Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.
Promoveren bij de Faculteit der Bètawetenschappen

De faculteit Bètawetenschappen van de VU heeft een breed scala aan onderzoek. Een van de bindende factoren tussen de 12 afdelingen van de faculteit is de combinatie van fundamenteel en toegepast onderzoek. Ongeveer 700 promovendi werken en studeren aan de faculteit en dragen bij aan het hoogwaardige onderzoek van de faculteit. Er zijn 10 graduate schools in de faculteit die vaak nauw samenwerken met landelijke graduate schools.

Meer informatie over promoveren

 • PhD Onderwijsprogramma

  Voor elke promovendus is het van belang om de kennis en vaardigheden te verdiepen, zodat ze volwaardige wetenschappers kunnen worden met een uitstekend perspectief op een carrière naar keuze. Het onderwijsprogramma voor promovendi van de faculteit Bètawetenschappen voorziet in een verscheidenheid aan activiteiten die de academische, professionele en algemene vaardigheden van promovendi versterken. Tijdens de promotieperiode moet elke promovendus 30 EC behalen. De details van de eisen die worden gesteld aan het onderwijsprogramma voor promovendi zijn te vinden in de PhD Education Guidelines.

  Promotiereglement VU Amsterdam
  PhD-programma's aan de VU Amsterdam duren doorgaans drie tot vier jaar, afhankelijk van de wetenschappelijke discipline en het type aanstelling en financiering in kwestie. Het VU Promotiereglement en de toelatingsprocedure zijn van toepassing op alle promovendi, ongeacht hun soort aanstelling. Het promotiereglement regelt zaken als toelating tot het promotietraject en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokkenen bij het programma.

 • Training and Supervision Plan (TSP)

  Het toelatingsproces start wanneer een medewerker is aangenomen als interne promovendus, of in het geval van buitenpromovendi, wanneer de promotor ermee instemt de promovendus te begeleiden. Over het algemeen zijn de graduate schools verantwoordelijk voor het toelatingsproces. Het toelatingsproces start nadat de aanvraag voor het doctoraat succesvol is verlopen.

  Elke promovendus stelt een individueel Opleidings- en Begeleidingsplan (TSP) op. Dit plan is op maat gemaakt voor jouw persoonlijke ontwikkeling met als doel een goed gekwalificeerd onafhankelijk onderzoeker en professional in jouw vakgebied te worden. Als je aan het einde van je doctoraat aan alle eisen voor de TSP hebt voldaan, behaal je je doctoraatsdiploma.

  In het begeleidingsplan vermeld je de afspraken die je met je leidinggevenden hebt gemaakt over het toezicht. Het is belangrijk om dezelfde verwachtingen van de begeleiding te hebben als je begeleiders. Zoals: hoeveelheid tijd die begeleiders besteden aan uw promotietraject, wie bij welk hoofdstuk of bij welke publicatie betrokken is, aantal bijeenkomsten om de voortgang van het promotietraject te evalueren. Het begeleidingsplan is een overeenkomst tussen de promovendus en de begeleiders, beide partijen moeten het dus eens zijn met de inhoud en met de gemaakte afspraken.

  In het opleidingsplan staat beschreven hoe je gaat voldoen aan de eisen van het PhD Education Program, die staan ​​vermeld in de PhD Education Guidelines. Het opleidingsplan is opgedeeld in vier delen:

  1. Verplicht (minimaal 4 EC)
  1. Voor het vak Wetenschappelijke Integriteit: Faculteitsbestuur (FB) laat studenten pas toe tot dit vak na volledige inschrijving in Hora Finita.
  2. Een bezoek aan minimaal één internationale conferentie is verplicht.
  2. Algemene vaardigheden (samen met C: minimaal 8, maximaal 20 EC)
  3. Wetenschappelijke specialisatie (samen met B: minimaal 8, maximaal 20 EC)
  4. Onderzoeksgerelateerde activiteiten (minimaal 8, maximaal 20 EC)

  De eerste versie van het Opleidings- en Begeleidingsplan wordt samen met Formulier I binnen de eerste maand na toelating van de promovendus ingediend bij de afdeling (is promovenduscoördinator en vicedecaan). Het Opleidings- en Begeleidingsplan wordt beoordeeld tijdens het jaargesprek van de promovendus met zijn/haar begeleider(s).

  Kijk voor meer specifieke informatie op de website van je graduate school of vraag ernaar bij je PhD-coördinator.

  DepartmentNameEmail address
  Chemistry & Pharmaceutical Sciences (AIMMS)Sarai Sellamsecretariaat.sf.beta@vu.nl
  Computer Science

  Mojca Lovrencak / Caroline Waij /

  Hellen Drooger

  informatica.secretariaat.beta@vu.nl
  Earth Sciences

  Fenny Bosse /

  Lesley Wuite

  f.bosse@vu.nl

  l.d.wuite@vu.nl

  Ecological SciencesTanja Elzerecologie.secretariaat.beta@vu.nl
  Environment & Health (AIMMS)Caroline de Graaf / Renate Mooijsecretariaat.eh.beta@vu.nl
  Health SciencesJozien Veddersecretariaat.agw.beta@vu.nl
  Institute for Environmental Studies (IVM)Marjolijn Staarinkmarjolijn.staarink@vu.nl
  MathematicsMariëlle van der Aam.vander.aa@vu.nl
  Molecular Cell Biology (AIMMS)Jeannet Wijker / Jacqueline Cransbergsecretariaat.mcb.beta@vu.nl
  Neurosciences

  Anna du Pree /

  Brigitte Borgman / Eline van Zon

  hf-neurowetenschappen.beta@vu.nl
  Physics & Astronomy

  Marja Herronen /

  Chandra Westmaas-Doest

  natsecr.beta@vu.nl
  Athena

  Justine Hazenkamp-Browne /

  Lotte Snellenburg

  secretariaat.athena.beta@vu.nl

                                                   

 • PhD vakken

  Hieronder vind je een overzicht van het promotietraject per departement van de faculteit Bètawetenschappen. Kijk op de pagina's van de betreffende afdeling voor meer informatie over het onderwijsaanbod. Sommige afdelingen hebben gezamenlijk een landelijke onderzoekschool. Daarom linkt de website in sommige gevallen naar een webadres dat geen onderdeel is van de VU. Voor algemene vragen kunnen promovendi contact opnemen met de PhD-coördinator van de afdeling (zie rooster onder Opleidings- en Begeleidingsplan).

  Cursussen aangeboden door de VU
  Wetenschappelijke Integriteit

  Neem voor meer informatie contact op met Simone Zindel en Maaike Croes: bestuurssecretariaat.beta@vu.nl.
  Alle promovendi die zijn gestart na 1 april 2015 zijn verplicht een cursus wetenschappelijke integriteit te volgen.

  De doelen van de cursus zijn:

  1. je kennis laten maken met het onderwerp wetenschappelijke integriteit;
  2. helpen bij het identificeren van mogelijke grijze gebieden in uw onderzoeksgebied;
  3. stimuleer een open discussie over wetenschappelijke integriteitskwesties op de werkvloer

  Courses 2021

  Part I 2021
  09 March 2021 (13.00 – 17.15)
  19 April 2021 (13.00 – 17.15)
  28 June 2021 (13.00 – 17.15)
  05 October 2021 (13.00 – 17.15)
  02 November 2021 (09.00 – 13.15)
  07 December 2021 (13.00 – 17.15)

  Part II 2021 (09.00 – 13.00):
  19 January 2021 (13.00 – 17.00)
  17 May 2021 (09.00 – 13.00)
  21 June 2021 (13.00 – 17.00)
  14 September 2021 (09.00 – 13.00)
  23 November 2021 (09.00 – 13.00)
  13 December 2021 (13.00 – 17.00)
  U kunt zich inschrijven voor het eerste deel van de cursus wanneer u 1) een registratie van uw PhD-toelating in Hora Finita heeft (neem contact op met uw afdelingssecretaris voor meer informatie) 2) en u de online cursus Wetenschappelijke Integriteit hebt voltooid. Stuur je certificaat van de resultaten van de online cursus Wetenschappelijke Integriteit naar Simone Zindel/Maaike Croes via bestuurssecretariaat.beta@vu.nl.

  Hierbij meer informatie over de cursus:

  * Brochure RI cursusdocumentatie (In de brochure vindt u de details van deze voorbereiding)
  * Een gids voor verantwoord gedrag in onderzoek (Over het zijn van een wetenschapper)

  Cursus ‘Datamanagementplan schrijven’ voor promovendi van FGB en FNWI
  Meld u aan via de evenementenkalender van de bibliotheek

  De cursus wordt gegeven in twee verschillende versies: een voor onderzoek met persoonsgegevens (in de zin van de AVG) en een voor onderzoek zonder persoonsgegevens. Let er bij het inschrijven voor de cursus op dat je je aanmeldt voor de juiste versie.

  Course dates: 

  • With GDPR: 15-12-2020, 12-1-2021, 19-1-2021 – registration closes 24-11-2020
  • Without GDPR: 26-1-2021, 16-2-2021, 23-2-2021 – registration closes 5-1-2021
  • With GDPR: 2-3-2021, 23-3-2021, 30-3-2021 – registration closes 9-2-2021
  • With GDPR: 14-4-2021, 12-5-2021, 26-5-2021 – registration closes 24-3-2021
  • Without GDPR: 20-5-2021, 10-6-2021, 17-6-2021 – registration closes 29-4-2021

  RegistrationLibrary Event Calendar (please select the course of your choice) 
  Workload: 1 EC 
  Target group: PhD students at FGB/Beta at the beginning of their research project (± 1st year) 
  Maximum number of participants: 30 
  Language: the default language for this course is English, but we can switch to Dutch in case all participants speak Dutch. If desired, assignments may be submitted in Dutch as well. 
  Costs: free of charge for VU PhD students 
  Contact: rdm@vu.nl  

  Omschrijving

  De Universiteitsbibliotheek verzorgt trainingen over Research Data Management (RDM) voor promovendi. Promovendi van de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) en de Faculteit Bètawetenschappen nodigen we graag uit voor deze cursus over het schrijven van een Data Management Plan.

  Goede RDM (bijvoorbeeld opslaan, delen, archiveren, beschrijven van uw onderzoeksdata) draagt ​​bij aan transparantie en integriteit van onderzoek. Door de opmars van nieuwe technologieën nemen de datavolumes en het aantal bestanden voortdurend toe. Daarom is goed datamanagement ook een essentieel onderdeel van datagedreven onderzoek. In deze cursus introduceren en bespreken we de verschillende aspecten van RDM die doorgaans in een datamanagementplan (DMP) moeten worden behandeld, zoals databeschrijving, dataopslag tijdens onderzoek, data delen met collega's, data-archivering na onderzoek en data citaat. De verschillende onderdelen van onderzoeksdatamanagement worden gerelateerd aan de FAIR-principes (d.w.z. principes om data Vindbaar, Toegankelijk, Interoperabel en Herbruikbaar te maken). We zullen ook ingaan op het ethische en juridische kader, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Europese wet op privacy), indien van toepassing.

  In deze cursus leer je waarom goede RDM nodig is en hoe dit nuttig kan zijn voor je onderzoek. In twee interactieve workshops geven we je praktische handvatten en instrumenten om goed met je data om te gaan. Je werkt aan een DMP voor je eigen onderzoek, zodat je het geleerde kunt toepassen in je eigen project. Uw DMP wordt peer-reviewed door een andere deelnemer aan de cursus en u beoordeelt de DMP van iemand anders. Aan het einde van de cursus krijg je ook feedback van een RDM-expert. Vanwege COVID-19 vinden de workshops momenteel online plaats.

  De cursus bestaat uit de hieronder beschreven onderdelen. Een deel van de materialen moet voorafgaand aan de eerste workshop worden bestudeerd. 

  Preparation (reading materials and watching videos) 9 hours
  2 online workshops of 2 hours 4 hours
  Assignment 1 | RDM Framework4 hours
  Assignment 2 | First draft DMP 6 hours
  Peer review DMP 1 hour
  Assignment 3 | Final DMP 4 hours 
  Total 28 hours (= 1 EC)

  Voor dit vak kun je 1 EC behalen. Om dit krediet te krijgen, moet u aan de volgende vereisten voldoen:

  * Deelnemen aan beide workshops
  * Alle opdrachten inleveren
  * Doe een peer review van het DMP van iemand anders
  * Opdracht 3 moet van voldoende kwaliteit zijn

  Links naar pagina's van graduate schools

  Athena Institute
  Chemistry & Pharmaceutical Sciences (AIMMS)
  Computer Science
  Earth Sciences
  Ecological Sciences
  Environment & Health (AIMMS)
  Health Sciences
  Institute for Environmental Studies (IVM)
  Mathematics
  Molecular Cell Biology (AIMMS)
  Neurosciences
  Physics & Astronomy
 • Hora finita

  Registratie van het promotietraject
  Het promotietraject dient geregistreerd te worden in het volgsysteem Hora Finita. Dit traject dient gestart te worden door de secretaris van uw afdeling (zie schema hieronder). Wanneer dit is gestart ontvang je een e-mail met het verzoek alle benodigde informatie in te vullen en de benodigde documenten te uploaden. Het hele proces van het begin tot uw verdediging wordt geregistreerd in Hora Finita. Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van uw afdeling.

  Hora Finita Login 
  Go to horafinita.vu.nl and then click the button 'login with VUnetID'. 

 • PhD ondersteuning

  Vrije Universiteit Amsterdam offers its employees a varied range of training programmes, courses and workshops. You will find the complete range in the Learning Management System (LMS). The Quick Reference Card (QRC) ‘Search and register for courses and update your learning plan’ explains how the LMS works. You can find this QRC via the link to the LMS.

  VU courses, especially for PhD’s, are:

 • PhD raad

  Deze informatie is alleen op de Engelstalige pagina beschikbaar. Ga naar de Engelstalige informatie

 • Na je promotie

  Nu een promotietraject de eindfase ingaat, wordt de vraag wat er nu moet gebeuren steeds urgenter. De PhD-programma's van de Vrije Universiteit zijn een uitstekende opstap voor een loopbaan binnen en buiten de academische wereld. Promovendi aan de VU Amsterdam hebben de mogelijkheid om tijdens de duur van het PhD-programma verschillende loopbaanperspectieven te bespreken.

  We bieden promovendi loopbaanoriëntatiecursussen aan in de vroege stadia van hun traject en moedigen hen aan om strategisch te werken aan hun professionele doelen tijdens hun verblijf aan de VU Amsterdam.

  Een carrière in de wetenschap
  De meeste wetenschappelijke functies aan Nederlandse universiteiten worden gefinancierd door externe onderzoeksfondsen. Het kunnen verwerven van onderzoeksbeurzen is cruciaal voor een loopbaan in de wetenschap. Onze Grants Desk biedt professioneel advies en toegewijde ondersteuning aan al onze onderzoekers bij het verwerven van externe financiering.

  Het biedt ook een speciaal ondersteuningsprogramma voor promovendi die een Veni-beurs willen aanvragen, de meest toegekende beurs voor het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek na het behalen van een doctoraat. Ook vragen veel onderzoekers de NWO Rubiconsubsidie ​​aan, waarmee ze ervaring kunnen opdoen bij vooraanstaande onderzoeksinstituten in het buitenland.

  Kijk ook eens bij de academische vacatures op VU.nl om te zien welke plaatsen beschikbaar zijn. Wetenschappelijke vacatures worden ook geplaatst op www.academictransfer.nl

  Een carrière elders
  Het overgrote deel van de promovendi zal zijn loopbaan buiten de wetenschap moeten voortzetten. Het is daarom essentieel dat beginnende onderzoekers zich tijdig oriënteren op passende functies in de industrie, of een maatschappelijke context, voordat hun contract afloopt.

  Welk carrièrepad je ook kiest na het behalen van je doctoraat aan de Vrije Universiteit, we bieden al onze kandidaten een levenslange relatie van wederzijds voordeel door hen uit te nodigen om deel uit te maken van ons alumninetwerk en deel uit te blijven maken van de VU-gemeenschap.