Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Wetenschap met de Wijk

Wetenschap met de Wijk brengt docenten, studenten en bewoners van Amsterdam samen voor de co-creatie en integratie van kennis, met als doel de relatie tussen wetenschap en de maatschappij te versterken.

Achtergrond
Hoe pakken we de toenemende eenzaamheid aan in een gedigitaliseerde wereld? Hoe kunnen we onze levens op een sociaal rechtvaardige manier verduurzamen? De 21e eeuw brengt verschillende complexe uitdagingen met zich mee, waarbij meerdere perspectieven nodig zijn om tot sociaal rechtvaardige, inclusieve en effectieve oplossingen te komen. Wetenschap met de wijk brengt daarom docenten, studenten, maatschappelijke partners en buurtbewoners samen om kennis te co-creëren en integreren, om zo complexe problemen aan te pakken die het leven beïnvloeden van inwoners van de gemeente Amsterdam.

Doelstelling
Het doel van dit project is de relatie tussen wetenschap en maatschappij te versterken door nauwe samenwerking te creëren met studenten van verschillende kennisinstellingen en gemeenschappen in de stad Amsterdam, enerzijds om te laten zien hoe wetenschap kan bijdragen en vorm kan geven aan de maatschappij, en anderzijds om te laten zien hoe de maatschappij kan bijdragen en vorm kan geven aan wetenschap. We willen vooral burgers bereiken die normaal gesproken niet in aanraking komen met wetenschap.

Aanpak
Dit project bouwt voort op een onderwijsmodel dat vanaf 2018 is ontwikkeld en uitgevoerd. Het model bracht masterstudenten van verschillende onderwijsachtergronden en buurtbewoners uit Amsterdam Nieuw-West met elkaar in dialoog. Samen identificeerden ze maatschappelijke problemen vanuit de gemeenschappen, en werkten ze toe naar een passende aanpak van deze problemen. Na positieve reacties van zowel de studenten als de bewoners, heeft het huidige project als doel dit model te verbeteren en op te schalen binnen de gemeente Amsterdam. 

De komende 2 jaar (start juni 2022) zal dit project in samenwerking met welzijnsorganisatie VoorUit, de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en de Hogenschool van Amsterdam (HvA) werken aan deze opschaling. Zo zullen de dialogen op meerder locaties in Amsterdam plaats vinden, zullen HvA studenten en docenten actief betrokken worden en zal wetenschapscommunicatie een centrale rol krijgen om de interactie tussen wetenschap en maatschappij te vergemakkelijken.

Meer informatie