Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Faculteitsbureau

De ondersteunende afdelingen vormen samen het faculteitsbureau.

Het bureau ondersteunt het bestuur, wetenschappelijke afdelingen en diverse commissies. Het faculteitsbureau staat onder leiding van de directeur bedrijfsvoering en bestaat uit zeven afdelingen.

Faculteitsbureau

 • Onderwijsbureau

  Het onderwijsbureau verzorgt de ondersteuning van het onderwijs van beleidsvoorbereiding tot onderwijsuitvoering. Het gaat om onderwijs- en examenadministratie, studentendienstverlening, studieadvies en loopbaanbegeleiding, onderwijscoördinatie,  ambtelijk secretariaat examencommissie, toelatingscommissies en bindend studieadviescommissie, onderwijskwaliteitszorg en ict & onderwijsontwikkeling en –ondersteuning.
  De taken van het Onderwijsbureau zijn onderverdeeld in drie teams, namelijk:

  • Onderwijsbeleid en ICTO
  • Onderwijsadministratie & ambtelijke ondersteuning
  • Studieadvies, Career Office en studentenactiviteiten

  Hoofd Onderwijsbureau
  Het afdelingshoofd stuurt de afdeling aan en borgt de kwaliteit van de uitvoering van regels en beleid en de relatie met de VU-brede beleids- en uitvoeringsagenda.

  Onderwijsbeleid en ICTO (OBI)
  Dit team ondersteunt het Faculteitsbestuur in het algemeen en de portefeuillehouder onderwijs in het bijzonder bij de beleidsvorming op alle mogelijke terreinen die met het onderwijs samenhangen. Speerpunt daarbij is de interne en externe onderwijskwaliteitszorg. Ook wordt het beleid en beheer van ICT-toepassingen in het onderwijs hier gevormd en uitgezet. Tevens ondersteunt de afdeling de diverse opleidingsbesturen, opleidingscommissies, de directeur bedrijfsvoering, en ad hoc-commissies bij het ontwikkelen van nieuw onderwijsbeleid of bij het implementeren en evalueren van vastgesteld beleid.

  • Broek, drs. Marc
  • Coblijn, Daphne van
  • Haastrecht, Bart van
  • Hoogland MA, Monique
  • Schlobach, Dorit
  • Swaan, drs. Noëlle 

  Onderwijsadministratie & ambtelijke ondersteuning
  Het team Onderwijsadministratie & ambtelijke ondersteuning draagt zorg voor de onderwijs- en studentenadministratie en de ambtelijke ondersteuning van de toelatingscommissie, de examencommissie en de Bindend studie advies-commissie.

  Het team handelt een grote verscheidenheid aan vragen en verzoeken van studenten en docenten af. De vragen kunnen betrekking hebben op de registratie van de resultaten, de afgifte van het diploma, de organisatie van een tentamen, verzoeken m.b.t. de Onderwijs- en examenregeling en verzoeken tot toelating tot de selectieve bacheloropleidingen (Law in Society en Criminologie) en de (selectieve) masteropleidingen. Behalve met vragen kunnen studenten tevens met opmerkingen/klachten over de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen terecht bij de Onderwijscoördinator.

  • Baarslag, drs Robert
  • Brandt, drs. Carline
  • Cornelisse, Aglaia (roosteraar in dienst van SOZ) 
  • Dijkstra, Elise
  • Empelen, drs. Rianne van (teamleider en Onderwijscoördinator)
  • Ettema, Hannah
  • Grannetia, Mandy
  • Heldring, Olga
  • Laaf, Anneke de
  • Oostrom, Judith (roosteraar in dienst van SOZ)
  • Verbunt, Joost (roosteraar in dienst van SOZ)
  • Werven, drs. Petra van

  Studieadvies, Career Office en studentactiviteiten
  Dit team richt zich op de begeleiding en advisering van studenten voor wat betreft studie en loopbaan, en de organisatie van een aantal studentgerichte activiteiten. Studenten kunnen bij de studieadviseurs terecht voor vragen over het onderwijsprogramma, facultaire regels, persoonlijke studiebegeleiding en studieadvies. Persoonlijke problemen die invloed hebben op het verloop van de studie kunnen ook met de studieadviseurs besproken worden. Het facultaire Career Office organiseert loopbaanbegeleiding voor studenten, beheert externe contacten hiertoe en draagt zorg voor een actieve stage-cultuur onder studenten en medewerkers. Naast studie- en loopbaanadvies valt binnen dit team  de organisatie en ondersteuning van een aantal activiteiten zoals matching, mentoraat en tutoraat, student- en docentprijzen en de introductieweek.

  • Boterman, Jennifer
  • El Filali, Lucinda
  • Hiemstra, mr. Ellen
  • Hulzen, Tinka van
  • Klamer, mr. Edith
  • Opwijrda, mr. drs. Marleen
  • Schoonebeek, drs. Marjolein  (teamleider)
  • Schouten, mr. Mireille
  • Veen MA, Helena van
 • Onderzoeksbureau
 • VU Law Academy
 • Secretariaat

  Het secretariaat verzorgt de administratieve en secretarieel-organisatorische ondersteuning van het bestuur, faculteitsbureau en wetenschappelijke afdelingen.

  Bestuurssecretariaat

  J.H.E. (Jeanette) Kalt MA MSc. 
  bestuurssecretariaat.rechten@vu.nl

  Afdelingssecretariaten


  Notarieel en fiscaal recht
  Shobena Bihairie
  secretariaat.nf.rch@vu.nl

  Privaatrecht
  Gaby Madiredjo
  secretariaat.pr.rch@vu.nl

  Rechtstheorie en rechtsgeschiedenis
  Kelly den Haak
  secretariaat.rr.tls.rch@vu.nl

  Staats- en bestuursrecht
  Shobena Biharie
  secretariaat.sb.rch@vu.nl

  Strafrecht en criminologie
  Marjan Groen
  secretariaat.sc.rch@vu.nl

  Transnational Legal Studies
  Kelly den Haak
  secretariaat.rr.tls.rch@vu.nl

 • Communicatie

  De afdeling Communicatie & Marketing (C&M) bestaat uit een team van communicatieprofessionals die breed inzetbaar zijn.

  In- en externe communicatie
  communicatie.rechten.mc@vu.nl

  Evenementen
  evenementen.rechten@vu.nl

  Websites
  webredactie.rechten.mc@vu.nl

 • HRM

  De personeelsadviseur van de faculteit adviseert het faculteitsbestuur, de directeur bedrijfsvoering en de afdelings- en sectiehoofden over het personeelsbeleid en -beheer.

 • Financiën

  De controller van de faculteit adviseert het faculteitsbestuur, de directeur bedrijfsvoering en de afdelings- en sectiehoofden op het terrein van het financieel beleid en beheer