Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Onderzoek Rechten

Hoe werkt het recht in een snel veranderende samenleving?

Het onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam richt zich op de werking van het recht in de hedendaagse samenleving. Hoe verhoudt het recht zich tot bestuur, politiek en maatschappij? Waar liggen maatschappelijke en morele grenzen van juridische oplossingen? Onze wetenschappers dragen met grensverleggend onderzoek naar specifieke grondslagen van het recht, vaak met een internationaal of disciplinair karakter, bij aan het beantwoorden van deze vragen.   

Onderzoeksmethodiek
Binnen de faculteit wordt onderzoek gedaan naar onduidelijkheden en problemen in het bestaande recht. Om de werking van het recht in de samenleving te bestuderen, wordt er ook empirisch-juridisch onderzoek gedaan. Bij dit type onderzoek wordt de wisselwerking tussen recht en maatschappij bestudeerd. Deze inhoudelijke en methodische vernieuwing in het onderzoeksveld wordt Empirical Legal Studies (ELS) genoemd. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de VU is één van de eerste universiteiten in Nederland die rechtswetenschappelijk onderzoek doet binnen deze stroming. In het kader van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid wordt dit profiel verder gestimuleerd en versterkt via onderzoek en opleiding van staf en studenten.    

Het (kwalitatief en kwantitatief) empirisch-juridisch onderzoek focust zich op:  

  • De veronderstellingen die aan het recht ten grondslag liggen;  
  • De wijze waarop het recht wordt toegepast;  
  • De effecten van het juridisch systeem en het recht in de samenleving.  

Deze focus opent mogelijkheden voor onderzoek naar vernieuwende onderzoeksthema’s binnen de speerpunten van de VU: Governance for Society (GfS), Connected World en Science for Sustainability.