Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK)

De Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK) adviseert het College van Bestuur, met name de Rector, over algemene zaken aangaande de onderwijskwaliteit en -kwaliteitszorg aan de VU. De STOK adviseert over het Handboek Onderwijskwaliteit en aanvragen voor nieuwe opleidingen, is betrokken bij het accreditatieproces van bestaande opleidingen en bij de toetsing en evaluatie van universiteitsminoren. Daarnaast geeft zij advies over het systeem van onderwijskwaliteitszorg en adviseert incidenteel (gevraagd en ongevraagd) over alle andere zaken van onderwijskwaliteit. De leden zijn benoemd op grond van betrokkenheid bij onderwijs en/of expertise op het terrein van onderwijs. Zij participeren in de STOK zonder last of ruggespraak en functioneren nadrukkelijk niet als facultaire vertegenwoordiger. De benoemingstermijn is vier jaar; gestreefd wordt naar herbenoeming voor een tweede termijn.

Samenstelling Stuurgroep Onderwijskwaliteit


Voorzitter:

prof. dr. mr.  F. van der Wel (Frans), School of Business and Economics f.vander.wel@vu.nl

Leden:
dr. G.G. van de Bunt (Gerhard) Faculteit der Sociale wetenschappen g.g.vande.bunt@vu.nl
mw. dr. M. Campos Ponce (Maiza), Faculteit der Bètawetenschappen m.camposponce@vu.nl
mw dr. D.E. (Denise) van Diermen, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam d.v.diermen@acta.nl
dr. E. Koster (Edwin), Faculteit der Geesteswetenschappen e.koster@vu.nl
prof. dr. M. Meeter (Martijn) Faculteit der Gedrags- en bewegingswetenschappen m.meeter@vu.nl
mw. dr. A. A. Meiboom (Ariadne), VU Medisch Centrum a.a.meiboom@amsterdamumc.nl
prof. dr. A.C.M. Ran (André) Faculteit der Bètawetenschappen a.c.a.ran@vu.nl
mw. dr. M. Slotboom (Anne-Marie) Faculteit der Rechtsgeleerdheid m.slotboom@vu.nl
mw. dr. E. van Staalduine-Sulman (Eveline), Faculteit der Godgeleerdheid eveline.van.staalduine-sulman@vu.nl
mw. drs. S.R. Voogd (Susan) Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen s.r.voogd@vu.nl

Secretaris:
mw. drs. J.W. Bekker (Jikke) Onderwijsbeleid, Kwaliteitszorg en Procesregie/Student- en Onderwijszaken j.w.bekker@vu.nl

Vergaderdata 2020

worden binnenkort bekendgemaakt