Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Science for Sustainability

Science for Sustainability is een multidisciplinair thema dat zich richt op het fundamenteel en toegepast onderzoek en toepassingen daarvan in de praktijk. De missie van de Vrije Universiteit Amsterdam is: verantwoordelijkheid nemen voor mens en planeet. Voor ons heeft ‘duurzaam’ een brede betekenis.

Onze duurzaamheidsambitie voeren wij door in huisvesting, bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek. Science for Sustainability is één van onze profielthema's in de Strategie 2020-2025. Met dit thema beogen we om de voorwaarden te creëren waaronder mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht komen zonder uitputting van de aarde. We doen dat o.a. door fundamentele wetenschappelijke kennis te verbinden met kennis over het doorvoeren van duurzame veranderingen in de samenleving. Science for Sustainability is een multidisciplinair thema, waarbij meerdere faculteiten en onderdelen van de VU-bedrijfsvoering betrokken zijn. We richten ons op de gehele keten van fundamenteel en toegepast onderzoek en toepassingen daarvan in de praktijk. Met de kennis die hieruit voortkomt stellen we onze studenten in staat om bij te dragen aan een betere wereld en bereiden we hen voor op een duurzame loopbaan.

VU 115e in Times Higher Education World University Ranking 2022

WAT WE DOEN

Lees meer over en bekijk de Amsterdamse Klimaatklok op de VU

Bekijk de video over Duurzaamheid op de VU

Science for Sustainability

Duurzaamheid op de VU

Science for Sustainability

 • Visie op duurzaamheid

  Wil je meer te weten komen over het standpunt van de VU op het gebied van duurzaamheid? Bekijk hieronder het VU Strategieplan 2020-2025, de Roadmap van duurzaamheid 2020-2025 en hoe wij bijdragen aan de Sustainable Development Goals.

  SDG CHARTER ONDERTEKEND
  Tijdens de opening van van het Amsterdam Sustainability Institute hebben de directeur van SDG Charter Nederland Maresa Oosterman en de vice-decaan van de Faculteit der Bètawetenschappen Jacqueline Broerse de SDG Charter ondertekend. Kijk de opening terug >

  SDG DASHBOARD
  De veertien Nederlandse universiteiten zetten zich actief in voor de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het SDG-Dashboard is een tool van de Vrije Universiteit Amsterdam waarmee de wetenschappelijke publicaties over de SDG’s inzichtelijk worden gemaakt. Het is een overzicht van de koppeling van onderzoeken aan de SDG's, waarvan hier enkele voorbeelden. Bekijk de 17 Sustainable Development Goals hieronder.

  BIJDRAGEN VAN VU AAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
  De VU zal in haar jaarverslagen blijven rapporteren over de ontwikkeling van de milieuprestatie op de thema's energie en CO2, (afval)water, inkoop, afval(stoffen), vervoer en mobiliteit. Wij meten ons succes bij het bereiken van onze ambities op het gebied van duurzaamheid aan de hand van onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

 • Samenwerking duurzaamheidsplatforms

  Lees hieronder meer over de verschillende betrokken partijen op het gebied van Duurzaamheid aan de VU, zoals de Green Office, Green Business Club Zuidas en het Aurora Netwerk.

  Green Office VU
  Green Office VU (opgericht in 2014) is het duurzaamheidsplatform van de VU voor studenten en medewerkers en wordt geleid door studenten. Het houdt zich bezig met duurzaamheidsprojecten binnen vier aandachtsgebieden (education, research, community, campus) en organiseert events, campagnes, colleges en informatiedagen. Met deze ‘community services’ (Student Consultancy Hub) staat de VU in verbinding met de maatschappij en vloeit academische kennis terug naar de samenleving.

  Green Business Club Zuidas
  In de Green Business Club Zuidas ontmoeten lokale bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties elkaar om samen duurzame en sociale projecten te initiëren en te implementeren op de Zuidas. Wij zijn een actieve deelnemer in deze GBC, die sinds 2017 is gehuisvest in het Hoofdgebouw van de VU. Met de GBC Zuidas vlak tegenover de Green Office VU ontstaat er een ‘groene hub’ waarmee de verbinding kan worden gelegd tussen onderwijs en onderzoek (Science for Sustainability) en het bedrijfsleven. Zo organiseerden wij in 2017 het GBC Zuidas CEO-ontbijt, waar samen is gesproken over de realisatie van de afspraken en ideeën uit de Ambitieverklaring Zuidas 2015-2020, ondertekend door 25 organisaties.

  Wij vinden het belangrijk om studenten en medewerkers bij hun leer- en werkomgeving te betrekken. Het Green Office VU (opgericht in 2014) is het duurzaamheidsplatform van de VU voor studenten en medewerkers en wordt geleid door studenten. Het Green Office houdt zich bezig met duurzaamheidsprojecten binnen vier portefeuilles (campus, community, education en research) en organiseert evenementen, campagnes, colleges en informatiedagen. De Student Consultancy Hub (gestart in 2017) is opgericht om te helpen met duurzaamheidsvraagstukken binnen de universiteit en bij externe organisaties en zo de transitie naar meer duurzaamheid te faciliteren. Met deze ‘community services’ staan wij in verbinding met de maatschappij en vloeit academische kennis terug naar de samenleving.

  Aurora Netwerk
  Aurora brengt onderzoeksuniversiteiten in Europa bijeen in hun gezamenlijke streven naar een inclusieve en diverse universitaire gemeenschap. De Aurora universiteiten zijn excellent in onderzoek maar niet ten koste van de kwaliteit en de inclusiviteit van ons onderwijs. Wij delen een gezamenlijke missie om de maatschappij beter te maken en oplossingen te zoeken voor de grote problemen van onze wereld – en dat geldt ook voor onze studenten. In Aurora is het ons te doen om samen oplossingen vinden voor de grote uitdagingen van deze wereld, zoals duurzaamheid, digitalisering en een gezond leven. 

  Aurora helpt de deelnemende universiteiten:

  • Om te leren en profiteren van elkaars successen in inclusiviteit en diversiteit. Toegankelijk universitair onderwijs is een kernwaarde en daar willen we met en naar elkaar voor uitkomen.
  • Om goed om te gaan en gebruik te maken van de kansen die toenemende digitalisering ons biedt.
  • Om onderzoek te doen en nieuwe kennis te ontwikkelen die oplossingen biedt voor grote maatschappelijke problemen: lokaal, nationaal en internationaal.
  • Om voor onze studenten niet alleen uitstekend onderwijs te bieden, maar hen ook een blijvende en betekenisvolle ervaring te geven, die hen als alumni helpt een bijdrage te leveren als verantwoordelijke wereldburgers.

  International Sustainable Campus Network
  Het International Sustainable Campus Network (ISCN) biedt een internationaal forum om instellingen voor hoger onderwijs te ondersteunen bij de uitwisseling van informatie, ideeën en de beste praktijkvoorbeelden voor het bereiken van duurzame campusactiviteiten en het integreren van duurzaamheid in onderzoek en onderwijs. 

  Met het ondertekenen van de ISCN Charter maakt de VU, net als de Universiteit Twente, Cambridge en Princeton, deel uit van een wereldwijd duurzaamheidsnetwerk met meer dan 80 universiteiten uit 30 landen. En onderschrijft de 5 calls to action van het netwerk die gaan over institutioneel leiderschap en samenwerking op het gebied van duurzaamheid.