Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Studiebegeleiding en advies FGB

Loop je tijdens je studie tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk of inhoudelijk advies? De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen maar ook de VU als geheel biedt op verschillende wijze begeleiding. Voor vakinhoudelijke begeleiding kan je uiteraard terecht bij de docenten van je opleiding.

Contactgegevens studieadviseurs FGB
Annemiek van Os
Tanja van der Heijden
Brechje Tijssen
E-mail: studieadvies.fgb@vu.nl

Een afspraak maken met een studieadviseur?
Kijk op VU.nl

Aankomende studenten kunnen contact opnemen met de coördinator Studiesucces : Esther Eustace

Indien nodig verwijzen de studieadviseurs naar andere instanties binnen of buiten de VU zoals de dienst studentenpsychologen of studentendecanen. Studenten kunnen zich ook rechtstreeks tot deze instanties wenden.
De studieadviseurs zijn in hun werk gebonden aan bepaalde gedragsregels, vastgesteld door de Landelijke Vereniging van Studieadviseurs. Deze gedragsregels zijn vastgelegd in een beroepscode. Zie: www.lvsa.nl.

Regelingen in verband met (chronische) ziekte, functiebeperking en bijzondere omstandigheden
Studenten die vanwege een (chronische) ziekte, een functiebeperking (waaronder dyslexie) of bijzondere omstandigheden niet in staat zijn het reguliere programma te volgen wordt geadviseerd contact op te nemen met de studieadviseur voor het maken van een aangepaste planning/tentamenregeling én met de studentendecaan. Dit is om na te gaan of er bij overschrijding van de studiefinancieringsduur in verband met bovengenoemde omstandigheden een beroep op het afstudeerfonds kan worden gedaan. Meer informatie .

Vrijstellingen
Studenten die menen redenen te hebben voor het verkrijgen van vrijstellingen dienen daartoe een verzoek in bij de Examencommissie.

Ben je een student aan de VU?
Gebruik dit formulier om toestemming te vragen bij de examencommissie

Ben je geen VU-student?
Stuur een schriftelijk verzoek aan de examencommissie.

Centrale Studentenbalie   
De Centrale Studentenbalie behandelt vragen over verschillende praktische studentenzaken. Ben je al student aan de VU? Dan vind je alle informatie over inschrijven en collegegeld op VUnet. Je kunt daar ook een vraag stellen aan de Centrale Studentenbalie via het formulier.

Informatie over Centrale Studentbegeleiding vind je op de algemene website van de VU.