Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Samenwerkingen

Coalitie Kind naar Gezonder Gewicht

Sinds 2019 werken we met een coalitie van vijf landelijke organisaties aan het opschalen, borgen en doorontwikkelen van het ‘Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ (2018). Dit model is ontwikkeld door Care for Obesity in samenwerking met acht proeftuingemeenten. De volgende organisaties vormen samen de, door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gefinancierde, coalitie van 'Kind naar Gezonder Gewicht'.

JOGG
Vrije Universiteit Amsterdam / Care for Obesity (VU/C4O)
Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) 
Nederlands Jeugdinstituut (NJi)  
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

Meer informatie over het 'Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas' is te vinden op www.kindnaargezondergewicht.nl

Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)

Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) richt zich op de ondersteuning en zorg voor volwassenen met (een hoog risico op) obesitas. Met het PON stemmen we af over onder andere de nationale overkoepelende multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek, ondersteuning en zorg voor kinderen en volwassen met obesitas  en de Zorgstandaard Obesitas. Deze worden momenteel beiden herzien. 

Overig

Met onderzoekers in binnen- en buitenland werken we samen aan onderzoek op het gebied van ondersteuning en zorg voor overgewicht en obesitas bij kinderen.