Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.
Het onderzoeksprogramma van Lydia Krabbendam gaat over de wisselwerking tussen sociale omgeving en de ontwikkeling van sociale cognitie. Zij onderzoekt onder andere hoe culturele oriëntatie de ontwikkeling van sociale cognitie en de onderliggende hersenmechanismen beïnvloedt.

In een longitudinaal onderzoek brengt zij de sociaal-cognitieve ontwikkeling van een grote groep adolescenten in kaart met hersenscans, en cognitieve taken, en meet ze de sociale netwerken waar de adolescenten deel van uit maken. Haar onderzoeksprogramma is onder andere tot stand gekomen door een Vici-beurs en een Consolidator Grant van de European Research Council (2014). In het samenwerkingsverband NeuroLabNL dat een startsubsidie in het kader van de nationale Wetenschapsagenda heeft ontvangen  doet zij onderzoek naar optimale condities voor leren. Daarnaast is zij lid van de onderzoeksinstituten iBBA en LEARN

Sociale cognitie

 • Overzicht lopende projecten

  1. Vertrouwen in sociale interacties
   We maken gebruik van de trust game en andere online paradigma’s om te onderzoeken hoe vertrouwen tussen mensen zich ontwikkelt. Met behulp van fmri onderzoeken  we welke hersengebieden daarbij betrokken zijn. Deelnemers aan dit onderzoek zijn zowel gezonde adolescenten en jongvolwassenen als jongeren die een psychotische episode hebben meegemaakt. We werken samen met Amsterdam Neuroscience (Dick Veltman) en King’s College London (Sukhi Shergill).
  2. De invloed van cultuur op sociale cognitie
   In dit project onderzoeken we de invloed van culturele oriëntaties (bijvoorbeeld  individualisme, collectivisme en eer) op verschillende sociaal-cognitieve processen. Daarbij richten we ons niet alleen op culturele oriëntatie als vaststaand gegeven, maar ook op cultuur als mindset die kan worden opgewekt door cues uit de sociale en fysieke omgeving. Behalve experimentele technieken gebruiken we ook antropologische methoden om de onderzoeksvragen te beantwoorden.
  3. Individuele verschillen in sociale cognitie en mindset, en de relatie met functioneren op school
   Bij leerlingen op de basisschool , het voortgezet onderwijs en bij studenten op de universiteit onderzoeken we hoe individuele verschillen in theory-of-mind en empathie (bijvoorbeeld sekseverschillen) samenhangen met welbevinden op school en schoolprestaties. Specifiek richten we ons op het netwerk van relaties met leeftijdgenoten en hoe dat samenhangt met de ontwikkeling van sociale cognitie. Tenslotte onderzoeken we hoe de bereidheid om cognitieve inspanning te leveren en de overtuiging dat het zinvol is om je in te zetten samenhangen met schoolprestaties.
 • Betrokken medewerkers

  • M. (Mariët) van Buuren (dr.)
  • N. (Nic) Flinkenflogel, PhD student
  • E. (Esther) Hanssen, PhD student
  • M. (Miriam) Hollarek, PhD student
  • I. (Imke) Jansen, PhD student
  • N. (Nikki) Lee (dr.)
  • K. (Kevser) Ozmen, PhD student
  • S. (Simone) Roerig. PhD student
  • H. (Hester) Sijtsma, PhD student
  • V. (Van) Vu, PhD student
  • R. (Reubs) Walsh, PhD student
  • B. (Beiming) Yang, PhD student
 • In de media