Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Sapiens – samenwerken aan oplossingen voor onze samenleving en planeet

Nu het gedrag van de mens overduidelijk ook nadelige gevolgen heeft voor de wereld, is het hoog tijd het tij te keren. In Sapiens doen we dat: met jonge talenten samen leren en werken aan oplossingen die de balans tussen mens en natuur weer verbeteren. Oók jouw inbreng is daarvoor nodig!

Samen investeren in een toekomstbestendige wereld

We leven in het Antropoceen, het tijdperk waarin de mens zóveel invloed heeft op zijn leefomgeving dat deze eraan ten onder dreigt te gaan. Dat laatste kán en mag niet! Daarom investeert de Vrije Universiteit Amsterdam in Sapiens, passend bij onze missie, om verantwoordelijkheid te nemen voor mens en planeet. Dit doen we zeker niet alleen. We nemen dit initiatief samen met onze partners Naturalis Biodiversity Center, Hogeschool Inholland, ontwikkelaar EDGE en RJB Group of Companies. Vanuit het inspirerende Valley-gebouw aan de Amsterdamse Zuidas onderzoeken we in werkplaatsen bruisend van energie hoe we kunnen voorkomen dat onze planeet onleefbaar wordt voor mens en natuur. Dat doen we graag samen met jou en iedereen die aan de realisatie van dit urgente doel wil bijdragen.

Iedereen is welkom bij Sapiens. Het instituut (of beter: de denktank, de incubator, de werkplaats van het Antropoceen) wordt gerund door jongeren, die er in interdisciplinaire teams samen leren en werken aan thema’s op het gebied van onder meer biodiversiteit, klimaat en duurzaamheid. Systeemverandering en transformatie van de samenleving staan centraal. Studenten, academici, professionals uit het bedrijfsleven, ngo’s, de creatieve sector en de overheid vinden elkaar in hun ondernemendheid en passie, en vullen elkaar aan met kennis, ervaring en ideeën uit de meest diverse invalshoeken. Samen bouwen zij aan de netwerken van de toekomst, om gezamenlijk de impact op de samenleving te vergroten en de verstoorde balans tussen mens en zijn natuurlijke omgeving te verbeteren. 

“Wetenschap en praktijk kunnen zo samensmelten tot oplossingen die de ommekeer daadwerkelijk kunnen versnellen.”, zegt Marcel Nollen, lid van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam, “Dat past uitstekend bij onze wens om de maatschappelijke impact van de VU verder te vergroten.”

Ook de Green Office VU is enthousiast over het nieuwe initiatief: “Er is een grote groep ambitieuze studenten die vanuit hun passie voor milieu en duurzaamheid constant zoeken naar innovatieve ideeën voor een betere toekomst. Met Sapiens letterlijk om de hoek, kan er een mooie wisselwerking ontstaan met onze jonge talenten, voor het bedenken van oplossingen voor huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen.“

Meerwaarde creëren voor de maatschappij

In onze globale samenleving ligt er een belangrijke focus op groei, streven naar steeds hogere opbrengsten en het maken van méér winst. Maar toch niet ten koste van alles? Wat als we onze vooruitgang kunnen realiseren met behoud van, of - liever nog - verbetering van de leefbaarheid van onze wereld? Verandering begint met het maken van de juiste keuzes.

Sapiens ligt de VU na aan het hart. Het is voor de VU een concrete stap in de invulling van het profielthema Science for Sustainability waarin studenten en wetenschappers van de VU onderzoeken wat er nodig is voor een duurzame balans tussen mens, milieu, cultuur en economie. Tegelijkertijd biedt het initiatief mooie kansen om een brug te slaan tussen kennis en praktijk, om ons ondernemende karakter verder te ontplooien, zodat we écht meerwaarde kunnen creëren voor de maatschappij.

Mirjam van Praag, voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam: “Sapiens geeft onze studenten en wetenschappers de mogelijkheid om interdisciplinair en interfacultair onderzoek te doen, zowel binnen als buiten de VU. En terwijl ze dat doen, bouwen zij aan een duurzame toekomst en A Broader Mind. Voor de wereld, door hun bevindingen uit het kwalitatief hoogstaande onderwijs en onderzoek van de VU in te brengen in toekomstbestendige oplossingen. Maar ook voor zichzelf, door samen te werken met andere jonge mensen met verschillende achtergronden en zo een netwerk voor de toekomst op te bouwen.”

Philipp Pattberg, directeur van het Amsterdam Sustainability Institute (ASI):  "We moeten samenwerken over achtergronden en disciplines heen; biologen, sociologen, economen, aardwetenschappers, theologen. Bij het ASI leggen we verbindingen, stimuleren we samenwerking en bouwen we partnerschappen op, zodat we kunnen innoveren voor de toekomst. Daarom zijn we erg enthousiast om deel uit te maken van Sapiens.”

Doe je mee met Sapiens?

Bij Sapiens wordt gewerkt aan urgente en complexe vraagstukken die bepalend zijn voor hoe de wereld er over 30 jaar uitziet. Wil jij een positieve impact op onze maatschappij hebben? Nieuwe inzichten krijgen door bij te dragen aan interfacultair en interdisciplinair onderzoek? En wil je je eigen carrière een kickstart geven door jouw talenten direct in de praktijk te brengen, met mensen uit het bedrijfsleven, regionale en nationale overheden, ngo’s, media, de creatieve industrie en andere kennisinstellingen? Kom dan naar Sapiens. We hebben je nodig!

De wereld kan er anders uitzien

De mens is vindingrijk. Om met elkaar oplossingen te bedenken voordat het te laat is. Voor belangrijke vraagstukken die onze dringende aandacht vragen. Binnen Sapiens gaan we dat doen. Het moet nú gebeuren. 

Doe je mee?

Misschien ben je hier ook naar op zoek?

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met

Nynke Rodenhuis: n.rodenhuis@vu.nl