Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Profiel van de faculteit

Wat mensen drijft... Wij zijn gefascineerd door wat mensen ten diepste drijft. We bestuderen de religieuze verhalen die hen inspireren en tot actie aanzetten. We onderzoeken de bronnen waaruit ze putten en de waarden waarmee ze leven. We willen weten hoe mensen daarmee omgaan en hoe ze met elkaar kunnen samenleven terwijl ze zo enorm verschillend in het leven staan.

Wat mensen drijft...

Wij zijn gefascineerd door wat mensen ten diepste drijft. We bestuderen de religieuze verhalen die hen inspireren en tot actie aanzetten. We onderzoeken de bronnen waaruit ze putten en de waarden waarmee ze leven. We willen weten hoe mensen daarmee omgaan en hoe ze met elkaar kunnen samenleven terwijl ze zo enorm verschillend in het leven staan.

Religie en zingeving spelen namelijk een grote rol, zowel in onze samenleving als wereldwijd. Het christendom drukt een groot stempel op de Nederlandse cultuur en normen, tegenwoordig in dialoog en/of conflict met bijvoorbeeld atheïsme, individuele spiritualiteit en Islam. Dat roept ook in een ‘seculier’ land als Nederland allerlei vragen op naar wat ons bindt en wat ons drijft. Hoe werkt religie vandaag en wat betekent het voor mensen? Waar werkt het verbindend en waar leidt het tot conflicten? En hoe zijn maatschappelijke vraagstukken gekleurd door de religieuze achtergronden?

Wie wil begrijpen wat mensen drijft en hoe de samenleving zich ontwikkelt, kan niet om geloof en levensbeschouwing heen. Daarom doen onze wetenschappers vanuit allerlei academische disciplines en vanuit verschillende religieuze achtergronden onderzoek naar de bronnen van religies, naar hun historische achtergronden en hedendaagse verschijningsvormen en naar hun impact op de samenleving. Daarom leren onze studenten hoe ze zinvol kunnen spreken over religie. Binnen geloofsgemeenschappen of in zorg, onderwijs, media en overheid.

De Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit is het academische kenniscentrum over religie en het grootste experimenteel theologisch laboratorium van Europa. Wij zijn er voor journalisten en voorgangers, overheden en beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en religieuze gemeenschappen. Wij zijn er voor wie weten wil wat mensen drijft.

Wij zijn de Faculteit Religie en Theologie