Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Onderzoek

Bij de VU houden ongeveer 50 onderzoeksgroepen zich bezig met onderzoek waarin duurzaamheid een centrale plaats inneemt.

Binnen het onderzoeksthema Science for Sustainability verbinden we fundamentele wetenschappelijke kennis met kennis over het doorvoeren van veranderingen in de samenleving. We onderzoeken aspecten van klimaatverandering, energieopwekking en het omgaan met en verantwoord exploiteren van water en schaarser wordende energiebronnen. Daarnaast vergroten wij ons begrip van de manieren waarop we noodzakelijke veranderingen in het menselijk gedrag en de maatschappij kunnen bewerkstelligen die bijdragen aan een duurzame samenleving.

Green Office heeft een inventarisatie gemaakt van duurzaamheid in het VU onderzoek (Engelstalig).
Inventory of Research on Sustainability at VU >

Onderzoek naar duurzaamheid

 • Instituut voor Milieuvraagstukken

  Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) voert sinds de oprichting in 1971 onderzoek uit op het gebied van diversiteit en complexiteit in de milieuproblematiek. Het onderzoeksprogramma is geïnspireerd door het concept duurzame ontwikkeling, waarbij een geïntegreerde visie op het milieu centraal staat.

  Voorbeelden van onderzoek door IVM:

 • Amsterdam Sustainability Institute

  Het Amsterdam Sustainability Institute (ASI) biedt een paraplu voor duurzaamheidsgerelateerd onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Geïnspireerd door de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties, probeert ASI bruggen te slaan tussen VU-onderzoekers en de bredere gemeenschap om onze wetenschappelijke en maatschappelijke impact te vergroten. Ons motto is: "Integratie van kennis voor duurzame maatschappelijke keuzes". Een van de vier profileringsthema’s van de VU is Science for Sustainability. We gebruiken de SDG's om het duurzaamheidsgerelateerd onderzoek bij de VU te organiseren. Een voorbeeld van wat we als een optimale aanpak beschouwen, is de recente start van een ASI-onderzoekscluster over 'Gedrag en governance in de context van duurzaamheid en de SDG's'. Dit onderzoekcluster omvat al toegewijde onderzoekers van de School of Business and Economics en de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen.

 • Athena Instituut

  Het Athena Instituut doet onder meer onderzoek naar maatschappelijke processen gericht op duurzaamheid en rechtvaardigheid 'sustainability and equity of societies’.

 • Environmental Humanities Center

  Vanuit de Faculteit Geesteswetenschappen doet het in 2016 opgerichte Environmental Humanities Center onderzoek naar de rol van duurzaamheid in cultuur en geschiedenis.

 • Amsterdam Water Science

  Amsterdam Water Science (AWS) is een interdisciplinair instituut van VU en UvA voor onderzoek naar duurzaam waterbeheer waar onderzoekers lokaal, nationaal en wereldwijd samenwerken. Belangrijke disciplines zijn hydrologie, ecologie, milieuchemie, milieu-economie en bestuurskunde.

 • Voorbeelden onderzoek
 • Testimonials van studenten

  Seringe Huisman, Biologie:
  "Tijdens mijn bachelor aan de VU heb ik de volledige breedte van de biologie aangeboden gekregen. Zelfs onderwerpen die me van tevoren niet zo aanspraken, bleken uiteindelijk verrassend interessant. Na deze brede basis ben ik de ecologie-kant opgegaan, omdat ik het bestuderen van ecosystemen fascinerend en bovendien essentieel vind. Het actuele klimaatprobleem vraagt bijvoorbeeld zoveel wetenschappelijke kennis op ecologisch niveau, dat het voor mij heel relevant voelt om me daarmee bezig te houden. Ik volg nu de master-track Limnology & Oceanography, mede omdat ik het veldwerk aan de kust in mijn bachelor zo leuk vond. Het vele veldwerk zie ik als een groot voordeel van mijn bachelor; door de kleinschaligheid was het logistiek allemaal mogelijk. Sowieso vond ik het fijn om geen ‘nummertje’ te zijn, maar informeel met docenten om te kunnen gaan en veel onderzoeksmogelijkheden in verhouding tot het aantal studenten ter beschikking te hebben. Daarnaast was er veel flexibiliteit met betrekking tot het volgen van externe keuzevakken en stages. Dit gaf mij de vrijheid om in aanraking te komen met alle richtingen binnen (en zelfs buiten) de biologie die ik wilde ontdekken, en me precies zo te ontwikkelen als ik zelf wilde."

  Wouter Rhebergen, Earth Sciences:
  “The Earth Sciences programme is a good way to combine different fields of Earth Sciences. I am not only interested in paleoclimatology, but also in the present-day environment and the human influence on it. Earth Sciences gives me the freedom to choose subjects which are of interest to me from the large variety of subjects available. By broadening my education I hope to leave my options open for a number of different fields of employment in the future.”