Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Regelingen Faculteit Religie en Theologie

De belangrijkste regelingen omtrent het bachelor- en masteronderwijs binnen de faculteit zijn de Onderwijs- en Examenregelingen van individuele opleidingen en de Regels en Richtlijnen van de Examencommissies.

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELINGEN

Elke bachelor- en masteropleiding heeft een zogeheten Onderwijs- en Examenregeling (OER), waarin de geldende procedures alsmede de rechten en plichten met betrekking tot het onderwijs en de examens zijn opgenomen. Elke OER bestaat uit een deel A, een deel B1 en een deel B2.

Deel A is het facultaire deel waarin de bepalingen zijn opgenomen die voor alle bachelor- dan wel masteropleidingen binnen de faculteit gelden. In beide B-delen zijn de opleidingsspecifieke bepalingen opgenomen, waarbij de volgende onderverdeling is gehanteerd:
• Deel B1: algemene bepalingen die alleen de opleiding betreffen
• Deel B2: opleidingsinhoudelijk deel waaronder de opbouw van het curriculum

De Onderwijs- en Examenregelingen van de verschillende opleidingen zijn vanaf studiejaar 2019-2020 te vinden in de online studiegids van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het gaat hier om zowel het A- als het B-deel.

Vanaf academiejaar 2020-2021 wordt er een aparte facultaire premasterregeling vastgesteld. Daarnaast is er in verband met de coronamaatregelen een addendum bij de Onderwijs- en Examenregelingen opgesteld.

Van voorgaande studiejaren staan de OER'en van de bachelors en masters van de Faculteit Religie en Theologie op VUweb.

REGELS EN RICHTLIJNEN

De Faculteit Religie en Theologie kent twee examencommissies.

De Examencommissie van de bacheloropleiding Theologie (joint degree) heeft Regels en Richtlijnen (pdf) vastgesteld die van toepassing zijn op de tentamens en examens in de bacheloropleiding Theologie.

De Examencommissie van de overige opleidingen heeft Regels en Richtlijnen (pdf) vastgesteld die van toepassing zijn op de tentamens en examens in de bachelor Religiewetenschappen en de 1-, 2- en 3-jarige master.

In de Regels en Richtlijnen van beide examencommissies is ook een cum laude-regeling opgenomen.