wordt gevraagd om een e-mailadres op te geven om direct toegang tot de cursus te krijgen. Selecteer “I am a new user” en vul vervolgens je naam in. Je e-mailadres wordt door ons niet gebruikt of verspreid.


Sneakpreview

De 'A Broader Mind Course' is voor alle VU bachelorstudenten, waarin persoonlijke en academische ontwikkeling, maatschappelijke interactie en reflectie hierop centraal staan. Dit betekent dat je als student kennis maakt met grote maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid, digitalisering en armoede. Dit zijn vraagstukken die niet vanuit één discipline opgelost kunnen worden. Daarom kom je in deze cursus in aanraking met verschillende perspectieven van zowel deskundigen als je medestudenten van andere opleidingen. Zo ga je op ontdekkingstocht wat deze interdisciplinaire thema’s voor jou betekenen en hoe jij, vanuit je eigen achtergrond en overtuiging, een steentje kan bijdragen.

Voor en door studentensocial1
De A Broader Mind Course is uniek, omdat studenten, docenten, wetenschappers en andere enthousiaste medewerkers van de VU het samen hebben ontwikkeld in bouwteams. Daarbij kun jij als student een nadrukkelijke rol hebben in het ontwerpen en verbeteren van het onderwijs. Zo zijn de thema's waarmee je gaat werken mede-opgesteld door studenten van de VU.

Online en offline activiteiten
De A Broader Mind Course bestaat uit een mix van online en offline activiteiten. In een online omgeving bekijk je filmpjes en lees je artikelen waarin deskundigen aan het woord komen, maak je quizjes en kan je via een forum in gesprek gaan met andere studenten. Daarnaast word je aangespoord om zelf activiteiten te ondernemen om te onderzoeken wat een onderwerp met je doet. Hierbij kun je denken aan je eigen plastic afval te verzamelen om er met andere studenten een kunstwerk van te bouwen, in het kader van het thema Duurzaamheid.

Voorbeeld offline activiteit:
Ervaringen over armoede delen tijdens Low budget dinner (zie foto)

In het kader van het thema Armoede deden studenten mee met een vijfdaagse challenge om te leven met €4,29 per dag. Aan het eind van de challenge kwamen ze bij elkaar voor een low-budget maaltijd op de VU. Tijdens het eten reflecteerden de studenten op hun ervaringen tijdens de challenge en werd er stil gestaan bij wat het betekent om in armoede te leven.

Online activiteit uitproberen?
Ben je benieuwd hoe de Course er nou uit ziet? Klik hier of scan de QR-code voor een sneak preview!
Er wordt gevraagd om een e-mailadres op te geven om direct toegang tot de cursus te krijgen. Selecteer “I am a new user” en vul vervolgens je naam in. Je e-mailadres wordt door ons niet gebruikt of verspreid.

Sneakpreview

Werk met thema's
Als student werk je samen met studenten van andere studies en leer je zo om de thema’s vanuit verschillende disciplines te benaderden. Per thema ga je aan de slag vanuit een eigen persoonlijke vraag en een maatschappelijke uitdaging. Tijdens de A Broader Mind Course komen 8 thema's aan de orde (De Course en de thema's zijn in ontwikkeling. De thema's kunnen nog veranderen).

1. Health & Happiness  Health
De maatschappelijke uitdaging is: volg je eigen pad naar geluk.
Je persoonlijke vraag daarbij is: welke factoren beïnvloeden mijn geluk?
5. Rebellion Rebellion
De maatschappelijke uitdaging is: Hoever mogen we gaan om onze idealen waar te maken of te beschermen? Je persoonlijke vraag daarbij is: Wat voor rebel ben ik?
2. Poverty Poverty
De maatschappelijke uitdaging is: Hoe kunnen we als maatschappij de negatieve gevolgen van armoede
op iemands leefomgeving verminderen? Je persoonlijke vraag daarbij is: Hoe ervaar ik financiële armoede?
6. Viewpoints and Worldview  Viewpoints
De maatschappelijke uitdaging is: (Hoe) kunnen onze verschillende leefregels naast elkaar bestaan? Je persoonlijke vraag daarbij is: Welke leefregels zou je willen volgen?
3. Success  Success
De maatschappelijke uitdaging is: Hoe worden bedrijven succesvol door het leren van hun mislukkingen? Je persoonlijke vraag daarbij is: Hoe word ik succesvol door het leren van mijn mislukkingen?
7. Sustainability Sustain
De maatschappelijke uitdaging is: Doe mee en help het plastic afval probleem op te lossen! Je persoonlijke vraag daarbij is: Wat is mijn rol met betrekking tot de oorzaken, gevolgen en oplossingen van het plastic afval probleem?
4. The Digital World  icoon1 
De maatschappelijke uitdaging is: Welke rol zullen, kunnen en mogen digitale applicaties spelen bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen? Je persoonlijke vraag daarbij is: Hoe weeg ik de (ethische) voor- en nadelen betreffende de implicaties van digitale innovaties?
8. The Human Body  Human
De maatschappelijke uitdaging is: Hoever willen we gaan met biotechnologische ingrepen in het menselijk lichaam? Je persoonlijke vraag daarbij is: Wie is eigenaar over mijn lichaam?

Contactempty
Heb je vragen over de A Broader Mind Course, stuur dan een e-mail naar: abroadermindcourse@vu.nl

Trekker van de A Broader Mind course is professor Govert Buijs, bijzonder hoogleraar politieke filosofie en houder van de Goldschmeding Chair ‘Economie & civil society’, bij de Faculteit Geesteswetenschappen. 
g.j.buijs@vu.nl
020 - 598 66 83 Govert Buijs

Heb je wel interesse in A Broader Mind, maar kun je niet meedoen met de Course? We zoeken nog studenten en docenten voor onze bouwteams!

Ben je graag creatief? Vind je het leuk om samen te werken met mensen van verschillende achtergronden? Draag je graag bij aan innovatie van het onderwijs? Dan is dit iets voor jou!

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste studenten, docenten en medewerkers van de VU die mee willen bouwen aan de Course en ons willen helpen deze verder te ontwikkelen en verbeteren.

Bouwteam 

Wat kun je verwachten?

  • Draag direct bij aan het vormen van een nieuw curriculum
  • Werk samen in een team met allerlei soorten mensen
  • Bouw je netwerk uit binnen de VU
  • Wees vrij om je creativiteit in te zetten
  • Word (vrijwillig) lid van de A Broader Mind Community

Meld je aan
Voor vragen of aanmelden, stuur een email naar abroadermindcourse@vu.nl

Je studietijd aan de VU staat niet alleen in het teken van intellectuele voortgang, het is ook een tijd van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van je persoonlijkheid, sociale omgeving en houding tegenover de wereld. Wat zijn voor jou de belangrijkste uitdagingen waar de samenleving momenteel voor staat? Sta je open voor nieuwe ervaringen? Wat vind je belangrijk in je toekomstige baan? De 'A Broader Mind Longitudinal Survey' (ABMLS) werkt samen met studenten om de antwoorden op juist zulke vragen te vinden!

ABMLSWat is de ABMLS?
Het is een longitudinale enquête onder studenten van de Vrije Universiteit. De vragenlijst bevat vragen over persoonlijkheid, het universiteitsleven, arbeidsmarktoriëntaties en attitudes over de samenleving. Studenten vullen de vragenlijst elk jaar in, om hun ontwikkeling te volgen gedurende hun studietijd aan de VU. Alle studenten in het A Broader Mind programma kunnen meedoen in dit vernieuwende onderzoek.

Is de ABMLS een enquête als alle anderen?
A Broader Mind is een innovatief programma en de ABMLS is een innovatief onderzoek, omdat het studentenontwikkeling meerdere jaren volgt. Het onderzoek volgt de ontwikkeling van studenten door de jaren heen met een mixed-method design, waarin verschillende soorten gegevens worden gecombineerd. Data en inzichten worden gedeeld met studenten en onderzoekers aan de VU, zodat het echt een gezamenlijk project wordt.

Wie voert de ABMLS uit?
Trekker van de ABMLS is René Bekkers, professor Filantropie bij de Faculteit Sociale Wetenschappen. Hij wordt bijgestaan door postdoc Arjen de Wit en junior onderzoeker Rosan van Niekerk.

Wat gebeurt er met mijn antwoorden?
De individuele antwoorden van de ABMLS worden opgeslagen op een veilige map, waar alleen de onderzoekers toegang toe hebben. We combineren deze data met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en cursusmateriaal van de A Broader Mind Course, maar alleen voor respondenten die hier
in het begin van de vragenlijst uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

Onderzoekers aan de VU gebruiken de data voor academisch onderzoek naar onderwerpen als academische prestaties, waarden in het leven, persoonlijkheid, burgerschapsattitudes, studentenbetrokkenheid, bugerschapsonderwijs en Community Service Learning.
Waar mogelijk worden de resultaten gebruikt in de A Broader Mind Course om studenten inzicht te geven in hun (geaggregeerde) ideeën over persoonlijke doelen, het universiteitsleven, professionele carrière en de samenleving.

Is mijn privacy gewaarborgd?
Ja. De ABMLS verzamelt geen persoonlijke informatie over IP-adressen en geografische locaties. Sommige vragen gevoelig kunnen zijn, maar de informatie uit de enquête wordt opgeslagen op een veilige locatie en wordt alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Het wordt op geen enkele manier gebruikt die het mogelijk zou maken om individuele antwoorden te identificeren. 

Het ‘Reglement bescherming persoonsgegevens studenten VU Amsterdam’ ‘Student personal data processing regulations Vrije Universiteit Amsterdam’ is op deze studie van toepassing, waarin de belangrijkste regels staan over het gebruik van persoonlijke informatie op de Vrije Universiteit. De enquêtedata wordt verzameld en opgeslagen via het Amerikaanse bedrijf Qualtrics. Qualtrics volgt de technische en privacygerelateerde regels van de Vrije Universiteit en de Europese Unie. Echter, we wijzen erop dat de Amerikaanse overheid toegang tot data kan aanvragen bij Amerikaanse bedrijven.

Hoe kan ik contact opnemen met de onderzoekers?
Voor vragen, opmerkingen of suggesties, mail de onderzoekers op abmls@vu.nl

Nieuws

14-03 2019 - Nieuwe projectleider voor 'A Broader Mind for business'

Vanaf 1 april start het nieuwe onderdeel A Broader Mind for business. Niet alleen binnen de VU is er behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, inhoudelijke verdieping en verbreding en zijn er vragen over zin- en betekenisgeving. Op de Zuidas, onze naaste buren, spelen deze thema’s ook, maar dan bij mensen die verder in hun carrière zijn. De VU wil met A Broader Mind for Business de brug slaan naar de Zuidas en een programma starten dat raakt aan dezelfde thema’s. De projectleider zal een de leiding nemen om deze brug te slaan en een strategie te bouwen om verbinding te maken met potentiële partners voor samenwerking in A Broader Mind. De nieuwe projectleider is Marie Louise Voors en zal worden aangestuurd vanuit de dienst Bestuurszaken van de VU. 

Wil je meer lezen over de onderdelen van A Broader Mind? Lees dan de pitch.


Agenda Bouwbijeenkomsten A Broader Mind Course
We zijn altijd op zoek naar enthousiaste studenten, docenten en medewerkers van de VU die mee willen bouwen aan de Course en ons willen helpen deze verder te ontwikkelen en verbeteren. Wil je ons helpen? Kom dan naar de bouwbijeenkomsten. Is A Broader Mind nieuw voor je? Tijdens de introductiebijeenkomst krijg je meer informatie over het project.
Via de link bij de verschillende data kun je jezelf aanmelden voor één van de twee onderdelen of voor allebei.

9 september 2019
16.00 - 17.00 Introductie 'A Broader Mind Course' voor geïnteresseerden (in HG-09A33)
17.00 - 19.00 Bouwbijeenkomst (in HG-09A24)

Meld je aan.

25 september 2019
16.00 - 17.00 Introductie 'A Broader Mind Course' voor geïnteresseerden (in HG-06A32)
17.00 - 19.00 Bouwbijeenkomst (in HG-09A32)

Meld je aan.

14 oktober 2019
16.00 - 17.00 Introductie 'A Broader Mind Course' voor geïnteresseerden (in HG-09A33)
17.00 - 19.00 Bouwbijeenkomst (in HG-09A24)

Meld je aan.

6 november 2019
16.00 - 17.00 Introductie 'A Broader Mind Course' voor geïnteresseerden (in HG-06A32)
17.00 - 19.00 Bouwbijeenkomst (in HG-09A32)

Meld je aan.

Heb je algemene vragen over A Broader Mind, neem dan contact op met het programmateam:

Kirstin de Boer  Het programmateam
k.de.boer@vu.nl
020 - 598  37 33

Nynke Rodenhuis 
n.rodenhuis@vu.nl
020 - 598 63 12