Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Samenwerken met wetenschappers

Het onderzoek van de faculteit is thematisch georganiseerd rondom actuele maatschappelijke vraagstukken op het terrein van Law and Governance en Law and Behavior.

Daarbinnen is expertise op verschillende deelgebieden aanwezig, van Internetrecht tot Bestuursrecht en van Ondernemingsrecht tot Straf(proces)recht. Ook kent de faculteit een grote onderzoeksgroep Criminologie.

Samenwerken kan op verschillende manieren: met individuele onderzoekers of binnen onderzoeksprogramma’s of expertisecentra. We lichten er een paar uit.

Meerjarig onderzoek

Het kan zijn dat uw organisatie tegen complexe vraagstukken aanloopt met een juridische of criminologische component, die u met behulp van wetenschappelijk onderzoek zou willen oplossen. Onze wetenschappers denken graag mee op welke manier dat zou kunnen. Voor het beantwoorden van grote vragen is soms meerjarig onderzoek nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een vierjarig promotietraject. Dit betekent dat een promovendus onder begeleiding van ervaren wetenschappers met de betreffende expertise onderzoek doen om daarmee uw vraagstuk te helpen oplossen. Standaard bieden we de volgende pakketten aan:

  1. Vier jaar onderzoek door een promovendus onder begeleiding van ervaren wetenschappers;
  2. Vier jaar onderzoek door een promovendus onder begeleiding van ervaren wetenschappers + adviesgesprekken en/of expertbijeenkomsten.

Daarnaast zijn uiteraard ook andere vormen bespreekbaar; de faculteit levert graag maatwerk.

Opdrachtonderzoek

Binnen de faculteit wordt ook onderzoek in opdracht uitgevoerd, voor zowel nationale als internationale opdrachtgevers. Doel is om u als opdrachtgever betrouwbare wetenschappelijke kennis aan te bieden die u kunt inzetten in beleid, planvorming etc. Voorbeelden van projecten zijn:

Viral Justice & E-shaming in opdracht van Fonds Slachtofferhulp
Digitale informatie in het strafproces in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
Online Ties Taking Over? gefinancierd uit het National Cyber Security Programme 2 van de Britse overheid (lees meer)

Bijzondere leerstoelen

De faculteit kent naast een aantal gewone leerstoelen ook zogenaamde bijzondere leerstoelen. Deze  hebben als doel het onderwijs en onderzoek in een bepaald vakgebied te stimuleren en worden extern gefinancierd. Maatschappelijke organisaties kunnen hiervoor een aanvraag doen. Hierbij is van belang dat het thema het bestaande onderzoek en onderwijsaanbod kan verrijken. De bijzondere leerstoelen zijn tijdelijk van aard en hebben een beperkte omvang.

Meer weten?

Neem contact met ons op