Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Studentenwerving, woordvoering en interne communicatie

De afdeling bestaat uit vier kerndisciplines, die de positionering en profilering van de VU communiceren en uitdragen naar de in- en externe doelgroepen: studentenwerving, woordvoering en wetenschapscommunicatie en interne communicatie.

SWWIC maakt overkoepelend beleid en bepaalt de strategische communicatie-inzet en geeft gevraagd en ongevraagd advies over communicatievraagstukken binnen de VU. Voor alle disciplines van S&B geldt dat ze nauw samenwerken met de communicatiemedewerkers in faculteiten en diensten. Faculteiten en diensten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de communicatie en daarmee mede bepalend voor de te kiezen strategie.

Afdeling SWWIC bestaat uit vier teams:

 • Interne communicatie en diensten
 • Woordvoering en wetenschapscommunicatie
 • Studentenwerving
 • C&M Expertise Services

SWWIC afdelingen

 • Studentenwerving

  Studentenwerving ondersteunt de werving van studenten en medewerkers. Het team geeft inhoud aan de positionering en merkwaarden van de VU bij deze doelgroepen, om hen te enthousiasmeren voor de universiteit en haar activiteiten en hen aan te moedigen daarvan deel te gaan uitmaken.

  Studentenwerving:

  • ontwikkelt het VU-brede beleid voor (inter)nationale studentenwerving (samen met het International Office) en werkgeversprofilering (samen met HRM). 
  • vertaalt het VU-merk naar een goed aanbod voor (potentiële) studenten en medewerkers van de VU.  
  • signaleert en inventariseert ontwikkelingen binnen en buiten de VU die effect uitoefenen op de wervingskracht voor studenten en wetenschappers en geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies aan VU, faculteiten en diensten. 
  • bepaalt de VU-brede wervingsstrategie.
 • Woordvoering en wetenschapscommunicatie

  Het team Woordvoering en wetenschapscommunicatie vertaalt wat er in de omgeving van de VU gebeurt naar binnen en wat er in de VU gebeurt naar buiten. Het team anticipeert en reageert op de informatiebehoefte van externe doelgroepen en maakt zo de maatschappelijke relevantie van de VU zichtbaar.

  Team Woordvoering en Wetenschapscommunicatie:

  • onderbouwt het VU-merk met concrete voorbeelden uit Onderwijs & Onderzoeken maakt het maatschappelijk belang van het werk van de VU zichtbaar voor externe stakeholders en onderhoudt daarvoor een eigen (inter)nationaal netwerk van externen (media, beïnvloeders e.d.).
  • signaleert en inventariseert informatiebehoeften bij externe stakeholders en speelt daar op in. 
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan VU, faculteiten en diensten. bepaalt de VU-brede externe communicatiestrategie op basis van het VU-merk en de organisatiebehoeften.
  • is verantwoordelijk voor VU-brede externe beleidscommunicatie en levert instrumenten voor taak- en beheerinformatie.  
  • zorgt voor de realisatie van VU-brede externe communicatie.

  Wij zijn te bereiken via (020) 59 85666 of pers@vu.nl

 • Interne communicatie en diensten

  Interne Communicatie kijkt over de grenzen van de afdeling en discipline, legt verbindingen en ontwikkelt activiteiten en plannen die een bijdrage leveren aan het VU-merk. Interne Communicatie neemt het initiatief om voor de organisatie een soepel lopende communicatiestructuur op te zetten met als uitgangspunt dat interne doelgroepen zich gehoord en begrepen voelen.

  Interne Communicatie:

  • onderbouwt intern het VU-merk met concrete bewijzen vanuit medewerkers en studenten en zorgt voor het internaliseren van het VU verhaal en de kernwaarden. 
  • signaleert en inventariseert communicatiebehoeften bij interne doelgroepen en speelt daar op in.
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan VU, faculteiten en diensten. 
  • bepaalt de VU-brede interne communicatiestrategie op basis van het VU-merk en de behoeften in de organisatie.
  • is verantwoordelijk voor beleidscommunicatie en levert instrumenten ter ondersteuning van taak - en beheerinformatie binnen de VU. 
  • zorgt voor de uniforme realisatie van VU-brede interne communicatie.

  De diensten die het onderwijs en onderzoek van de VU ondersteunen, beschikken over een team van communicatieprofessionals: het communicatieteam diensten. Het team bestaat uit communicatiemedewerkers en (web)redacteuren die werken voor BZ, F&A, FCO, HRM, IT, SOZ en UB, onder leiding van een hoofd communicatie. Voor speciale projecten kunnen diensten op projectbasis extra ondersteuning vanuit C&M krijgen.  

  De communicatiemedewerkers in het team zijn het eerste aanspreekpunt voor alle communicatie- en marketingactiviteiten binnen één bepaalde dienst. 

  Interne communicatie en diensten signaleert intern en extern relevante ontwikkelingen voor communicatie. Het team bepaalt in samenspraak met de VU-brede C&M-organisatie de communicatiestrategie (jaarplan) op basis van inhoud, communicatiebehoeften, -kansen en – bedreigingen en realiseert de benodigde communicatie-instrumenten.

  Heb je vragen? Mail ons op ic.mc@vu.nl

 • C&M Expertise Services

  Het team van Communicatie Marketing Expertise Services (CMES) is onderdeel van de afdeling Strategie en Beleid (S&B) en voorziet de organisatie van informatie om data gedreven beslissingen te kunnen nemen. CMES onderzoekt en ontwikkelt on- en offline strategieën, systemen, instrumenten en methodieken, in samenwerking met andere alle andere teams binnen C&M.

  Waarvoor kom je naar team CMES?

  • data invoer en beheer
  • data-analyse
  • selectie aanvragen
  • nieuwe klant voor gebruik van CRM systeem Selligent
  • campagnes (helpen) uitdenken, inrichten, beheren en uitvoeren (zie figuur). Of alleen (helpen) uitdenken en inrichten, waarna het beheer en de uitvoering bij de klant ligt (IO campagne flow)
  • aanmeldformulieren voor evenementen maken gekoppeld aan het CRM met mogelijkheid tot versturen uitnodiging, aanmeldregistratie, aanwezigheidsregistratie en terugkoppeling resultaat evenement

  Communicatiekanalen team CMES

  • crm@vu.nl: alle vragen mbt selecties, nieuwe campagnes, webformulieren (registratie/aanmelding/mutatie etc)
  • contact@vu.nl: alle vragen vanuit de doelgroep aankomende studenten
  • functioneel telefoonnummer studentenvoorlichting 85000: dagelijks van 10-12 uur
  • alumni@vu.nl: mutaties en selectie aanvragen
  • matching@vu.nl: communicatie met matchingcoördinatoren mbt de matching campagne