Raad van Toezicht

Per 1 januari 2016 is de Stichting VU-VUmc gesplitst in een Stichting VU en een Stichting VUmc. VU en VUmc hebben daarmee ook een afzonderlijke Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht VU

De leden van de Raad van Toezicht worden na goedkeuring door de Ledenraad van de VUvereniging benoemd. De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Enkele leden van de Raad van Toezicht VU nemen tegelijkertijd zitting in de Raad van Toezicht VUmc.

Secretaris

drs. M.A.C. Vermeulen secretaris Raad van Toezicht VU