Thema's

1. Diversiteit en Betrokkenheid

De visie van de Aurora groep is om:

  • Gelijke kansen te creëren voor medewerkers en studenten op Aurora universiteiten 
  • Een werk- en leeromgeving te creëren op universiteiten waar diversiteit gewaarborgd wordt
  • Creativiteit te stimuleren door middel van diversiteit in het onderwijs.

2. Maatschappelijke relevantie en impact van onderzoek

Het tweede speerpunt van Aurora is de maatschappelijke relevantie van hoogwaardig onderzoek. De aangesloten universiteiten willen maatstaven en indicatoren ontwikkelen voor zulk maatschappelijk relevant onderzoek. Daarmee willen ze meer exclusief-academische statistieken niet zozeer vervangen, als wel aanvullen. Op deze manier kan de maatschappelijke invloed en relevantie van onderzoek verbeterd worden, zonder af te doen aan de kwaliteit van het onderzoek. 

3. Initiatieven van studenten

Aurora hecht grote waarde aan de betrokkenheid van studenten, zowel voor de individuele universiteiten als voor het netwerk in het geheel. Het is belangrijk om studenten te betrekken bij activiteiten die buiten het onderwijscurriculum vallen. Dit doet Aurora door studenten, die actief zijn in allerlei onderwijs- en campus-gerelateerde activiteiten, met elkaar in contact te brengen (sociaal, cultureel, sportief, campus diensten, carrière ondersteuning, alumni).

4. Innovatie in onderwijs

Aurora kan haar aangesloten universiteiten vooral verder helpen op het gebied van onderwijsinnovatie. Daarbij gaat het niet alleen om de digitalisering van het onderwijs, maar ook om vakinhoudelijke innovatie en het concreter invullen van niet-vakgebonden leeruitkomsten. 

5. Human Life and Health

De Aurora groep op het terrein van Human Life and Health is gestart met het formuleren van een visie voor de lange termijn over hoe Aurora-partners elkaar kunnen helpen bij de ontwikkeling van onderzoek en onderwijs binnen het brede thema ‘Human Life and Health’.  

6. De Digitale Wereld

De groep werkt aan versterking van de samenwerking op het gebied van online open cursussen, aan het delen van ervaring om meer inzicht te krijgen over  hoe het onderwijs in een universiteit zich kan aanpassen aan een steeds meer digitale en wereldwijde studentenpopulatie.

7. Internationalisering

Internationalisering betreft het organiseren van studentevenementen, het samenbrengen van academisch personeel om ervaringen te delen, het delen van ‘best practices’ in internationaal onderwijs etc. Een groep met alle partners zal op korte termijn worden samengesteld om samen te werken aan studentenuitwisselingen en mobiliteit. 

8. Duurzaamheid, energie, en klimaat

Invulling volgt.