Profiel en missie

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam hechten wij grote waarde aan de maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek. Wij zijn een universiteit waar persoonlijke vorming en maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. En onderlinge verschillen juist gewaardeerd en slim benut worden. Zo ontstaan innovaties en inzichten die bijdragen aan een betere wereld.

VU Instellingsplan 2015 - 2020
‘Visie 2015-2020’, het VU Instellingsplan 2015-2020 (IP), (printversie) (engelse versie), verbindt de oorsprong van de VU met de ambities voor de toekomst. In het IP zijn de ambities, doelstellingen en beleidsmaatregelen voor de komende vijf jaar vastgelegd en worden de vier VU profileringsthema's toegelicht.

Vrijheid in verantwoordelijkheid: drie kernwaarden
De VU is ambitieus in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en stimuleert de vrije en open communicatie van ideeën. De VU staat voor universele universitaire waarden als academische vrijheid en onafhankelijkheid. In onze naam komt deze onafhankelijkheid tot uitdrukking: vrij van kerk, staat en commercie. De basisfilosofie van de VU uit zich in drie kernwaarden, die als richtsnoer gelden voor het werken en handelen van medewerkers en studenten. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop de VU excellent onderzoek en onderwijs vormgeeft. De kernwaarden van de VU zijn:

  • verantwoordelijk
  • open
  • persoonlijk

In de onderwijsvisie beschrijft de VU de uitgangspunten voor haar onderwijs gebaseerd op de drie kernwaarden.