Profiel en missie

VU is verder kijken
Al sinds de oprichting in 1880 staat de VU voor een onderscheidende manier van wetenschap toepassen De VU is een open organisatie, die sterk verbonden is met mens en maatschappij. Het gaat niet alleen om verdieping van kennis, maar ook om verbreding. We vragen van onze studenten, onderzoekers, promovendi en medewerkers dat ze verder kijken: verder dan het eigenbelang, het eigen vakgebied, verder dan het bekende, verder dan het hier en nu.

VU Instellingsplan 2015 - 2020
‘Visie 2015-2020’, het VU Instellingsplan 2015-2020 (IP), (printversie) (engelse versie), verbindt de oorsprong van de VU met de ambities voor de toekomst. In het IP zijn de ambities, doelstellingen en beleidsmaatregelen voor de komende vijf jaar vastgelegd en worden de vier VU profileringsthema's toegelicht.

Vrijheid in verantwoordelijkheid: drie kernwaarden
De VU is ambitieus in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en stimuleert de vrije en open communicatie van ideeën. De VU staat voor universele universitaire waarden als academische vrijheid en onafhankelijkheid. In onze naam komt deze onafhankelijkheid tot uitdrukking: vrij van kerk, staat en commercie. De basisfilosofie van de VU uit zich in drie kernwaarden, die als richtsnoer gelden voor het werken en handelen van medewerkers en studenten. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop de VU excellent onderzoek en onderwijs vormgeeft. De kernwaarden van de VU zijn:

  • verantwoordelijk 
  • open 
  • persoonlijk 


VU bedrijfsfilm: VU is verder kijken.