Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Talma instituut in de media

Uitwisseling van kennis en ervaring staat centraal binnen het Talma Instituut. Dit resulteert in verschillende nieuwsberichten waar het onderzoek van het Talma Instituut wordt geraadpleegd of aangehaald.

Wetenschappelijke publicaties van Talma vindt u hier.

Hieronder is een overzicht van onderzoek aanhalingen in de media.

Hieronder is een overzicht van de meest recente publicaties.

 • Wetenschappelijke publicaties 2018

 • Working papers 2018

  • Gaspar, K, Koolman, X. Productivity gains after deregulation in the Dutch hospital sector. 
  • Jurriëns, M. &  Ybema, S. The social construction of innovation. (target: Social Science & Medicine).
  • Salampessy, B., Hamersveld, E., Portrait, F., Klink, A., Koolman, X. Good processes, bad outcomes; on the correlation between structure, process and outcome indicators.
  • Salampessy, B., Portrait, F., van der Hijden, E. Individuals’ preferences for cost sharing systems for health care: a discrete choice experiment.
  • Gaspar, K., Koolman, X. The effect of introducing hospital competition on price, productivity and volume. 
  • Gaspar, K., Koolman, X. The effect of cost-ceiling vs lump sum hospital contracts on volume.
  • Gaspar, K., Koolman, X.  Effects of treatment profitability on product mix.
  • Steenhuis, S., van der Hijden, E. Design choices for successful implementation of bundled payment contracts.
  • Steenhuis, S., van den Berk, G., Donker, M., van der Hijden, E. Case study: Designing a value-based bundled payment contract for HIV care.
  • Steenhuis, S., Struijs, J., van der Hijden, E. Unraveling the complexity in the design and implementation of bundled payments: a scoping review based framework of key elements from a payer’s perspective. (gesubmit en onder revisie bij The Milbank Quarterly).
  • Stadhouders, N., Koolman X. Health care system and market dynamics.
  • Stadhouders, N., Koolman X. Effects of cost containment policies: a rapid evidence assessment.
  • Stadhouders, N., Koolman X. Estimating opportunity costs of new medical technologies.
  • Schonewille, A. (af en toe in samenwerking met Bannink of La Grouw). Analyse van blogs van wijkverpleegkundigen, interviews met wijkverpleegkundigen.
  • Thomése, F., La Grouw, Y. Onderzoek: Samenwerking in Amsterdamse geïntegreerde eerstelijns ouderenzorg.
  • La Grouw, Y. Bevorderende en belemmerende factoren bij geintegreerde ouderenzorg in vier proeftuinen in Amsterdam (Ben Sajet Centrum).
  • Van Wieringen, M. Romanticizing the Past for Today’s Changes: the Legacy and Revitalization of the Community Health Nurse.
  • Thomése, F. Succesfactoren bij innovatie eerstelijns GGZ.
  • Vink, M., de Bekker, P., van der Hijden, E. A systematic review of medical practice variation in obstetrics: current research design and their usefulness for individual physicians to reduce unwarranted variation (submitted).  
  • Salampessy, B. The effect of the design characteristics of a cost-sharing program on the utilization of medical care: a discrete choice experiment application. 
  • Ismail, I., Koolman, X. Necessary care avoidance and the obligatory excess deductible: a prediction model.
  • De Bekker, P., van der Hijden, E. A conceptual framework for assessing the effectiveness of feedback information for healthcare professionals based on claims data to increase appropriate care
  • Dika Luijendijk, Xander Koolman.  Validity of quality reviews (Zorgkaart Nederland).
  • Schonewille, A. WVPK-praktijken als governance-methode.
  • La Grouw, Y. Perspectives on integrated elderly care: multilevel analyses of First Aid incidents'.
  • Glimmerveen, L. Engaged yet Excluded: Paradoxical Patterns of Boundary Work in the Involvement of ‘Outsiders’.
  • Van Duijn, S. Building collaboration from scratch: Exploring mandated collaboration between municipalities and healthcare insurer.
  • Thomése, F. Burgerparticipatie in langdurige zorg.
  • Duell, D., Lindeboom, M., Koolman, X., Portrait, F. Practice variation in long-term care access and use: the role of the ability to pay.
  • Duell, D., van Oort, R., Lindeboom, M., Koolman, X., Portrait, F. Practice Variation in public long-term home care: the situation in the Netherlands and the role of patient preference.
  • Duell, D., Bosboom, K. en Portrait, F. De impact van een multi-level governance systeem op toegang tot zorg: praktijkvariatie in afwijzingspercentages in de WLZ.
 • Rapporten, bijeenkomsten en notities 2018

  • Koolman, X. Position paper voor rondetafelgesprek inzake Zorgfusies, vaste commissie voor VWS, 29 januari 2018.
  • Koolman, X., Bannink, D. Position paper voor rondetafelgesprek inzake hoofdlijnenakkoorden, vaste commissie voor VWS, 11 april 2018.
  • Bannink, D. Duiden en verbinden als methodiek voor bekostigingsproblemen bij integrale zorg. Dit is een working document, de methodiek is/wordt onder meer toegepast in Beter Oud in Amsterdam en bij een onderzoeks- en adviestraject in Nijkerk.
  • Steenhuis, S. Winnaar runner up prize Integrated Care Award voor ‘best paper’ tijdens International Conference on Integrated Care. Utrecht, mei 2018.
 • Wetenschappelijke publicaties 2017

 • Working papers 2017

  • Gaspar, K, Koolman, X. (in voorbereiding). Productivity gains after deregulation in the Dutch hospital sector. 
  • Jurriëns, M. & Ybema, S. The social construction of innovation. (target: Social Science & Medicine). 
  • Salampessy, B., Hamersveld, E., Portrait, F., Klink, A., Koolman, X. (in voorbereiding). Good processes, bad 
outcomes; on the correlation between structure, process and outcome indicators. 
  • Salampessy, B., Portrait, F., van der Hijden, E. (in voorbereiding). Individuals’ preferences for cost sharing systems for health care: a discrete choice experiment. 
  • Steenhuis, S., Struijs, J., van der Hijden, E. (in voorbereiding). Design choices for successful implementation of bundled payment contracts. 
  • Steenhuis, S., van den Berk, G., Donker, M., van der Hijden, E. (in voorbereiding). Case study: Designing a value- based bundled payment contract for HIV care. 
  • Glimmerveen, L., Ybema, S., Nies, H. (ingediend en geaccepteerd). Empowering citizens or mining resources? The contested domain of citizen engagement in professional care services. Social Science & Medicine. 
  • Schonewille, A. (af en toe in samenwerking met Bannink of La Grouw). (in voorbereiding). Analyse van blogs van wijkverpleegkundigen, interviews met wijkverpleegkundigen. 
  • Thomése, F., La Grouw, Y. Onderzoek: Samenwerking in Amsterdamse geïntegreerde eerstelijns ouderenzorg. 
  • La Grouw, Y. Bevorderende en belemmerende factoren bij geintegreerde ouderenzorg in vier proeftuinen in Amsterdam (Ben Sajet Centrum). 
  • Van Wieringen, M. Romanticizing the Past for Today’s Changes: the Legacy and Revitalization of the Community Health Nurse. 
  • Thomése, F. Succesfactoren bij innovatie eerstelijns GGZ. 
  • Vink, M., de Bekker, P., van der Hijden, E. A scoping review of medical practice variation in obstetrics: current research design and their usefulness for individual physicians to reduce unwarranted variation. 
  • Salampessy, B. The effect of the design characteristics of a cost-sharing program on the utilization of medical care: a discrete choice experiment application. 
  • Ismail, I., Koolman, X. Necessary care avoidance and the obligatory excess deductible: a prediction model. 
  • De Bekker, P., van der Hijden, E. A conceptual framework for assessing the effectiveness of feedback information for healthcare professionals based on claims data to increase appropriate care.
  • Dika Luijendijk, Xander Koolman, Validity of quality reviews (Zorgkaart Nederland). 
  • Gaspar, K., Koolman, X. The effect of introducing hospital competition on price, productivity and volume. 
  • Gaspar, K., Koolman, X. The effect of cost-ceiling vs lump sum hospital contracts on volume. 
  • Gaspar, K., Koolman, X. Effects of treatment profitability on product mix. 
  • Stadhouders, N., Koolman X. Health care system and market dynamics. 
  • Stadhouders, N., Koolman X. Effects of cost containment policies: a rapid evidence assessment. 
  • Stadhouders, N., Koolman X. Estimating opportunity costs of new medical technologies. 
  • Schonewille, A. WVPK-praktijken als governance-methode. 
  • La Grouw, Y. Perspectives on integrated elderly care: multilevel analyses of First Aid incidents'. 
  • Glimmerveen, L. Engaged yet Excluded: Paradoxical Patterns of Boundary Work in the Involvement of ‘Outsiders’. 
  • Van Duijn, S. Building collaboration from scratch: Exploring mandated collaboration between municipalities and healthcare insurer. 
  • Thomése, F. Burgerparticipatie in langdurige zorg. 
  • De Bekker, P, van der Hijden, E. In de zorg voelt de winst van de een nu als het verlies van de ander. Naar een beter begrip van winst in de zorg door in de discussie over winst in de zorg onderscheid te maken tussen een leefwereld- en een systeemwereldperspectief. (op verzoek van Beleid en Maatschappij, verschijnt als publicatie begin 2018). 
 • Rapporten en notities 2017

  • Johan Visser, Lydia van ’t Veer, Jori Hoendervanger, Katalin Gaspar, Niek Stadhouders, Xander Koolman, Jan- Peter Heida Eerste verkenning effecten hoofdlijnenakkoorden, In opdracht van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, SiRM/Celsus Academie/Talma Institute 
  • Schonewille, A., La Grouw, Y. Werkbare samenwerking: Mogelijkheden en moeilijkheden in de samenwerking van wijkverpleegkundigen met andere partijen. Rapport van verkennend onderzoek. November 2017. 
  • Koolman, X, Uitgavengroei niet-gecontracteerde GGZ en wijkverpleging; een inventarisatie op basis van Zvw- declaraties 2014-2017 , December 2017 (i.s.m. Vektis) 
  • De Bekker, P., van der Hijden, E. Analyse praktijkspiegel huisartsen Vektis. 
  • Schagen, I. Netwerken van gemeenten en verzekeraars op het snijvlak van WMO en ZVW. Gepubliceerd in het boek Samenwerken. 
  • Bannink, D. Duiden en verbinden als methodiek voor bekostigingsproblemen bij integrale zorg. Dit is een working document, de methodiek is/wordt onder meer toegepast in Beter Oud in Amsterdam en bij een onderzoeks- en adviestraject in Nijkerk. 
 • Thesis 2017

  • Jochem van der Schee. Het Samenwerkingsmodel en integrale bekostiging: De wil is er, maar de portemonnee en structuur maakt zwak. 2017. 
  • Quirijn de Kraker. Samenwerking in het samenwerkingsmodel: Ziekenhuis en MSB. 2017. 
  • Tahita Ringers. Kwalitatief onderzoek concept VBHC onder prijswinnaars VBHC prize. 2017. 
  • Rutger Nihot . Effect POH GGZ op verwijsgedrag. 2017. 
  • Hidde Hofstede. Kwalitatief onderzoek zorgmijders. 2017. 
  • Rooske Last. Governance VBHC contracten: comparative case study. 2017. 
  • Bas van der Kolk. The association between the volume of total hip and knee replacements and the number of orthopedists in Dutch hospitals: physician-induced demand? 2017. 
  • Inci Kilicsoy. The effects of selective contracting on hospital revenues. 2017 
  • Steven Noorlander. The effects of cost-ceiling vs lump sum contracting on hospital budget growth. 2017. 
  • Julian Mekkes. The effects of hospital standardised mortality on hospital budget growth. 2017. 
  • Kevin Teunissen. The effects of cost-ceiling vs lump sum hospital contracting on GP care. 2017. 
  • Ine van der Spek. Explaining differences between cost ceiling and lump-sum using cost differences between hospitals. 
  • Thom Dee. The diplacement effects of the introduction of LVAD in the hospital setting. 2017. 
  • Myrte Tjoa. The effect of financial incentives on treatment selection by medical specialists. 2017. 
  • Marjolein Ouwehand. Victims of policy and paperwork? A discourse analysis of how social care professionals make sense of red tape encounters in their daily work lives. 
 • Bijeenkomsten 2017

  • Celsus-Talma Invitational Conference 2017 
  • Talma Expertmeeting Zorgbundels 1 
  • Talma Expertmeeting Zorgbundels 2 
  • Schonewille, A. Workshop met wijkverpleegkundigen 'Werkbare samenwerking' 
  • Bannink, D. Methodiek voor bekostigingsproblemen bij integrale zorg 
 • Working papers 2016

  • Duell, D., Koolman X., Portrait, F. (ingediend). Practice variation in the Dutch long-term care and the role of supply-sensitive care: Is access to the Dutch long-term care equitable? Health Economics. 
  • Gaspar, K, Koolman, X. (in voorbereiding). Productivity gains after deregulation in the Dutch hospital sector. 
  • Jurriëns, M. & Ybema, S. The social construction of innovation. (target: Social Science & Medicine). 
  • Salampessy, B., Hamersveld, E., Portrait, F., Klink, A., Koolman, X. (in voorbereiding). Good processes, bad 
outcomes; on the correlation between structure, process and outcome indicators. 
  • Salampessy, B., Portrait, F., van der Hijden, E. (in voorbereiding). Individuals’ preferences for cost sharing systems for health care: a discrete choice experiment. 
  • Steenhuis, S., Portrait, F. (in voorbereiding). Comparing performances of healthcare providers within managed competition. 
  • Steenhuis, S., van der Hijden, E. (in voorbereiding). The implementation of bundled payments: a systematic scoping review.
 • Notitie 2016

  • Schonewille, A., La Grouw, Y. (in voorbereiding). Dit helpt en dit belemmert wijkverpleegkundigen in de samenwerking met andere partijen. 
 • Thesis 2016

  • Prins, J., Gaspar, K. The effects of contracting in hospital healthcare. 
  • Broekhuizen C., van der Hijden, E. The long road to selective care. 
  • Van der Meer, M., Portrait, F., Salampessy, S., Innopay. Individuals’ preferences for cost sharing systems for health care: a discrete choice experiment. 
 • Bijeenkomsten 2016

  • Workshop: Faciliteren van innovatie 
  • Workshop: Zorg over schotten heen 
  • Workshop: Inkopen met zorg 
  • Workshop: Samen kiezen voor gepaste zorg 
  • Celsus-Talma Conference 
  • Debat: Introductiedebat Masterclass NieuweZorg 3.0 
 • Overig 2016

  Schonewille, A. (af en toe in samenwerking met Bannink of La Grouw). (in voorbereiding). Analyse van blogs van wijkverpleegkundigen, interviews met wijkverpleegkundigen.

 • Publicaties 2021