Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.
Promoveren bij de Faculteit der Bètawetenschappen

De faculteit Bètawetenschappen van de VU heeft een breed scala aan onderzoek. Een van de bindende factoren tussen de 12 afdelingen van de faculteit is de combinatie van fundamenteel en toegepast onderzoek. Ongeveer 700 promovendi werken en studeren aan de faculteit en dragen bij aan het hoogwaardige onderzoek van de faculteit. Er zijn 10 graduate schools in de faculteit die vaak nauw samenwerken met landelijke graduate schools.

Meer informatie over promoveren

 • PhD Onderwijsprogramma

  Voor elke promovendus is het van belang om de kennis en vaardigheden te verdiepen, zodat ze volwaardige wetenschappers kunnen worden met een uitstekend perspectief op een carrière naar keuze. Het onderwijsprogramma voor promovendi van de faculteit Bètawetenschappen voorziet in een verscheidenheid aan activiteiten die de academische, professionele en algemene vaardigheden van promovendi versterken. Tijdens de promotieperiode moet elke promovendus 30 EC behalen. De details van de eisen die worden gesteld aan het onderwijsprogramma voor promovendi zijn te vinden in de PhD Education Guidelines.

  Promotiereglement VU Amsterdam
  PhD-programma's aan de VU Amsterdam duren doorgaans drie tot vier jaar, afhankelijk van de wetenschappelijke discipline en het type aanstelling en financiering in kwestie. Het VU Promotiereglement en de toelatingsprocedure zijn van toepassing op alle promovendi, ongeacht hun soort aanstelling. Het promotiereglement regelt zaken als toelating tot het promotietraject en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokkenen bij het programma.

 • Training and Supervision Plan (TSP)

  Het toelatingsproces start wanneer een medewerker is aangenomen als interne promovendus, of in het geval van buitenpromovendi, wanneer de promotor ermee instemt de promovendus te begeleiden. Over het algemeen zijn de graduate schools verantwoordelijk voor het toelatingsproces. Het toelatingsproces start nadat de aanvraag voor het doctoraat succesvol is verlopen.

  Elke promovendus stelt een individueel Opleidings- en Begeleidingsplan (TSP) op. Dit plan is op maat gemaakt voor jouw persoonlijke ontwikkeling met als doel een goed gekwalificeerd onafhankelijk onderzoeker en professional in jouw vakgebied te worden. Als je aan het einde van je doctoraat aan alle eisen voor de TSP hebt voldaan, behaal je je doctoraatsdiploma.

  In het begeleidingsplan vermeld je de afspraken die je met je leidinggevenden hebt gemaakt over het toezicht. Het is belangrijk om dezelfde verwachtingen van de begeleiding te hebben als je begeleiders. Zoals: hoeveelheid tijd die begeleiders besteden aan uw promotietraject, wie bij welk hoofdstuk of bij welke publicatie betrokken is, aantal bijeenkomsten om de voortgang van het promotietraject te evalueren. Het begeleidingsplan is een overeenkomst tussen de promovendus en de begeleiders, beide partijen moeten het dus eens zijn met de inhoud en met de gemaakte afspraken.

  In het opleidingsplan staat beschreven hoe je gaat voldoen aan de eisen van het PhD Education Program, die staan ​​vermeld in de PhD Education Guidelines. Het opleidingsplan is opgedeeld in vier delen:

  1. Verplicht (minimaal 4 EC)
  1. Voor het vak Wetenschappelijke Integriteit: Faculteitsbestuur (FB) laat studenten pas toe tot dit vak na volledige inschrijving in Hora Finita.
  2. Een bezoek aan minimaal één internationale conferentie is verplicht.
  2. Algemene vaardigheden (samen met C: minimaal 8, maximaal 20 EC)
  3. Wetenschappelijke specialisatie (samen met B: minimaal 8, maximaal 20 EC)
  4. Onderzoeksgerelateerde activiteiten (minimaal 8, maximaal 20 EC)

  De eerste versie van het Opleidings- en Begeleidingsplan wordt samen met Formulier I binnen de eerste maand na toelating van de promovendus ingediend bij de afdeling (is promovenduscoördinator en vicedecaan). Het Opleidings- en Begeleidingsplan wordt beoordeeld tijdens het jaargesprek van de promovendus met zijn/haar begeleider(s).

  Kijk voor meer specifieke informatie op de website van je graduate school of vraag ernaar bij je PhD-coördinator.

  DepartmentNameEmail address
  Chemistry & Pharmaceutical Sciences (AIMMS)Sarai Sellamsecretariaat.sf.beta@vu.nl
  Computer Science

  Mojca Lovrencak / Caroline Waij /

  Hellen Drooger

  informatica.secretariaat.beta@vu.nl
  Earth Sciences

  Fenny Bosse /

  Lesley Wuite

  f.bosse@vu.nl

  l.d.wuite@vu.nl

  Ecological SciencesTanja Elzerecologie.secretariaat.beta@vu.nl
  Environment & Health (AIMMS)Caroline de Graaf / Renate Mooijsecretariaat.eh.beta@vu.nl
  Health SciencesJozien Veddersecretariaat.agw.beta@vu.nl
  Institute for Environmental Studies (IVM)Marjolijn Staarinkmarjolijn.staarink@vu.nl
  MathematicsMariëlle van der Aam.vander.aa@vu.nl
  Molecular Cell Biology (AIMMS)Jeannet Wijker / Jacqueline Cransbergsecretariaat.mcb.beta@vu.nl
  Neurosciences

  Anna du Pree /

  Brigitte Borgman / Eline van Zon

  hf-neurowetenschappen.beta@vu.nl
  Physics & Astronomy

  Marja Herronen /

  Chandra Westmaas-Doest

  natsecr.beta@vu.nl
  Athena

  Justine Hazenkamp-Browne /

  Lotte Snellenburg

  secretariaat.athena.beta@vu.nl

                                                   

 • PhD vakken

  Hieronder vind je een overzicht van het promotietraject per departement van de faculteit Bètawetenschappen. Kijk op de pagina's van de betreffende afdeling voor meer informatie over het onderwijsaanbod. Sommige afdelingen hebben gezamenlijk een landelijke onderzoekschool. Daarom linkt de website in sommige gevallen naar een webadres dat geen onderdeel is van de VU. Voor algemene vragen kunnen promovendi contact opnemen met de PhD-coördinator van de afdeling (zie rooster onder Opleidings- en Begeleidingsplan).

  Cursussen aangeboden door de VU
  Wetenschappelijke Integriteit

  Neem voor meer informatie contact op met Simone Zindel en Maaike Croes: bestuurssecretariaat.beta@vu.nl.
  Alle promovendi die zijn gestart na 1 april 2015 zijn verplicht een cursus wetenschappelijke integriteit te volgen.

  De doelen van de cursus zijn:

  1. je kennis laten maken met het onderwerp wetenschappelijke integriteit;
  2. helpen bij het identificeren van mogelijke grijze gebieden in uw onderzoeksgebied;
  3. stimuleer een open discussie over wetenschappelijke integriteitskwesties op de werkvloer

  Courses 2021

  Part I 2021
  09 March 2021 (13.00 – 17.15)
  19 April 2021 (13.00 – 17.15)
  28 June 2021 (13.00 – 17.15)
  05 October 2021 (13.00 – 17.15)
  02 November 2021 (09.00 – 13.15)
  07 December 2021 (13.00 – 17.15)

  Part II 2021 (09.00 – 13.00):
  19 January 2021 (13.00 – 17.00)
  17 May 2021 (09.00 – 13.00)
  21 June 2021 (13.00 – 17.00)
  14 September 2021 (09.00 – 13.00)
  23 November 2021 (09.00 – 13.00)
  13 December 2021 (13.00 – 17.00)
  U kunt zich inschrijven voor het eerste deel van de cursus wanneer u 1) een registratie van uw PhD-toelating in Hora Finita heeft (neem contact op met uw afdelingssecretaris voor meer informatie) 2) en u de online cursus Wetenschappelijke Integriteit hebt voltooid. Stuur je certificaat van de resultaten van de online cursus Wetenschappelijke Integriteit naar Simone Zindel/Maaike Croes via bestuurssecretariaat.beta@vu.nl.

  Hierbij meer informatie over de cursus:

  * Brochure RI cursusdocumentatie (In de brochure vindt u de details van deze voorbereiding)
  * Een gids voor verantwoord gedrag in onderzoek (Over het zijn van een wetenschapper)

  Cursus ‘Datamanagementplan schrijven’ voor promovendi van FGB en FNWI
  Meld u aan via de evenementenkalender van de bibliotheek

  De cursus wordt gegeven in twee verschillende versies: een voor onderzoek met persoonsgegevens (in de zin van de AVG) en een voor onderzoek zonder persoonsgegevens. Let er bij het inschrijven voor de cursus op dat je je aanmeldt voor de juiste versie.

  Course dates: 

  • With GDPR: 15-12-2020, 12-1-2021, 19-1-2021 – registration closes 24-11-2020
  • Without GDPR: 26-1-2021, 16-2-2021, 23-2-2021 – registration closes 5-1-2021
  • With GDPR: 2-3-2021, 23-3-2021, 30-3-2021 – registration closes 9-2-2021
  • With GDPR: 14-4-2021, 12-5-2021, 26-5-2021 – registration closes 24-3-2021
  • Without GDPR: 20-5-2021, 10-6-2021, 17-6-2021 – registration closes 29-4-2021

  RegistrationLibrary Event Calendar (please select the course of your choice) 
  Workload: 1 EC 
  Target group: PhD students at FGB/Beta at the beginning of their research project (± 1st year) 
  Maximum number of participants: 30 
  Language: the default language for this course is English, but we can switch to Dutch in case all participants speak Dutch. If desired, assignments may be submitted in Dutch as well. 
  Costs: free of charge for VU PhD students 
  Contact: rdm@vu.nl  

  Omschrijving

  De Universiteitsbibliotheek verzorgt trainingen over Research Data Management (RDM) voor promovendi. Promovendi van de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) en de Faculteit Bètawetenschappen nodigen we graag uit voor deze cursus over het schrijven van een Data Management Plan.

  Goede RDM (bijvoorbeeld opslaan, delen, archiveren, beschrijven van uw onderzoeksdata) draagt ​​bij aan transparantie en integriteit van onderzoek. Door de opmars van nieuwe technologieën nemen de datavolumes en het aantal bestanden voortdurend toe. Daarom is goed datamanagement ook een essentieel onderdeel van datagedreven onderzoek. In deze cursus introduceren en bespreken we de verschillende aspecten van RDM die doorgaans in een datamanagementplan (DMP) moeten worden behandeld, zoals databeschrijving, dataopslag tijdens onderzoek, data delen met collega's, data-archivering na onderzoek en data citaat. De verschillende onderdelen van onderzoeksdatamanagement worden gerelateerd aan de FAIR-principes (d.w.z. principes om data Vindbaar, Toegankelijk, Interoperabel en Herbruikbaar te maken). We zullen ook ingaan op het ethische en juridische kader, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Europese wet op privacy), indien van toepassing.

  In deze cursus leer je waarom goede RDM nodig is en hoe dit nuttig kan zijn voor je onderzoek. In twee interactieve workshops geven we je praktische handvatten en instrumenten om goed met je data om te gaan. Je werkt aan een DMP voor je eigen onderzoek, zodat je het geleerde kunt toepassen in je eigen project. Uw DMP wordt peer-reviewed door een andere deelnemer aan de cursus en u beoordeelt de DMP van iemand anders. Aan het einde van de cursus krijg je ook feedback van een RDM-expert. Vanwege COVID-19 vinden de workshops momenteel online plaats.

  De cursus bestaat uit de hieronder beschreven onderdelen. Een deel van de materialen moet voorafgaand aan de eerste workshop worden bestudeerd. 

  Preparation (reading materials and watching videos) 9 hours
  2 online workshops of 2 hours 4 hours
  Assignment 1 | RDM Framework4 hours
  Assignment 2 | First draft DMP 6 hours
  Peer review DMP 1 hour
  Assignment 3 | Final DMP 4 hours 
  Total 28 hours (= 1 EC)

  Voor dit vak kun je 1 EC behalen. Om dit krediet te krijgen, moet u aan de volgende vereisten voldoen:

  * Deelnemen aan beide workshops
  * Alle opdrachten inleveren
  * Doe een peer review van het DMP van iemand anders
  * Opdracht 3 moet van voldoende kwaliteit zijn

  Links naar pagina's van graduate schools school

  Athena Institute
  Chemistry & Pharmaceutical Sciences (AIMMS)
  Computer Science
  Earth Sciences
  Ecological Sciences
  Environment & Health (AIMMS)
  Health Sciences
  Institute for Environmental Studies (IVM)
  Mathematics
  Molecular Cell Biology (AIMMS)
  Neurosciences
  Physics & Astronomy
 • Hora finita

  Registratie van het promotietraject
  Het promotietraject dient geregistreerd te worden in het volgsysteem Hora Finita. Dit traject dient gestart te worden door de secretaris van uw afdeling (zie schema hieronder). Wanneer dit is gestart ontvang je een e-mail met het verzoek alle benodigde informatie in te vullen en de benodigde documenten te uploaden. Het hele proces van het begin tot uw verdediging wordt geregistreerd in Hora Finita. Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van uw afdeling.

  Hora Finita Login 
  Go to horafinita.vu.nl and then click the button 'login with VUnetID'. 

 • PhD ondersteuning

  Vrije Universiteit Amsterdam offers its employees a varied range of training programmes, courses and workshops. You will find the complete range in the Learning Management System (LMS). The Quick Reference Card (QRC) ‘Search and register for courses and update your learning plan’ explains how the LMS works. You can find this QRC via the link to the LMS.

  VU courses, especially for PhD’s, are:

 • PhD raad

  The PhD council
  Welcome to the information page of the PhD Council of the Beta Faculty. If you have questions on requirements and education you are in exactly the right place. We can also help if you want to get to know your fellow PhD-students. And we will also try to reach you, in order to be able to represent our needs as PhD-students within the Beta faculty.

  Goals of the council
  The PhD council was established with two overarching goals in mind: 1) to improve communication from the Beta faculty board to PhD students in all graduate schools of the Beta Faculty, and 2) to represent the needs of PhD students in the faculty of Beta sciences. As such, the PhD council aims to provide information on ‘doing’ your PhD, communicate on new regulations and education requirements for PhD students, gain insights into problems and solutions experienced and offered by PhD students and facilitate a network of PhD students at the Beta faculty.

  Who are in the council?
  PhD representatives of all graduate schools of the Beta faculty are involved in the PhD council. You can find a profile of us here below.

  Agata Malinowska
  Room: WN-U030 
  a.m.malinowska@vu.nl  

  Who am I?
  My name is Agata Malinowska and I am working on my PhD at the department of Physics. I’m part of the group of the Physics of Living Systems, where we research biological systems at the single-molecule level.

  What is my research about?
  My main project is focused on understanding the processes driven by the ice-binding proteins: inhibition of the recrystallization of ice (causing ice to stay in form of small grains) and introduction of thermal hysteresis (lowering of the freezing point of water). Such proteins appear in cells and blood of various organisms that live in the Antarctic area and can be very helpful for preserving crops or protecting organs during transportation on ice.

  Why am I a member of the PhD council?
  I believe the PhD council can be a bridge between the PhD students and the Faculty Board and it has already greatly improved the communication between the two. We want to strengthen the community within the PhDs of the faculty, provide help with PhD related issues and lower the amount of stress all PhD students are being subjected to.

  Tessa Roedema
  Room: WN-S505
  E-mail: t.f.l.roedema@vu.nl

  Who am I?
  My name is Tessa Roedema, a PhD-student working at the Athena Institute – the department for inter- and transdisciplinary research in the health and life sciences at the VU. I love to step outside of my comfort zone and I am eager to take on new challenges, as I feel these are ideal situations to learn. In my student and working life I have put this to practice by switching from biomedical sciences; to studying complex societal problems; to taking on my current PhD-position in the field of Science Communication.

  What is my research about?
  My research is part of the EU-funded RETHINK project, that aims to improve the quality of interactions between science and society. We specifically focus on the fast-changing science communication landscape. This landscape is characterised by science opening-up to society and digitalisation, thereby inviting a wide variety of new actors now engaged in online scicomm, social media and fake news. A guiding principle in our effort to bring science and society closer together is that the local knowledge of citizens and scicomm practitioners across the EU should play a vital role in shaping future scientific developments.

  Why do I love being a member of this PhD council?
  My interest in bringing people together and sharing our knowledge is what drove me to apply for the PhD council. As a member of this council I hope to connect people with different perspectives and backgrounds, because I belief that 1+1=3!

  Liselotte Hagedoorn
  Room: WN-F503
  l.c.hagedoorn@vu.nl

  Who am I?
  My name is Liselotte Hagedoorn and I am currently working as a PhD student at the Institute for Environmental Studies (IVM). Within this institute we have four departments. I work at the department of Environmental Economics. I am passionate about solving complex environmental problems related to ecosystem management, climate change, renewable energy and food chains.

  What is my research about?
  I work on two different projects. The first is ‘ResilNam’, which focuses on improving flood resilience using ecosystem-based adaptation measures in Central Vietnam. The second project is ‘Sustainable Ports in Africa’, that uses the port of Tema in Ghana as case study. In both sites I focus on valuing the ecosystem services that will be affected by, for instance, replanting of mangroves or a port design that takes local fisheries into account. More specifically I look into the differences when using a monetary or time payment vehicle in discrete choice experiments that aim to value ecosystem services in a developing country context.

  Why do I love being a member of this PhD council?
  I think this council provides great opportunities to represent the faculty’s PhDs and create a sense of community among ourselves. I hope that it will stimulate us to share knowledge and experiences and improve the information flow on PhD related matters.

  Maria Pons Vizcarra
  Room: WN-B444
  m.ponsvizcarra@vu.nl

  Who am I?
  My name is Maria Pons Vizcarra and I am a PhD student working at the Neuroscience department (ANW). There are four departments within the CNCR (Center for Neurogenomics and Cognitive research) and I work at the Functional Genomics (FGA) department. In my PhD I am doing fundamental research to understand the mechanisms of vesicle release.

  What is my research about?
  My research is about investigating the mechanisms of dense core vesicle release. For this, I am working on four different projects. In 2 projects I am studying the role of proteins (project 1) or lipids (project 2) in vesicle docking using chromaffin cells as a model. The 3rd project is based on isolating dense core vesicles from mouse neurons in order to identify key proteins for transport and secretion of these vesicles. In the last project I am optimizing a new technique to combine, in the same sample, electron microscopy and light microscopy in order to precisely localize proteins with high resolution. 

  Why do I love being a member of this PhD council?
  The PhD council is a great opportunity to get to know other students and to work together for a better communication about PhD related matters. It is also great to share experiences between PhD in different fields and understand better the similarities among us.  

  Tom Eames
  Room: WN-E327
  t.c.eames@vu.nl

  Who am I?
  I am Tom Eames, doing my PhD in the ‘Earth and Climate’ group within the department of Earth Sciences. I am passionate about climate change issues in our society and hope to be able to assist in addressing the problem by adding to our understanding of it!

  What is my research about?
  In a word, fire. Wildfires are featuring more and more in the news, and our group is focussed on quantifying greenhouse gas emissions from fires worldwide. My own research is more remote sensing based – I use drones to map areas before and after fires in Savanna ecosystems with multispectral cameras. These can be then used to estimate things like fuel load (i.e. total vegetation) area burned, combustion completeness, and also to compare and validate satellite observations over the same area. Additionally, part of the work I do goes towards validating carbon credit schemes using fire management techniques, so making sure that the offset programs available actually work!

  Why do I love being a member of this PhD council?
  (Probably) everybody doing a PhD is fascinated by their research and loves what they do! But it’s not always the easiest job in the world. Seeing as I can’t make anybody’s research any easier, I’d like to try and help make the rest of their work lives a little smoother and less stressful so that all the important research happening at the VU can be as good as possible!

  Joey van Langen
  Room: NU-09A94
  j.m.van.langen@vu.nl

  Who am I?
  My name is Joey van Langen. I’m a PhD-student in the mathematics department, specifically working on problems in number theory. I enjoy solving complex puzzles in a creative way, which is precisely what mathematics provides for me, especially in my PhD project.

  What is my research about?
  My research focuses on solving Diophantine equations. Specifically I try to solve equations that can be solved using the modular method, a method that originated from the famous proof of Fermat’s Last Theorem. Working with this method combines abstract mathematics with very explicit calculations. My day to day work therefore involves both thinking about difficult mathematical concepts, as well as some programming in different computer algebra packages.

  Why am I a member of this PhD council?
  I think it is important that the interests of PhD students are represented within the faculty. Especially for math PhD students these interests might differ from other employees and perhaps also other PhD students. Therefore I want to make sure these interests are properly represented.

  Alejandra Guevara Morel
  Room: WN-U445
  a.e.guevaramorel@vu.nl

  Who am I?
  My name is Alejandra Guevara Morel. As medical doctor and epidemiologist with a passion for healthcare, I believe in changes of the health systems at a bigger scale that have an impact for the whole population through research. I’m currently in the 2nd year of my PhD project in the Department of Health Sciences.

  What is my research about?
  The overall aim of my research is to develop and/or evaluate statistical methods to assess real word data-based cost effectiveness analysis of healthcare interventions. Currently, I focus on methods to deal with missing data.

  Why am I a member of this PhD council?
  I want to have a voice and represent my fellow PhD colleagues in the Faculty of Science to be able to make positive changes in the overall experience individuals have in their PhD trajectories.

  Juami van Gils
  Room: NU-12A47
  j.h.m.van.gils@vu.nl

  Who am I?
  My name is Juami van Gils, and I am doing my PhD in the Computer Science department at the VU. As part of the bioinformatics group, we apply computational techniques such as machine learning and simulations of 3D molecular systems to answer complex biological questions. Until the end of 2020, I am also the chair of the PhD council.

  What is my research about?
  The aim of my project is to gain a deeper understanding of the thermodynamic properties of protein structure, more specifically beta-sheet formation. This work has applications in biotechnology, but can also help us understand amyloid-related diseases such as Alzheimer and Parkinson, where these structures play a major role.
  Why am I a member of this PhD council?
  In the PhD council of the Science faculty, I hope to help students feel at home at the VU. We can do this by addressing important issues that PhD students encounter directly with the faculty, but also by organising social events where students can get to know each other, and by being a point of contact in case something is not going so well.

 • Na je promotie

  Nu een promotietraject de eindfase ingaat, wordt de vraag wat er nu moet gebeuren steeds urgenter. De PhD-programma's van de Vrije Universiteit zijn een uitstekende opstap voor een loopbaan binnen en buiten de academische wereld. Promovendi aan de VU Amsterdam hebben de mogelijkheid om tijdens de duur van het PhD-programma verschillende loopbaanperspectieven te bespreken.

  We bieden promovendi loopbaanoriëntatiecursussen aan in de vroege stadia van hun traject en moedigen hen aan om strategisch te werken aan hun professionele doelen tijdens hun verblijf aan de VU Amsterdam.

  Een carrière in de wetenschap
  De meeste wetenschappelijke functies aan Nederlandse universiteiten worden gefinancierd door externe onderzoeksfondsen. Het kunnen verwerven van onderzoeksbeurzen is cruciaal voor een loopbaan in de wetenschap. Onze Grants Desk biedt professioneel advies en toegewijde ondersteuning aan al onze onderzoekers bij het verwerven van externe financiering.

  Het biedt ook een speciaal ondersteuningsprogramma voor promovendi die een Veni-beurs willen aanvragen, de meest toegekende beurs voor het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek na het behalen van een doctoraat. Ook vragen veel onderzoekers de NWO Rubiconsubsidie ​​aan, waarmee ze ervaring kunnen opdoen bij vooraanstaande onderzoeksinstituten in het buitenland.

  Kijk ook eens bij de academische vacatures op VU.nl om te zien welke plaatsen beschikbaar zijn. Wetenschappelijke vacatures worden ook geplaatst op www.academictransfer.nl

  Een carrière elders
  Het overgrote deel van de promovendi zal zijn loopbaan buiten de wetenschap moeten voortzetten. Het is daarom essentieel dat beginnende onderzoekers zich tijdig oriënteren op passende functies in de industrie, of een maatschappelijke context, voordat hun contract afloopt.

  Welk carrièrepad je ook kiest na het behalen van je doctoraat aan de Vrije Universiteit, we bieden al onze kandidaten een levenslange relatie van wederzijds voordeel door hen uit te nodigen om deel uit te maken van ons alumninetwerk en deel uit te blijven maken van de VU-gemeenschap.