Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Remonstrants Seminarium

Het Remonstrants Seminarium verzorgt sinds 1634 de predikantenopleiding van de Remonstrantse Broederschap.

Sinds 2013 is deze opleiding verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Studenten kunnen de driejarige master Theologie en Religiewetenschappen volgen of, met enkele specifieke ingangseisen, een tweejarige masterroute die voorbereidt op het remonstrants proponentschap. Dit geeft toegang tot predikantschap in een remonstrantse gemeente en/of het werk als geestelijk verzorger met een remonstrantse zending.

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap dat open staat voor cultuur, wetenschap en maatschappij. Remonstranten proberen op hun eigen, vrijzinnige manier, ruimte te zoeken in het geloof. Een brede academische vorming is daarbij heel belangrijk. Het Seminarium biedt daarvoor die vakken aan die toegesneden zijn op een predikantschap in dit kerkgenootschap.

Het Remonstrants Seminarium treedt naar buiten onder de naam: Arminius Instituut.

Informatie over onze activiteiten, projecten en documenten is te vinden op www.arminiusinstituut.nl

Prof. dr. Christa Anbeekc.w.anbeek@vu.nl - Hoogleraar Remonstrantse Theologie

Drs. Elza Kuyk, wetenschappelijk coördinator – e.kuijk@vu.nl

Dr. Bert Dicou, docent – a.dicou@vu.nl

Adres
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Religie en Theologie
Remonstrants Seminarium
De Boelelaan 1105
1081 HV  Amsterdam