Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

VU-websites

Sinds de zomer van 2021 wordt alle content voor, door en over de VU centraal ontsloten via vu.nl. Daarmee is een eind gekomen aan de lappendeken aan websites die ervoor zorgden dat informatie versnipperd werd aangeboden.

Eigenaar van de website vu.nl is Communicatie & Marketing. De centrale redactie heeft de dagelijkse leiding over vu.nl en vormt de brug tussen gebruikers, webredacteuren en de technische en functionele ondersteuning door IT.

Faculteiten, instituten en diensten
Faculteiten, instituten en diensten beheren een eigen deel van de website en hebben daarvoor doorgaans eigen (web)redacteuren in dienst.

Sommige pagina’s die via de VU-site te benaderen zijn, zijn beveiligd met een wachtwoord. VU-medewerkers en studenten kunnen dan inloggen met hun VUnetID. Lees daarover hieronder meer. 

Heeft u vragen of opmerkingen over een pagina op de VU website, vul dan het reactieformulier in.
Wilt u communiceren naar onze zittende studenten, mail dan naar ic.mc@vu.nl.

Binnen de VU-organisatie is Communicatie & Marketing het eerste aanspreekpunt voor alle vragen over de VU-website. De eindredactie ziet onder andere toe op de kwaliteit van de op de VU-website aangeboden informatie, zorgt voor de noodzakelijke afstemming en geeft voorlichting aan gebruikers.

Overige informatie

 • Contactgegevens webredacties faculteiten

  De websites van de faculteiten worden beheerd door hun eigen webredacties. 

  Faculteit der Bétawetenschappenwebredactie.beta@vu.nl
  Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappenwebredactie.fgb.mc@vu.nl
  Faculteit der Geesteswetenschappenwebredactie.fgw.mc@vu.nl
  Faculteit der Geneeskunde
  VUmc School of Medical Sciences
  med.vu@vumc.nl
  Faculteit Religie en Theologiewebredactie.frt.mc@vu.nl
  Faculteit der Rechtsgeleerdheidwebredactie.rechten.mc@vu.nl
  Faculteit der Sociale Wetenschappenwebredactie.fsw.mc@vu.nl
  Faculteit der Tandheelkunde
  Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
  communicatie@acta.nl
  School of Business and Economicswebredactie.sbe.cm@vu.nl
 • E-mail disclaimer

  Aan e-mails die naar adressen buiten het vu.nl-domein worden verstuurd kan een standaard disclaimertekst worden toegevoegd. Om ontvangers niet met een lap tekst te confronteren, wordt in de e-mailberichten niet de volledige tekst van de disclaimer opgenomen, maar alleen een link waarmee de geadresseerde naar de VU-website kan surfen.

  Nederlands 
  Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. De Vrije Universiteit staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over de Vrije Universiteit raadpleegt u www.vu.nl 
  English
  This email is intended for the addressee’s eyes only. If you are not the intended recipient, you are hereby kindly requested to inform the sender of this. In view of the electronic nature of this communication, VU University Amsterdam is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt. For information about Vrije Universiteit Amsterdam, direct your browser to www.vuamsterdam.com.
 • VUnetID

  Sommige pagina’s die via de VU-site te benaderen zijn, zijn beveiligd met een wachtwoord. VU-medewerkers en studenten kunnen dan inloggen met hun VUnetID (bijvoorbeeld op een werkplek, op VUweb, Webmail).

  Problemen met inloggen
  Het VUnetID bestaat uit een inlognaam en wachtwoord.

  • Controleer of Caps Lock (hoofdletters) niet aan staat
  • Controleer uw inlognaam
   Uw inlognaam bestaat uit: eerste letter voornaam + eerste letter achternaam (tussenvoegsels worden niet meegenomen) + laatste letter achternaam (tussenvoegsels worden niet meegenomen) + volgnummer bestaande uit drie cijfers. Bij het ontbreken van een voornaam worden de eerste twee letters van de achternaam gebruikt. Voorbeeld:Naam gebruiker: V. van der Achternaam
   VUwebID: vam500
  • Controleer uw wachtwoord
   Kijk uit met tekens die op elkaar lijken bijvoorbeeld 0 (het cijfer) en O (de letter) en 1 en l (de letter).
   Bevat uw wachtwoord een tilde (~) of een accent circonflex (^)? Sommige toetsenborden laten dit teken pas verschijnen als u gelijk na het intoetsen nog een spatie geeft voordat u het volgende teken invoert.

  Heeft u geen VUnetID?
  Nieuwe medewerkers en studenten ontvangen hun VUnetID in twee afzonderlijke e-mails op het opgegeven privé e-mailadres. Uw VUnetID is nog 31 dagen geldig nadat uw dienstverband aan de VU beëindigt (medewerkers) of 92 dagen nadat de inschrijving als student aan de VU eindigt. Het kan wel zo zijn dat u geen toegang meer heeft tot sommige systemen.

  Inlognaam (VUnetID) vergeten of wilt u het controleren?
  Medewerkers kunnen naar hun VIP-admin gaan (meestal een secretariaatsmedewerker) of contact opnemen met de IT Servicedesk. Studenten gaan altijd naar de IT Servicedesk.

  Wachtwoord vergeten
  Via deze pagina kunt u verzoeken om een nieuw wachtwoord. U vult daar uw VUnetID en uw privé-emailadres in, waarna u een tijdelijke link ontvangt. Via deze link kunt u een nieuw wachtwoord invoeren.
  N.B. Voor deze procedure is het noodzakelijk dat het privé-emailadres bekend is. Voor studenten is dit altijd het geval. Medewerkers kunnen dit controleren en aanvullen/wijzigen in het Service Portal . Is het privé emailadres (nog) niet bekend, dan kunt u met een geldige legitimatie naar één van de IT Servicedesk-balies gaan. Daar wordt voor u een nieuw wachtwoord gegenereerd. Vervolgens kunt u dit  wijzigen in een wachtwoord dat u makkelijk kunt onthouden.