Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

SUPREME NUDGE

In dit project combineren we ‘nudging’ en prijsverandering in de supermarkt, met ‘real-time’ feedback waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie en context-specifieke informatie en adviezen over leefstijlgedrag, om gezonde voeding en voldoende beweging te bevorderen.

Een gezonde leefstijl - een gezond voedingspatroon en voldoende bewegen – draagt in belangrijke mate bij aan de preventie van chronische ziekten. Mensen met lage sociaaleconomische status (SES) hebben vaak een ongezondere leefstijl dan mensen met een hogere SES. Interventies gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl bereiken juist deze lage SES doelgroep slecht en kunnen sociale ongelijkheid vergroten.

Veranderingen in en van de omgeving waarin mensen leven kunnen in belangrijke mate helpen om een gezonde leefstijl te bevorderen en alle doelgroepen te bereiken. Om er voor te zorgen dat de gezonde keuze een makkelijke of zelfs de enige keuze wordt voor de moeilijke bereikbare en veranderbare doelgroepen zoals mensen met een lagere opleiding zijn veranderingen in de omgeving noodzakelijk. Of omgevingsinterventies ook op langere termijn effectief zijn voor het verbeteren van risicofactoren voor hart- en vaatziekten is niet bekend en moet onderzocht worden.

Methode
In SUPREME NUDGE wordt een geïntegreerde interventie in supermarkten ontwikkeld en onderzocht, waarin de ‘supermarktomgeving’ zo wordt ingericht dat de gezonde voedselkeuze makkelijker en vanzelfsprekender wordt. De supermarkt is een belangrijke omgeving waarin (leefstijl)keuzes worden gemaakt, en waar het verleiden tot gezondere voedingskeuzes via productplaatsing, prijsverandering en berichten directe en langdurende effecten kan hebben.

Dit wordt gecombineerd met een m-health promotion interventie waarmee mensen direct en op maat feedback en adviezen krijgen over hoeveel ze waar en wanneer bewegen, en hoe ze meer kunnen gaan bewegen. De effecten op risicofactoren voor hart- en vaatzieken worden onderzocht.

Deze interventie bouwt voort op eerdere effectieve interventies om gezonde voeding en voldoende beweging te bevorderen, maar combineert twee innovatieve benaderingen: ‘nudging’ en prijsverandering, met ‘real-time’ feedback waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie en context-specifieke informatie en adviezen over leefstijlgedrag.

Om een zo groot mogelijke impact voor onze ontwikkelde interventie te realiseren worden mogelijkheden tot opschaling onderzocht. Er wordt een uitgebreide systeemanalyse gedaan voor het Nederlandse voedselsysteem, waarin wij een brede groep stakeholders betrekken. Om voort te bouwen op deze analyse worden workshops georganiseerd met deelnemers vanuit deze stakeholdergroepen, die op zoek gaan naar gedeelde doelen rondom gezondheidspromotie, en wat voor stappen gezet kunnen worden om deze doelen te bereiken. De insteek hier is om vast te stellen waar en hoe de SUPREME NUDGE interventie een rol kan spelen in de bredere beweging naar een gezonder voedselsysteem.

Meer informatie