Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Veiligheid en noodgevallen

De VU heeft een open en gastvrije campus en een actieve rol in het herkennen, voorkomen en beheersen van veiligheidsrisico’s. Dit doen we niet alleen. Hier hebben we jouw hulp bij nodig

De VU Campus is een open en gastvrije omgeving. De VU neemt daarom een actieve houding aan in het herkennen, voorkomen en beheersen van veiligheidsrisico’s en incidenten. We willen de veiligheid van iedereen waarborgen met integrale veiligheidszorg.

De veiligheid op de VU wordt gewaarborgd door diverse maatregelen: 24 uur per dag cameratoezicht in en rondom de gebouwen van de VU; 24 uur per dag is er beveiliging en in de meeste gebouwen is er ook een gastdame en de beveiligers en de gastdames zijn gastvrij en alert en worden getraind afwijkende situaties te herkennen en te melden. 

Wat doet de VU verder aan veiligheid en hoe draag jij bij?

Veiligheid en noodgevallen op de VU

 • Veiligheidsmaatregelen

  De veiligheid op de VU wordt gewaarborgd door diverse maatregelen:

  • 24 uur per dag cameratoezicht in en rondom de gebouwen van de VU.
  • 24 uur per dag is er beveiliging en in de meeste gebouwen is er ook een gastdame. De beveiligers en de gastdames zijn gastvrij en alert en worden getraind afwijkende situaties te herkennen en te melden. 
  • Voor vragen of meldingen kunnen medewerkers, studenten en bezoekers terecht bij alle recepties of gastdames in de gebouwen en bij de Security Desk gevestigd in de kelder van het Hoofdgebouw (KC-04).
 • Noodnummers en vluchtplan VU Campus bij een calamiteit

  Spoedgevallen

  • Noodnummer VU (intern): toestel 22222
  • Noodnummer VU (extern): 020 598 22 22
  • Voor VU-studenten die in het buitenland verblijven is dit +31 (0)20 6444117.
  • Nationaal alarmnummer: 112

  Overige situaties

  • Afdeling Beveiliging VU (intern nummer): toestel 85854
  • Afdeling Beveiliging VU (extern nummer): 020 598 58 54
  • Geen spoed, wel politie: 0900 8844

  Wil je jouw melding persoonlijk doen? Neem dan contact op met de Beveiliging in het Hoofdgebouw (kelder KC04),  beveiliging.fco@vu.nl - Tel: 020 59 85854.

  Wat te doen bij noodsituaties?

  1. Sla de dichtsbijzijnde handmelder in.
  2. Bel het noodnummer 22222 of 020 5982 222. Bel dit nummer óók als het landelijk alarmnummer 112 al is gebeld, zodat de hulpdiensten door FCO Beveiliging kunnen worden opgevangen en begeleid.
  3. Meld: naam, telefoonnummer, plaats en soort calamiteit. 
  4. Sluit ramen en deuren.
  5. Indien mogelijk: blus vuur met brandblusser of brandslang.
  6. Blijf bij het slachtoffer tot de hulp verlener aanwezig is.
  7. Volg de aanwijzingen van de Beveiliging of BHV-locatiedeskundigen op.

  In dit handige overzicht, de Z-card, staan alle nummers en aanwijzingen bij elkaar.

  Tips om incidenten te voorkomen

  1. Neem zo min mogelijk waardevolle eigendommen mee naar de universiteit.
  2. Leg waardevolle spullen niet in het zicht; draag ze bij je of leg ze in een locker.
  3. Vergrendel je mobiele telefoon, laptop, tablet en pc met een goede pincode.
  4. Zorg dat de inlogcodes van je apparaten niet bij anderen bekend zijn.
  5. Log je pc of laptop uit. Ook als je maar even weggaat!
 • Meld- en adviespunt Veiligheid

  Naast acute situaties zijn er ook andere situaties denkbaar waarin een medewerker of student zich niet veilig voelt. Om onveilige situaties te melden is een centraal meld- en adviespunt voor incidenten ingericht. Hier kunnen medewerkers en studenten op vertrouwelijke basis melding maken van onveilige situaties en fysieke incidenten.

  Wil je een (bijna) ongeval melden?
  Vul het formulier Meld- en adviespunt veiligheid VU in

  Ook ongewenste en gevaarlijke situaties met blootstelling aan gevaarlijke (bijvoorbeeld kankerverwekkende) stoffen of biologische agentia (bijvoorbeeld ziekteverwekkende bacteriën, ggo's) en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in het milieu (bodem, water en lucht) zijn ongevallen die geregistreerd moeten worden.

  • Bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in het milieu kan het nodig zijn de overheid in te lichten (Waternet, gemeente).
  • Bij een ernstige milieulozing bel je direct het interne alarmnummer 22222 of 020 - 598 2222.
  • Het is noodzakelijk dat je (overdag) direct na het incident contact opneemt met HRM, Arbo en Milieu, via telefoonnummer (020) 59 89008.
 • Integrale veiligheidsvisie

  Binnen de Vrije Universiteit is er de Commissie Integrale Veiligheid. Deze commissie stelt zich als doel risico’s te onderkennen, te wegen en maatregelen te nemen waardoor risico’s beheersbaar gemaakt worden. De Integrale Veiligheidsvisie stelt onder meer dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is en dat de VU een brede zorgplicht heeft. Deze zorgplicht geldt in eerste instantie voor de gebouwen en omgeving van de VU Campus, alsook voor de studentenhuisvesting op Uilenstede. De VU is aangesloten bij het veiligheidsplatform van Uilenstede.

  Medewerkers en studenten aan de VU zijn ook zelf verantwoordelijk voor een veilige campus. Er zijn diverse bewustwordingscampagnes, waaronder de campagne ‘Samen houden we de VU veilig’. Hiernaast worden er ook workshops aangeboden over ‘zorgwekkend gedrag’ aan studentendecanen en studieadviseurs. Bewustwording en handelingsperspectief is ook hier een belangrijk thema.

 • Informatiebeveiliging

  Het Security and Operations Control Center van de VU onderzoekt en coördineert de afhandeling van informatiebeveiligingsincidenten waarbij medewerkers, studenten en/of systemen van de VU betrokken zijn. Dit geldt voor incidenten die afkomstig lijken te zijn van de VU, en die waarbij de VU slachtoffer is geworden.

  Neem bij (het vermoeden van) een inbreuk op de beveiliging direct contact op met SOCC via socc@vu.nl.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Iets verloren, of juist gevonden op het VU Campusterrein/in een van onze gebouwen? Geef gevonden voorwerpen af bij een van de gastdames of bij de Security Desk (Hoofdgebouw, kelder KC04).

  De afdeling beveiliging registreert alle voorwerpen op iLost. iLost is een bedrijf, gespecialiseerd op het gebied van gevonden voorwerpen, met de ambitie om verloren voorwerpen zoveel mogelijk terug te bezorgen bij de verliezers.

  • Zie direct of het vermiste artikel is gevonden en waar het (zeven dagen per week) kan worden opgehaald.
  • Beveiliging zoekt zelf actief naar eigenaren van waardevolle artikelen, maar na drie maanden worden de gevonden voorwerpen afgegeven bij de gemeente Amsterdam.
 • Diefstal en vermissing
  • Meld diefstal of vermissing altijd bij een van de recepties. Daar liggen standaard aangifteformulieren. Buiten openingstijden is de afdeling beveiliging telefonisch bereikbaar op (020) 59 85854.
  • Doe bij diefstal van privé-eigendommen ook zelf telefonisch aangifte bij de politie: 0900 8844.
  • Bij diefstal van VU-eigendommen en diefstal met braak zorgt de afdeling beveiliging voor aangifte bij de politie.
  • Bij inbraak of diefstal buiten werktijd informeert de afdeling beveiliging de betrokken afdeling of persoon. De politie neemt dan contact met je op.

Misschien ben je hier ook naar op zoek?

Beveiliging VU

020 59 85854

Hoofdgebouw
KC04 (kelder)