Partners

De andere partners zijn:

Université Grenoble-Alpes
De Universiteit Grenoble Alpes (UGA) bestaat sinds 2016 als de samenvoeging van drie bestaande universiteiten in Grenoble. Het is een vooraanstaande Franse universiteit met circa 45.000 studenten en academische programma’s in alle disciplines. De UGA, gelegen in het hart van Europa, is een belangrijk centrum voor onderzoek en innovatie. Het is een openbare universiteit die zich inzet voor gelijkheid en toegankelijkheid. Zo biedt de universiteit speciale diensten aan voor studenten en medewerkers met een handicap, internationale medewerkers en studenten en vluchtelingen. 

University of Aberdeen
Universiteit Aberdeen staat wereldwijd bekend om haar toonaangevende onderzoek in gezondheid, energie, voeding, milieu en biologische wetenschappen. Hiernaast heeft de universiteit een uitstekend track record op het gebied van kunst en geesteswetenschappen. Met 120 nationaliteiten in huis is Universiteit Aberdeen een leider op het gebied van cultuur in het noordoosten van Schotland.


Universiteit Antwerpen
Universiteit Antwerpen is een jonge, dynamisch en internationaal gerenommeerde universiteit met bijna 22.000 studenten en meer dan 5.000 medewerkers in negen faculteiten. De universiteit heeft diverse gespecialiseerde instituten in alle belangrijke disciplines. Internationalisering van het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt gezien als belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit en relevantie in de huidige geglobaliseerde samenleving. Universiteit Antwerpen ziet internationale samenwerking dan ook als een strategische prioriteit. 

Universiteit Bergen
Academische diversiteit en hoge kwaliteit zijn van groot belang voor Universiteit Bergen (UIB). De universiteit is gericht op internationaal onderzoek en wordt gedreven door academische vrijheid en nieuwsgierigheid. De missie van UIB is om bij te dragen aan de samenleving door middel van onderwijs, onderzoek, innovatie en het delen van kennis. De universiteit focust zich op drie gebieden: marine onderzoek, wereldwijde maatschappelijke uitdagingen en energie- en klimaatveranderingen.    

Universität of Duisburg-Essen
Universiteit Duisburg-Essen (UDE) ligt in het hart van het Ruhrgebied en heeft dezelfde kenmerken: dynamisch, ambitieus en continue in verandering. De universiteit heeft elf faculteiten en vier interdisciplinaire onderzoekclusters: Nanowetenschappen, Biomedische wetenschappen, Urban Systems en transformatie van de hedendaagse samenleving. Universiteit Duisburg-Essen ziet verbinding van onderzoek en onderwijs als de manier om het delen van kennis en ideeën te stimuleren. UDE streeft naar diversiteit en is een groot voorstander van uitwisseling en samenwerking: regionaal, in de Universiteit Alliance Ruhr, maar ook mondiaal in het Aurora netwerk en met meer dan 250 Erasmus partner universiteiten. 

University of East Anglia
De Universiteit van East Anglia (UEA) is gefocust op onderzoek en heeft 15.000 studenten waarvan 25 procent internationaal. Specialisaties variëren van milieu- en klimaatverandering tot gezondheid en voeding, gezinsproblemen en jeugdbeleid, economie en bedrijfskunde en creatief schrijven. De interdisciplinaire aanpak en het internationale bereik van het onderzoek helpen de UEA zich te richten op belangrijke onderzoeksvragen. Op deze manier zet de UEA zich in om een verschil maken in de wereld.

Universiteit Gothenburg
Met 37.000 studenten en 6.000 medewerkers is Universiteit Gothenburg een prachtige en inspirerende plek om te werken en studeren. De Universiteit Gothenburg verricht onderzoek op het hoogste internationale niveau. De continue stroom aan nieuwe kennis en ideeën draagt bij aan oplossingen voor grote maatschappelijke problemen. Hiernaast helpt de universiteit ook mee aan de maatschappelijke ontwikkeling door zijn open houding voor de buitenwereld en door zijn deelname aan het publieke debat. 

Universiteit Ijsland
Universiteit IJsland is opgericht in 1911 en ligt in het hart van Reykjavik, de hoofdstad van IJsland. Zowel méér onderzoek als het opleiden van jonge mensen staat hoog in het vaandel van de universiteit. De studenten van Universiteit IJsland worden voorbereid om een actieve rol te spelen in de maatschappij en zo hun stempel te drukken op de internationale gemeenschap. Een belangrijke factor hierin is een dynamische en intensieve samenwerking met gespecialiseerde onderzoeksinstellingen. 

Aurora VU