A Broader Mind

Bouw mee aan het onderwijs van jouw toekomst

Onze toekomst is een open vraag. Terwijl steeds meer mensen worstelen met hun kijk op de wereld, dagen urgente vraagstukken als polarisatie, klimaatverandering en digitalisering ons uit tot innovatieve oplossingen. Alleen met wetenschappelijke kennis, analytisch denkvermogen en klassieke onderwijsmethoden komen we er niet. Vanuit studenten,  onderwijsinstellingen, de samenleving en de arbeidsmarkt klinkt een roep om onderwijs dat ons beter leert omgaan met onszelf en een wereld in transitie. Een roep om mensen die verder kijken dan hun eigen belang en in staat zijn om persoonlijke  en maatschappelijke ambities waar te maken. Om leiders die niet voor zichzelf gaan, maar van zichzelf uitgaan.

A Broader Mind wordt gesteund door het College van Bestuur van de Vrije Universiteit en maakt onderdeel uit van een van de profileringsambities. Bekijk onze VU Formule voor meer informatie en contextualisatie.

A Broader Mind is ontstaan vanuit deze roep. Met een groeiend aantal studenten, docenten en medewerkers bouwen wij bottom-up aan een innovatief onderwijsprogramma voor alle bachelorstudenten aan de VU. Hierbij staan persoonlijke ontwikkeling en het leren omgaan met maatschappelijke en academische uitdagingen centraal. Wat zijn mijn persoonlijke kwaliteiten, valkuilen, denkbeelden en ambities? Wat zijn de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag? Wie zijn mijn medestudenten en wat kan ik van hen leren? Hoe geef ik vorm aan mijn eigen toekomst en die van anderen? En welke vaardigheden wil en kan ik ontwikkelen om succesvol te zijn? Wij bouwen aan een programma waarin je onder begeleiding van kunstenaars, wetenschappers, sporters, politici en ondernemers werkt aan jouw ethische, expressieve, ondernemende en creatieve vermogens. In een interdisciplinair blended programma (zowel digitaal als fysiek leren) scherp je jouw academische en professionele loopbaan met het oog op jezelf, anderen en de maatschappij. De kern van dit programma wordt gevormd door een innovatieve MOOC in combinatie met verschillende reallife-activiteiten. Hierbij bouwen we voort op de al bestaande kennis en ervaring binnen de VU (Bijvoorbeeld binnen innovatieve onderwijsprojecten als Bruto Academische waarde, KnowVU en het Honoursprogramma), wordt gebruikgemaakt van innovatieve onderwijsvormen -ooit gehoord van De Digitale Detox, de Taboe-Bingo of Dienend Leiderschap?-  en van diverse activiteiten en locaties in de stad Amsterdam.
De ambitie van A Broader Mind is groot. In januari 2019 starten we met een pilot van 500 eerstejaars studenten die aan het programma gaan deelnemen. Daarbij is het streven dat drie opleidingen verdeeld over de alfa, bèta en gamma-domeinen meedoen. Als de pilot een succes is breiden wij dit programma in de daaropvolgende jaren gefaseerd uit over de volledige bachelorfase in alle bacheloropleidingen. Alle bachelorstudenten krijgen de kans om dit extra programma te volgen en af te sluiten met een ABM-certificaat. Daarbij willen we vanuit de VU de de kennis en ervaring die wij in dit programma opdoen delen met universiteiten van over de hele wereld.
Om deze ambitie te verwerkelijken ontwikkelen wij deze pilot met een bouwteam van studenten, docenten en experts. Daarbij worden wij bijgestaan door ervaren onderwijsvernieuwers van De Bildung Academie en de programma-ontwikkelaars van ‘A Broader Mind’ binnen de VU. De afgelopen maanden heeft het bouwteam de eerste voorbereidende stappen gezet. Nu is het tijd om uit te breiden. Leidraad in het bouwproces zijn acht interdisciplinaire thema’s die passen bij de persoonlijke, academische en maatschappelijke uitdagingen van deze tijd (bijvoorbeeld Digitalisering, Rebellie, Armoede, Succes & Geluk). Elk van deze thema’s wordt interdisciplinair benaderd, maar wordt in het bijzonder belicht vanuit één faculteit; zij laten zien wat binnen dit thema de laatste, spannendste en belangrijkste ontwikkelingen zijn binnen het vakgebied. In gezamenlijke bouw-bijeenkomsten per maand en in kleinere subteam bijeenkomsten krijgen deze thema’s hun invulling en wordt de onderlinge samenhang bewaakt.

Maak jij deze onderwijsvernieuwing met ons mee? De VU bouwt en daagt jou uit om samen met een diverse groep studenten en docenten het onderwijs van de toekomst vorm te geven terwijl je jouw organisatorische, inhoudelijke, creatieve en ondernemende kwaliteiten versterkt en onderdeel uitmaakt van een breed netwerk van professionals uit verschillende maatschappelijke domeinen.

25 september

  • Introductie geïnteresseerden: 16:00u tot 17:00u @ VU WN-M639
  • Bouwbijeenkomst: 17:00u tot 19:00u @ VU WN-M639


Meld je aan

Neem contact op met:

Bestuurszaken

Kirstin de Boer
k.de.boer@vu.nl
020 - 598 76 05

Nynke Rodenhuis
n.rodenhuis@vu.nl
020 - 598 63 12