Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Universitaire Studentenraad

De Universitaire Studentenraad (USR) en de Facultaire Studentenraden (FSR) zijn dé medezeggenschapsorganen van en voor studenten van de VU.

USR-leden op de foto van links naar rechts: 

De Universitaire Studentenraad (USR)

De Universitaire Studentenraad houdt zich voornamelijk bezig met de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs en het studentenbeleid van de VU. De USR overlegt regelmatig met het College van Bestuur. De raad heeft namelijk belangrijke instemmings- en adviesbevoegdheden op het terrein van strategisch beleid, organisatie, bestuur, financiële ondersteuning van studenten en het Studentenstatuut. Door deze rechten is het zeker dat de stem van studenten altijd wordt gehoord binnen de organisatie bij het nemen van belangrijke besluiten. Leden van de raad proberen daarnaast op diverse manieren het beleid van de universiteit te beïnvloeden door met medewerkers te overleggen en eigen adviezen te geven.

De raad houdt openbare USR-vergaderingen waar studenten bij aan kunnen sluiten en hun mening kunnen geven op adviezen die door de USR verstuurd zullen worden naar het CvB. Ook vraagt de raad studenten continu om hun mening in het Studentenforum (een vergadering waar elke student lid van kan zijn en initiatieven mag nemen), het presidium (een vergadering met de raad en alle facultaire studentenraden) en het UVO (een vergadering met de raad en verenigingsbesturen van de VU). Tenslotte kunnen studenten ook altijd input leveren via de mail of via FacebookInstagram of LinkedIn

Wat is een gedeelde en ongedeelde raad?

De medezeggenschap kan ingedeeld worden op basis van twee systemen: een gedeelde en ongedeelde raad. Bij een gedeeld systeem zijn er twee raden: een ondernemingsraad en een studentenraad. Bij een ongedeeld systeem is er een raad met zowel vertegenwoordiging van medewerkers als studenten samen. Het systeem dat een universiteit kent, wordt zowel decentraal als centraal gehanteerd. De Vrije Universiteit kent een gedeeld systeem waar de Universitaire Studentenraad (USR) in zit en de Ondernemingsraad (OR).

Gezamelijke Vergadering (GV)

De leden van de Ondernemingsraad (OR) en de USR nemen samen plaats in de Gezamenlijke Vergadering (GV). Hierdoor is de Universitaire Studentenraad altijd betrokken bij de belangrijke beslissingen die worden genomen op de VU. De Gezamenlijke Vergadering overlegt over onder andere de universitaire begroting, het jaarverslag en het instellingsplan. De GV praat met het College van Bestuur tijdens de Gezamenlijke Overlegvergadering. 

De taken en de bevoegdheden van de Gezamenlijke Vergadering zijn terug te vinden in het Reglement Universitaire Gezamenlijke Vergadering en omvatten o.a. adviesrechten op de jaarlijkse universitaire begroting, het jaarverslag en de jaarrekening en instemmingsrecht op het instellingsplan (meerjarig beleidsplan), het Bestuursreglement VU en het Kwaliteitsplan Onderwijs.

De Facultaire Studentenraad (FSR)

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de hun faculteit. De FSR is er om de belangen van studenten te behartigen, wat inhoudt dat studenten via de FSR inspraak en medezeggenschap hebben in de beslissingen die op en over de faculteit genomen worden. De FSR is de schakel tussen studenten en het faculteitsbestuur. Om optimaal te kunnen functioneren, is het belangrijk dat de FSR weet wat er onder de studenten speelt en wat de knelpunten en problemen zijn. Zit je met een vraag, een probleem of heb je ideeën of suggesties, laat het weten!

Verkiezingen

Jaarlijks vinden er verkiezingen plaats voor de leden van de facultaire studentenraden (FSR) en voor de leden van de Universitaire Studentenraad (USR). Als student van de VU kan je stemmen op de kandidaten van jouw keuze. Dit gebeurt door middel van een elektronische stemming. Je kunt twee keer stemmen: op een kandidaat voor de FSR van jouw faculteit en op een kandidaat voor de USR.

Commissies

Ieder raadslid is actief binnen meerdere portefeuilles en iedere portefeuille valt onder een bepaalde commissie. De Universitaire Studentenraad kent drie commissies: Onderwijs & Onderzoek, Organisatie & Financiën en Communicatie. Als coördinator kun je maar in één commissie tegelijk actief zijn. Overige leden zijn maximaal in twee commissies tegelijk actief.

Raadsleden per commissie

  • Commissie Onderwijs & Onderzoek: Giovanni Stickdorn, Prudence Lindeboom, Valerie Felipe, Rebekah Lamb, Kieran Smith, Sylke van Kempen.   
  • Commissie Organisatie & Financiën: Rebecca Maayeshi, Galib Gedik, Kieran Smith, Sumeyye Dalkiran, Joep van Dijk.
  • Commissie Communicatie: Vincent Mesrine, Prudence Lindeboom, Rebekah Lamb, Valerie Felipe, Galib Gedik, Joep van Dijk, Sylke van Kempen

Planning Publieke USR-vergaderingen / USR-CvB vergaderingen 2022/2023

USR-CvB  |  Woensdag 12 oktober  |  12.00-14.00 uur. 

Publieke USR  |  Donderdag 10 november  |  12.15-14.00 uur. 

USR-CvB  |  Donderdag 1 december  |  12.00-14.00 uur. 

Publieke USR |  Donderdag 26 januari  |  12.15-14.00 uur. 

USR-CvB  |  Donderdag 9 februari  |  12.00-14.00 uur. 

Publieke USR |  Donderdag 16 maart  |  12.15-14.00 uur. 

USR-CvB  |  Donderdag 6 april  |  12.00-14.00 uur. 

Publieke USR  |  Donderdag 11 mei  |  12.15-14.00 uur. 

USR-CvB  |  Donderdag  25 mei  |  12.00-14.00 uur. 

URS-CvB Conferentie |  Maandag 19 juni  |  10.00-14.00 uur. 

Publieke USR  |  Donderdag 22 juni  |  12.15-14.00 uur. 

USR-CvB  |  Donderdag 13 juli  |  12.00-14.00 uur. 

Publieke USR |  n.t.b.  |  n.t.b. 

USR-CvB  |  Donderdag 31 augustus  |  09.30-12.30 uur. 

Contact en Meer Informatie

Universitaire Studentenraad (USR)
Vrije Universiteit, Hoofdgebouw
De Boelelaan 1105, 1081HV, Amsterdam
StudentenD0k, kamer 0D-12

Ambtelijk Secretaris van de USR:
Jeannetta van Baarsen
E-mail: usr@vu.nlj.van.baarsen@vu.nl
Tel: +31 (0)20 59 82291 / +31 (0)6 21202713

Documenten

Beleidsplan USR 2021-2022

Links

Raadsleden USR 2022-2023

Wil je meer weten over de Universitaire Studentenraad?

Neem gerust contact met ons op.