Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Public Contracts: Law & Governance

Het onderzoeksprogramma Public Contracts: Law & Governance doet onderzoek naar public contracts in ruime zin vanuit een Law & Governance-perspectief.

Bij deze rechtsverhoudingen tussen de overheid en private partijen valt te denken aan het recht om goederen of diensten aan de overheid te mogen leveren of zulke rechten van de overheid te mogen exploiteren of leveren. Andere voorbeelden zijn subsidies die door de overheid worden verstrekt om een activiteit te stimuleren en vergunningen die private partijen toestaan om een activiteit te verrichten die anders verboden zou zijn.

Het programma heeft betrekking op zowel het proces van verdeling en toekenning van dergelijke rechten, als de inhoud en afwikkeling van de rechtsverhoudingen die als gevolg van die toekenning ontstaan. Daarbij is telkens de vraag hoe de positie van de overheid (namelijk: die van ‘speler’ of ‘spelbepaler’ en ook die van ‘regulator’) de regulering kleurt. In deze context spelen zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke vragen een rol.

Dit is het onderzoeksprogramma van het Centre for Public Contract Law & Governance.

Programmaleider: dr. mr. P.J. (Pim) Huisman  

Deelnemers en publicaties

 • Deelnemers

 • Kernpublicaties

  • P.J. Huisman & F.J. van Ommeren, Hoofdstukken van privaatrechtelijk overheidshandelen. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen op de grens van publiek- en privaatrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2019.
  • A.R. Neerhof, ‘The Use of Conformity Assessment of Construction Products by the European Union and National Governments: Legitimacy, Effectiveness and the Functioning of the Union Market’, in: P. Rott (Ed.), Certification - Trust, Accountability, Liability (Studies in European Economic Law and Regulation (SEELR); vol. 16), Springer 2019, p. 73-106.
  • M.J. Jacobs, Experimentele wetgeving (oratie Amsterdam VU), Deventer: Wolters Kluwer 2018
  • P.J. Huisman, C.E.C. Jansen & F.J. van Ommeren, ‘Judicial and extra-judicial protection regarding public contracts in the Netherlands’, in: L. Folliot-Lalliot & S. Torricelli (eds.), Contrôles et contentieux des contrats publics / Oversight and Challenges of Public Contracts (Droit Administratif / Administrative Law; vol. 26), Brussel: Bruylant 2018, p. 173-197.
  • P. Adriaanse, F.J. van Ommeren, W. den Ouden & C.J. Wolswinkel (eds.), Scarcity and the State I. The Allocation of Limited Rights by the Administration, Antwerp-Oxford-Portland: Intersentia 2016.

Meer informatie?

Neem contact op met Pim Huisman (programmaleider)

(020) 59 86279