Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Spiritual Care - onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep onderzoekt de rol van geestelijke zorg in relatie tot zowel persoonlijk zoeken naar zin als politieke vragen rond duurzame ontwikkeling.

Geestelijke verzorging richt zich op de professionele ondersteuning van mensen in hun zoeken naar zin, met name in situaties die existentiële vragen oproepen. Dit is een uitdagende taak in onze seculiere en plurale samenleving waarin het delen van een levensbeschouwelijke taal niet vanzelfsprekend is, en waarin het veld van geestelijke zorg sterk beïnvloed wordt door de-institutionalisering. Deze ontwikkelingen hebben niet alleen gevolgen voor individuele geestelijke zorg, maar ook voor het gesprek over sociale beelden van goed (samen)leven in het publieke domein. 

Spiritual Care - onderzoeksgroep

 • Missie en doelen

  De missie van deze nieuwe onderzoeksgroep is om de praktijk, het onderwijs en de academische ontwikkeling van geestelijke zorg een sterke impuls te geven door middel van empirisch en systematisch onderzoek. Het zwaartepunt ligt bij geestelijke zorg in een interreligieuze context en bij een hermeneutische benadering waarin verhaal, verbeelding en dialoog centraal staan. Onze missie heeft niet alleen betrekking op geestelijke zorg in persoonlijke omstandigheden, maar ook op de sociale en politieke verantwoordelijkheid van geestelijke zorg voor:

  • de bijdrage aan interreligieuze dialoog;
  • het vergroten van de morele en existentiële gevoeligheid van mensen in onze laat-moderne samenleving met haar uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling.
  • Bijdrage aan interreligieuze dialoog

  Voortbouwend op de groeiende academische interesse voor interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging, wil ons onderzoek een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van strategieën voor geestelijke zorg die recht doen aan zowel religieuze diversiteit als de dynamiek van zoeken naar zin in een laat-moderne samenleving. Hoe begeleid je iemand die niet gewend is uitdrukking te geven aan existentiële kwesties of dit doet op een manier die de geestelijk verzorger vreemd is? Strategieën voor interlevensbeschouwelijke geestelijke zorg zullen onderzocht worden op hun relevantie voor interreligieuze dialoog in het publieke domein. Om dit te realiseren werken we nauw samen met de onderzoeksgroep Transformations of Religiosity in het doen van empirisch onderzoek naar hedendaagse vormen van zingeving op zowel individueel als gemeenschapsniveau. Het onderzoek op dit gebied zal resulteren in een Handboek Geestelijke Zorg in een Interlevensbeschouwelijke Context (zie hieronder) en een aanvraag in de open competitie van NWO.

  • Vergroten van morele en existentiële gevoeligheid

  Geestelijke zorg heeft volgens ons implicaties voor sociale vragen met betrekking tot zinvol leven in een rechtvaardige en compassievolle samenleving. In nauwe samenwerking met het Amsterdam Centre for Religion and Sustainable Development ontwikkelen we design research met een methodologie die gericht is op het versterken van hoop en verbeeldingskracht in het nastreven van sociale verandering. Daarbij zoeken we aansluiting bij de Sustainable Development Goals die onder andere gericht zijn op gezondheid en welzijn (SDG 13). We richten ons met name op de relatie tussen mentale gezondheid en religie/spiritualiteit. Voor deze lijn van onderzoek zullen we een subsidie-aanvraag doen bij de John Templeton Foundation.

  De onderzoeksagenda 2021-2024 ziet er als volgt uit:

  • Het publiceren van een Nederlandstalig Handboek Geestelijke Zorg in een Interlevensbeschouwelijke Context, ten behoeve van masteropleidingen geestelijke verzorging (te verschijnen in 2023);
  • Het doen van empirisch en systematisch onderzoek op het domein van interlevensbeschouwelijke geestelijke zorg waarin we professionele en academische perspectieven bij elkaar brengen en op beide terreinen publiceren;
  • Het ontwikkelen van design research op het gebied van geestelijke zorg en Sustainable Development Goals, gericht op 1) het versterken van hoop en verbeeldingskracht, en 2) bijdragen aan mentale gezondheid; resulterend in academische en professionele publicaties en een internationale conferentie;
  • Het doen van empirisch onderzoek op het domein van professionele vaardigheden, met name wat betreft de hermeneutische competentie en het oefenen van verbeeldingskracht; resulterend in zowel professionele als academische publicaties en trainingsprogramma’s.
 • Team

 • Onderwerpen voor Master- en PhD-onderzoek

  • Strategieën voor interlevensbeschouwelijke geestelijke zorg
  • Theologische/filosofische assumpties die ten grondslag liggen aan interlevensbeschouwelijke geestelijke zorg
  • Relatie tussen mentale gezondheid en religie/spiritualiteit in hun individuele en collectieve vormen
  • De rol van kunst en verbeelding in geestelijke zorg
  • Geestelijke zorg en uitdagingen van duurzame ontwikkeling
 • Samenwerking tussen senior en junior onderzoekers

  De junior onderzoekers (MA en PhD) presenteren hun onderzoek tijdens de bijeenkomsten van de groep en zullen bijdragen aan het schrijven van artikelen en de co-organisatie van conferenties of expertmeetings. Op deze manier ontvangen zij supervisie die verder gaat dan feedback van hun hoofdbegeleider. Eén van de junior onderzoekers zal de functie van secretaris van de onderzoeksgroep vervullen om zo ervaring op te doen in het ondersteunen en organiseren van academisch werk.

 • Samenwerking met externe partners

  De onderzoeksgroep Spiritual Care werkt nauw samen met verschillende van de seminaries die aan de faculteit verbonden zijn (remonstrants, boeddhistisch, islamitisch, hindoeïstisch). Ook is er samenwerking met het Amsterdam Centre for Religion and Sustainable Development, en binnen de Landelijke Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging (ZonMW).

 • Bijdrage aan onderwijs

  De onderzoeksgroep Spiritual Care draagt bij aan het onderwijsprogramma van FRT en wordt hier ook door gevoed, met name op de volgende onderdelen: