Duurzame campus: eten en drinken

Meat Less Monday

In het restaurant in het Hoofdgebouw is maandag Meat Less Monday ingevoerd. Meat Less Monday is onderdeel van het Better Tomorrow plan (het duurzaamheidsbeleid van Sodexo). Dit betekent dat op maandagen vegetarische gerechten uit het assortiment een meer prominente plek krijgen en vlees/vis producten een minder prominente rol in de uitgiftebuffetten.

Eerste Fairtrade universiteit

De VU is in 2011 uitgeroepen tot de eerste Fairtrade Universiteit in Nederland en hecht dan ook grote waarde aan een duurzame invulling van het assortiment in de cateringvoorzieningen. De titel geeft aan dat wij bijzonder veel aandacht besteden aan fairtrade. De stuurgroep van de Fairtrade Gemeente-campagne oordeelde dat de VU voldoet aan de strenge campagnecriteria van de organisatie.

Fair2Food

In het aanbestedingstraject heeft de VU duurzaamheid meegenomen in de selectie en de beoordeling van de cateringpartner. In alle restaurants en lunchcorners is het concept ‘Fair2Food’ geïntroduceerd. Dit is een duurzaam foodconcept speciaal ontwikkeld voor studenten.

Duurzaamheidskeurmerken

Minimaal 40% van het assortiment bestaat uit biologische producten of producten met één of meer duurzaamheidskenmerken zoals het EKO-keurmerk, Max Havelaar-keurmerk, Keurmerk ‘erkend streekproduct’. In de buffetten wordt aangegeven of producten gecertificeerd zijn met bovenstaande keurmerken.

Bij de herziening van het vending-contract in 2017 zijn weer strengere milieueisen gesteld aan de leveranciers. Alle warmedrankenautomaten zijn uitgerust met zelflerende software, die vastlegt wat rustige momenten zijn. Dit voorkomt dat automaten aanstaan als er geen vraag naar warme dranken is, bijvoorbeeld ’s nachts of in het weekend. De koffie in de automaten voldoen aan het Impact@orgin initiatief van de leverancier. Dat betekent dat de koffie ter plekke wordt gebrand en verpakt in plaats van deze activiteiten in West-Europa te laten plaatsvinden. Een groot deel van de waardeketen verplaatst zich naar het land van herkomst zodat een locale economie ontwikkeld wordt.

Standaarden met betrekking tot dierenwelzijn

Wat betreft dierenwelzijn heeft de cateraar landelijke richtlijnen. Zo bestaat een groot deel van het vlees aanbod uit vleeswaren met een 2 of 3 sterren Beter Leven keurmerk. Ook heeft de cateraar een MSC-certificering voor duurzaam wild gevangen vis, als ook een ASC certificering voor duurzame kweekvis.