Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Verbind en vergelijk wereldbeelden

Mensen zoeken naar zin en willen betekenis geven aan of vinden in het leven. Ze willen weten waarvoor en waartoe ze leven (en sterven). Religie is een manier om deze vragen te beantwoorden en er handen en voeten aan te geven.

Als religie goed werkt dan is er ook een kritische beweging die zichzelf continue aanscherpt en bevraagt. Als filosoof streef ik naar een open blik en is geen enkele vraag taboe. Post-religieuze zingeving laat ons nadenken over de werking van cirkels van vrienden die naast religie een steeds belangrijker bron voor zingeving worden.” meent dr. Annewieke Vroom, universitair docent godsdienstwijsbegeerte.

EEN RELIGIEUS ANTWOORD IS NIET PER DEFINITIE BETER

“Als religiewetenschapper onderzoek ik religie met een kritische blik. De kritische potentie van religieuze systemen is zelfs bepalend voor de waarde ervan. Als we niet langer onszelf, ons wereldbeeld en onze religie bevragen, dan missen we diepte en kwaliteit.” “Ik geloof niet dat we op de vraagstukken van vandaag een religieus antwoord moeten geven, maar we moeten onze vragen wel in een zo breed mogelijk kader stellen – de religie voorbij maar niet de religie vermijdend.”

BRUGGEN BOUWEN

“Religies gaan zeker niet altijd even goed samen en dan zijn er mensen nodig die verbanden kunnen zien en bruggen kunnen bouwen. Een religiewetenschapper kan enorme impact hebben als hij of zij vragen stelt die voorbij het vooroordeel gaan. Religiewetenschappers werken vanuit een academische blik maar kunnen zich in verschillende perspectieven inleven zoals de islam, boeddhisme, christendom, vanuit een seculiere achtergrond of vanuit een mix van levensbeschouwingen.” Vroom: “Je moet altijd een goed beeld hebben van religie zodat je kritische analyse ook daadwerkelijk de religie raakt en niet alleen een betrekking heeft op een vertekend beeld ervan.”

COMBINATIE VAN DISCIPLINES

“De enorme diversiteit aan studenten zorgt voor een scherpe blik op elkaar en jezelf. Ook de studie is divers: we combineren verschillende disciplines als antropologie, psychologie, theologie, filosofie en sociologie. Juist deze unieke mix relativeert het eenzijdige belang van zingeving en wijst op andere functies van religie.” “Wij verbinden en vergelijken wereldbeelden en kijken met een heldere en frisse blik naar religie.  Door het gezamenlijke ontstaat meerwaarde.”

dr. Annewieke Vroom is universitair docent vergelijkende godsdienstwijsbegeerte.