Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

VU Nieuwjaarsgala

We rolden de rode loper uit voor onze fantastische studenten en medewerkers tijdens het VU Nieuwjaarsgala! 

Welke student en docent waren in 2021 de grootste VU-talenten, wie schreef de beste scriptie en wie sleepte de prijs voor meest ondernemende student in de wacht? Welke ondersteuners verdienden een ode en welke geweldige onderwijsvernieuwing viel in de prijzen? We kwamen erachter tijdens feestelijke en muzikale VU Nieuwjaarsgala waar op 27 januari alle VU-prijzen werden uitgereikt.  

De winnaars
Bachelorscriptieprijs: Andrew Tan
Masterscriptieprijs: Tim Mocking
StudenTalentprijs: Ramla Jamac
DocenTalentprijs: Alexander Bijnsdorp
Innovatieprijs: Persoonlijke en Professionele Identiteit (PPI) - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
VU + ASIF Student Startup Competition: Bamboi (VU + ASIF Best Startup), Madglove (Best Social
Entrepreneurship Startup), ReAlliance (Best Sustainability Startup)
Ondersteuners van het jaar: Marike ten Hoorn en Robbert Loots

Het juryrapport lees je hier

Leer de VU-talenten kennen
Wat drijft de genomineerden en winnaars? Bekijk de video's over een aantal van deze inspirerende talenten en leer hen beter kennen.

StudenTalentprijs
Yatou Sallah
Suraj Harylallsingh 
Ramla Jamac (winnaar)

Alumnus Leonard Witkamp (Ksyos), coach van het StudenTalent 

Innovatieprijs
Diversifying Philosophy Through Training High School Teachers  
Farmaceutische vraagbaak voor geneesmiddelvragen van consumenten 
Ondernemen met impact voor sociale wetenschappers 
Persoonlijke en Professionele Identiteit (PPI) (winnaar)

Terugkijken

Heb je het VU Nieuwjaarsgala 2022 gemist of wil je het nog een keer terugkijken? Dat kan hier

Prijzen & genomineerden

 • Innovatieprijs

  De Innovatieprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt aan een team van docenten dat een project heeft ontwikkeld gericht op de verbetering van de onderwijspraktijk of dat innovatieve invulling geeft aan de onderwijsvisie van de VU. Het kan ook gaan om samenwerking tussen docenten, ondersteuners, studenten en maatschappelijke actoren. Het winnende team ontvangt € 50.000,- om de innovatie uit te voeren. 

  De genomineerden 

  Ondernemen met impact voor sociale wetenschappers

  Onder leiding van Erik van Ingen wordt er bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen hard gewerkt aan de ontwikkeling van transdisciplinair onderwijs 2.0. Hierbij leren studenten niet alleen hun academische kennis actief te koppelen aan vraagstukken van buiten de universiteit, zoals in regulier transdisciplinair onderwijs, maar leren ze ook vaardigheden die niet in het curriculum van sociaalwetenschappelijk onderwijs voorkomen. Ondernemerschapsvaardigheden worden verbonden aan academische kennis en vaardigheden, met als doel maatschappelijke impact maken. Met vraagstukken over duurzaamheid, klimaatverandering, polarisatie en maatschappelijk verantwoord gebruik van big data. Het project richt zich in eerste instantie op vernieuwing en doorontwikkeling van het transdisciplinaire onderwijs in de bachelor Sociologie, maar er wordt ook gewerkt aan opschaling naar andere sociaalwetenschappelijke opleidingen, opleidingen daarbuiten én naar andere universiteiten.

  Farmaceutische vraagbaak voor geneesmiddelvragen van consumenten

  Consumenten hebben vaak behoefte aan een eenvoudige, laagdrempelige manier van informatievoorziening over de werking van door hen gebruikte medicatie. Studenten en alumni van Farmaceutische Wetenschappen zijn, ondanks hun inhoudelijke kennis, te weinig getraind om consumenten hierin te voorzien. Daarom wordt er met dit project een farmaceutische vraagbaak opgericht, waarin studenten zelf deelnemen: zij beantwoorden de vragen. Met aandacht voor ‘active learning’, ‘engagement’ en studentverantwoordelijkheid. Dit vernieuwende project vergroot de autonomie van studenten.

  Persoonlijke en Professionele Identiteit (PPI) - Winnaar

  De leerlijn Persoonlijke en Professionele Identiteit (PPI) is een uniek programma van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid dat goed aansluit bij de positieve leer- en onderwijscultuur van de faculteit. Bij PPI worden studenten op innovatieve wijze actief betrokken bij hun eigen leerproces en ontwikkeling tot professionele deelnemers binnen de VU community en in hun toekomstig werkveld. Tijdens interactieve groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken worden zij gecoacht door duo’s van studentmentoren en docentcoaches. In activerende onderwijsvormen gaan ze zelf aan het werk en leren ze reflecteren op wie ze zijn, wat ze al kunnen en waar ze naartoe willen. Ook doen ze competenties op voor in de beroepspraktijk. Alle vorderingen worden bijgehouden in een portfolio dat na het afstuderen beschikbaar blijft. PPI vervangt het mentoraat en tutoraat in de bacheloropleiding.

  Diversifying Philosophy Through Training High School Teachers (Het meer divers maken van Filosofie door docenten van middelbare scholen te trainen)

  Binnen dit project wordt er een professionaliseringstraject ontwikkeld voor filosofiedocenten uit het voortgezet onderwijs om hen vertrouwd te maken met niet-canonieke teksten, denkers en perspectieven. Deze docenten worden ondersteund in hun voorbereiding op het filosofiecurriculum dat binnenkort vernieuwd wordt. Met het project wordt ingespeeld op de  opkomende en dringende behoefte van universiteiten en middelbare scholen om het vak Filosofie meer divers te maken zodat het een afspiegeling vormt van onze mondiale samenleving. De projectleiders hopen Filosofie zo ook aantrekkelijker te maken voor studenten met diverse achtergronden. Er is geen andere manier om diversiteit te bereiken dan door er daadwerkelijk aan te werken en diversiteit te 'doen' in allerlei contexten. Dit project is een samenwerking tussen Amsterdam University College, de VU en de Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs.

 • StudenTalentprijs

  De StudenTalentprijs gaat jaarlijks naar een student die niet alleen goede cijfers haalt, maar die ook het begrip academische vorming op een grensverleggende manier in praktijk weet te brengen. De winnaar ontvangt € 4.000,-.  

  De genomineerden

  Ramla Jamac (Faculteit der Bètawetenschappen) - Winnaar

  Ramla is een echt rolmodel: met haar startup MobileUurka levert ze een serieuze bijdrage aan het terugdringen van moedersterfte in Somalië, geïnspireerd door de steun die haar ouders kregen toen zij de oorlog in Somalië ontvluchtten. MobileUurka biedt ziekenhuizen een registratiesysteem en de mogelijkheid patiënten op afstand te volgen en met hen te communiceren om zo de geografische en financiële barrières voor zorg te verminderen. Ramla is een geweldig voorbeeld van een student die haar academische vaardigheden weet toe te passen om de maatschappij te versterken. Dat Ramla getalenteerd is blijkt ook uit het feit dat zij als een van de weinige masterstudenten als pre-finalist is geselecteerd voor de Amsterdam Science Innovation Award 2021.

  Suraj Harylallsingh (Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen)

  Suraj won al de Student Award van zijn faculteit, omdat hij op verschillende mooie manieren bijdraagt aan de educatie van anderen. Hoe? Door goede feedback te leveren op cursussen, door gratis bijles te geven aan studiegenoten en het helpen van medestudenten met persoonlijke problemen tijdens de pandemie. Hij organiseerde excursies naar bedrijven en een studiereis naar Praag. Suraj doet zoveel voor zijn medestudenten dat hij nu zelf eens in het zonnetje mag worden gezet.

  Yatou Sallah (Faculteit der Sociale Wetenschappen)

  Yatou Sallah: een passievolle, inspirerende, down-to-earth mentor en organisator die vol energie bijdraagt aan een positieve wereld. Ze zorgt als mentor voor onderlinge verbinding in een tijd waarin dat broodnodig is. Ook buiten de VU zet Yatou zich in voor een positieve maatschappij via podcasts en radio. Yatou mag zich met recht, naast een goede student, een verbinder en bruggenbouwer noemen.

 • DocenTalentprijs

  Studenten hebben per faculteit hun beste jonge docent voorgedragen. De genomineerden maken kans op de prijs van € 4.000,- ter besteding aan VU-onderwijs. 

  De genomineerden

  Oliver Fabert (Faculteit der Bètawetenschappen)

  Oliver blijkt een expert in het geven van onderwijs in crisistijd. Niet alleen vanwege zijn zeer gewaardeerde goed lopende videocolleges (mét humor) en aanvullende Q&A-sessies. Maar ook omdat hij ervoor zorgde dat studenten elkaar toch leerden kennen en van elkaar konden leren en, vooral, dat zij tijdens zijn colleges even geen stress ervoeren. Hét recept voor een (relatief) ontspannen studietijd tijdens een pandemie.

  Alexander Bijnsdorp (Faculteit der Geneeskunde) - Winnaar

  Toen anatomieonderwijs niet mogelijk was door corona, richtte Alexander de ‘Anatomie studio’ op: een programma waarmee studenten d.m.v. beeldmateriaal vanuit huis tóch anatomielessen konden volgen. Alexander Bijnsdorp: een gedreven docent die denkt in het belang van de student en die studenten met zijn aanstekelijk enthousiasme inspireert.

  Sean Telg (School of Business and Economics)

  Sean overtrof de verwachtingen van studenten toen zij door corona thuis kwamen te zitten. Zijn positieve houding, passie voor onderwijs en aanpassingsvermogen maken hem geliefd. En dat niet alleen: Sean wil studenten écht leren kennen. Hij richtte zijn online onderwijs zó in dat studenten zowel klassikaal als individueel alle aandacht kregen die ze op dat moment nodig hadden. Sean zet zijn studenten op de eerste plaats zonder daarbij in te leveren op kwaliteit.

 • Bachelor- en Masterscriptieprijs

  Duizenden studenten zwoegen jaarlijks op evenveel scripties. Wie schreven de beste? Emeritus-hoogleraren van de VU kiezen de winnaars. De winnaars krijgen elk € 2.000,-. 

  Genomineerden Bachelorscriptieprijs

  Lara van Leeuwen (Rechtsgeleerdheid) – De termijnloze glijdende schaal waardoor de criminele vreemdeling altijd vreemdeling blijft. Een studie naar de verenigbaarheid van de afschaffing van de eindtermijn van de glijdende schaal met het non-discriminatiebeginsel als uitgelegd in de jurisprudentie van het EHRM.

  In haar scriptie pleit Lara voor het herinvoeren van de zogenoemde ‘eindtermijn’, zodat de verblijfsvergunning van vreemdelingen die langer dan 20 jaar in Nederland wonen niet wordt ingetrokken na de veroordeling voor een strafbaar feit. Een prachtig voorbeeld van hoe wetenschappelijke kennis kan worden ingezet ten behoeve van een diverse en inclusieve samenleving.

  Nalini Heinmüller (Psychologie) - Mental Health Disparities by Gender Identity: A Cross-Sectional Study about Depressive Symptoms in Transgender Individuals

  Nalini toont aan dat transgenders een hogere mate van depressie laten zien dan cisgenders. Zij ontkracht daarbij eerdere bevindingen dat dit effect sterker is onder transgenders die een mannelijk geslacht bij geboorte hebben toegewezen gekregen. Een perfect geschreven thesis en sterk uiteengezet, met een methodologie die het bachelorniveau ontstijgt.

  Andrew Tan (Information Sciences) - Visualization of Energy Consumption in Container-based Virtualization - Winnaar

  De excellente combinatie van conceptueel ontwerp en projectimplementatie laat zien dat Andrew duidelijk bezit over de nodige technische kennis en analytische vaardigheden. Dit in combinatie met zijn bijzondere toewijding hebben gezorgd voor een waardevolle bijdrage aan zijn vakgebied.


  Genomineerden Masterscriptieprijs

  Zowi Huinen (Oncology) - The role of stromal-derived sialic acid in macrophage-mediated immune suppression in PDAC

  Zowi voerde haar onderzoek uit op hoog niveau, vergelijkbaar met de promovendi uit de onderzoeksgroep waar ze deel van uitmaakte. Ze deed dit zo goed en adequaat dat haar onderzoek nu wordt gebruikt voor een publicatie.

  Finn de Ridder (Parallel and Distributed Computer Systems) - SMASH: Synchronized Many-sides Rowhammer Attacks from JavaScript

  Finns onderzoek was niet zonder impact: het is al gepubliceerd, genomineerd geweest voor een award (Pwnie Award) en zowel het bedrijfsleven als de academische ‘Security’-gemeenschap hebben na publicatie van Finns onderzoek hun verdedigingsinspanningen tegen de ‘Rowhammer’-aanvallen op het werkgeheugen van pc’s, servers en smartphones zichtbaar verbeterd. Al met al een origineel en maatschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit.

  Tim Mocking (Bioinformatics & Systems Biology) - Improving clonality analysis of multiple tumors from the same patient - Winnaar

  Een onderzoek naar het cruciale klinische probleem om te bepalen of (nieuwe) tumoren afkomstig zijn van de primaire tumor, of een nieuw, ander type tumor vertegenwoordigen, waarbij het laatste een geheel andere medische behandeling zou vereisen. Naast enkele verbeteringen ten opzichte van bestaande methoden kwam Tim met een volledig nieuw idee dat hij binnen korte tijd wist te implementeren. Zijn thesis is van grote technische kwaliteit, kenmerkt zich door diepgaand theoretisch inzicht gecombineerd met uitmuntende creativiteit.

  Timen Vierling (Spatial, Transport and Environmental Economics) – The willingness to pay for better elementary education. Applying a spatial difference model in Amsterdam

  Timen toont aan de dat toename van de schoolkwaliteit de huizenprijzen in Amsterdam doet stijgen. Goed basisonderwijs trekt hogere inkomens aan, terwijl lang werd gedacht dat dit voor Nederland niet gold. Het vinden van een causaal effect is opmerkelijk voor een sociaalwetenschappelijke thesis. Dát en de methodologische benadering – die volgens zijn scriptiebegeleider beter is dan die van andere (internationale) studies – maakt Timens scriptie een terechte genomineerde voor de Masterscriptieprijs.

 • VU + ASIF Student Startup Competition, mede mogelijk gemaakt door Pfizer en VUvereniging

  Welke VU-startups springen eruit en worden tijdens het VU Nieuwjaarsgala gekroond als:  

  • VU + ASIF Best Startup – prijs: €3.000,-, 6 maanden kantoorruimte in de VU StartHub t.w.v. €3.000,- en afvaardiging naar de European Startup Competition Stage Two (mede mogelijk gemaakt door Pfizer).  
  • Best Social Entrepreneurship Startup – prijs: €2.000,-, 6 maanden kantoorruimte in de VU StartHub t.w.v. €3.000,- (mede mogelijk gemaakt door de VUvereniging).  
  • Best Sustainability Startup– prijs: €2.000,-, 6 maanden kantoorruimte in de VU StartHub t.w.v. €3.000,-  (mede mogelijk gemaakt door de VUvereniging). 

  Alle winnaars krijgen een mentor aangeboden uit het VU-alumni mentornetwerk en steun van ASIF bij het vinden van financiering.  

  De Student Startup Competition is een jaarlijkse competitie, in aanvulling op de vijfjaarlijkse VU Kuyper Challenge. De genomineerden pitchen hun idee voor een jury van succesvolle ondernemers en onderzoekers.

  De genomineerde startups

  ReAlliance - Winnaar Best Sustainability Startup

  ReAlliance creëert circulariteit in de verpakkingsindustrie door consumenten te stimuleren verpakkingen in te leveren bij een inzamelpunt, en zo een gesorteerde schone afvalstroom te creëren voor recycling.

  Healthnetwork

  Healthnetwork biedt een set richtlijnen die mensen in staat stelt om goed geïnformeerd keuzes te maken over wat de juiste complementaire medicatie is voor welke patiënten.

  Dizordat

  Dizordat is een socialmediaplatform met als doel gebruikers aan te zetten tot debat, meningen te delen, feedback te krijgen en met elkaar in contact te komen over allerlei onderwerpen en op de meest interactieve manier.

  Madglove - Winnaar Best Social Entrepreneurship Startup

  Het doel is een orthese te ontwikkelen in de vorm van een handschoen die thuis kan worden gebruikt om de handfunctie van mensen die aan spasticiteit lijden te verbeteren. Het doel is om de spastische hand in een functionele positie te brengen voor een betere greep.

  Bamboi - Winnaar VU + ASIF Best Startup

  Bamboi heeft biologisch toiletpapier gemaakt van 100% duurzaam gewonnen bamboe. Elke rol is CO2 negatief, vrij van ontbossing en volledig vrij van chemicaliën.

  SIMPLEX

  Er zijn meerdere ziektes die samenhangen met dezelfde symptomen. SIMPLEX is een software met een algoritme dat de symptomen matcht met een lijst van potentiële ziekten.

  FireDynamo

  FireDynamo is een op een enkele boom gebaseerde simulatiesoftware die rekening houdt met het terrein en de weersomstandigheden om de brandvoortplanting nauwkeurig te voorspellen.

  Binqy

  Binqy is de online tool voor organisaties om burn-out in een vroeg stadium te detecteren met behulp van professionele vragenlijsten gebaseerd op onderzoek en input van experts.

 • Ode aan de Ondersteuners

  De VU kan niet zonder ondersteuners, die allen vanuit hun eigen expertise de VU mee draaiende houden. Twee bijzondere ondersteuners worden door schrijver Ernest van der Kwast in het zonnetje gezet tijdens het VU Nieuwjaarsgala.    

  Ondersteuners van het jaar: Marike ten Hoorn en Robbert Loots

Presentatie

 • Ernest van der Kwast

  Schrijver Ernest van der Kwast werd geboren in Bombay, India, en brak door met zijn autobiografische roman Mama Tandoori, die in Nederland en Italië een bestseller werd. Hij schreef verschillende romans, waaronder De ijsmakers, waarvoor hij de Dioraphte Literatour Prijs won  In 2016/’17 was Ernest Vrije Schrijver van de VU.

 • Emma van Muiswinkel

  Actrice Emma van Muiswinkel speelde in voorstellingen als Bär en Onze Kersentuin. Ook kon je haar aanschouwen in voorstellingen geproduceerd door de Haarlemse Schouwburg, zoals Hemels Haarlem en Kenau.

 • Bart Sietsema

  Bart Sietsema speelde in muziektheatervoorstellingen Orfeo en Illias en was o.a. te zien in de serie Hollands Hoop. Naast acteren schrijft Bart ook muziek voor voorstellingen bij verschillende theatergezelschappen.