Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam biedt promovendi een stimulerende onderzoeksomgeving, zowel voor promovendi met een aanstelling aan de faculteit (interne promovendi) als buitenpromovendi.

Een fulltime promovendus schrijft in vier jaar een proefschrift onder begeleiding van een hoogleraar die expertise heeft in het betreffende domein. Bij elk promotietraject is daarnaast nog een begeleider betrokken, die - al naar gelang de behoefte van de promovendus - inhoudelijke of procesbegeleiding biedt. Elke promovendus is tevens automatisch lid van de Graduate School.

Naast het doen van onderzoek dienen alle promovendi 30 EC aan opleiding/training te volgen. De meeste interne promovendi zijn daarnaast tijdens de middelste jaren van hun traject betrokken bij het geven van onderwijs. Dat kan zijn in de vorm van (gast)colleges, werkgroepen of scriptiebegeleiding. Op deze wijze worden zij goed voorbereid op een verdere carrière in de wetenschap, waarin onderwijs en onderzoek de grootste rol spelen.

In de juridische discipline is het van oudsher gebruikelijk om te promoveren op een proefschrift. Echter, sommige onderzoeksonderwerpen lenen zich uitstekend voor het schrijven van artikelen waar vervolgens op gepromoveerd kan worden. De faculteit stimuleert in dergelijke gevallen haar promovendi dan ook om te promoveren op artikelen. 

Om voor een promotieplaats in aanmerking te komen dient u de graad Master te hebben verkregen of met goed gevolg het doctoraal examen, danwel een daarmee overeenkomend examen, te hebben afgelegd. Beschikbare interne promotieplaatsen worden aangekondigd op de website van de Vrije Universiteit, zie vacatures. Ook worden talentvolle studenten soms actief benaderd voor een promotietraject.  

Promoveren

 • Buitenpromovendi

  De faculteit biedt daarnaast de mogelijkheid om als buitenpromovendus promotieonderzoek te doen. De buitenpromovendus krijgt daarbij begeleiding van een hoogleraar met een aansluitende expertise. Kandidaat-buitenpromovendi die interesse hebben, kunnen zich via het online aanmeldportaal van de VU aanmelden. Zij zullen in ieder geval een onderzoeksvoorstel moeten indienen. Het onderzoeksvoorstel dient van uitstekende kwaliteit te zijn en bij voorkeur bij te dragen aan het onderzoeksprofiel van de faculteit. 

 • Promotiereglement

  In het Promotiereglement van de Vrije Universiteit is officieel vastgelegd aan welke regels het promotietraject gebonden is. Dit reglement geldt voor iedereen die werkt aan promotieonderzoek dat aan de VU zal worden verdedigd. In het reglement is onder andere opgenomen:

  • welke stappen een promovendi moet zetten om toegelaten te worden tot het traject
  • aan welke opleidingseisen een promovendus moet voldoen
  • welke voorwaarden er zijn gesteld aan (het aantal) begeleiders
  • hoe de leescommissie wordt opgesteld
  • wat de eindtermen zijn om te promoveren
  • hoe het predicaat cum laude kan worden behaald
  • de procedure rondom dubbelpromoties en gezamenlijke promoties

  Richtlijn Proefschrift

  Het is aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid mogelijk om te promoveren op een wetenschappelijke monografie of op een bundeling van een aantal afzonderlijke artikelen. Voor beide geldt een richtlijn voor de omgang van maximaal 300 pp. (100.000 woorden) Voor promoveren op artikelen geldt daarnaast nog een aantal aanvullende eisen. Lees meer over deze eisen in de Richtlijn Proefschrift.

Misschien ben je hier ook naar op zoek?

Vragen?

Neem contact op met de Graduate School (Jacqueline Draaisma)