Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Prikkels in de zorg

Het thema ‘Prikkels in de zorg’ is gericht op de vraag of er betere zorginkoopmodellen dan de huidige zijn die niet worden gebruikt in de (curatieve) zorg en wat daarvan de oorzaken zijn.

Betere inkoopmodellen leiden uiteindelijk tot een betere mix van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Ze dragen daarmee bij aan het beter functioneren van het zorgstelsel op zowel de zorginkoopmarkt als de zorgverzekeringsmarkt en aan een betere positie van de verschillende partijen die daarbij betrokken zijn.

 • Betere opvolging behandeladviezen door slimmer ontwerp eigen risico 
  Onderzoekers: Benjamin Salampessy, Maaike Alblas, France Portrait, Xander Koolman, Eric van der Hijden.
 • Upcoding in de revalidatiezorg
  Onderzoekers: Kati Gaspar, Xander Koolman
 • Verschillen in afwijzing in Langdurige Zorg & mogelijke verklaringen: Verbetering van indicatiestelling
  Onderzoekers: Daisy Duell, France Portrait, Xander Koolman
 • Gedragseffecten aanneemsommen vs. kostenplafonds
  Onderzoekers: Kati Gaspar, Xander Koolman
 • Bruikbaarheid goedkopere procesmaten als proxy voor uitkomstmaten van kwaliteit
  Onderzoekers: Benjamin Salampessij, France Portrait, Xander Koolman
 • Machine learning ter verbetering risicoverevening: Machine learning verbetert risicoverevening, maar opent ook deur voor nieuwe risicoselectie prikkels
  Onderzoekers: Ismail Ismail, Xander Koolman
 • Samenwerking i2i in academische werkplaats praktijkvariatie: Attributie regionale variatie naar bijdrage zorgaanbieders
  Onderzoekers: Luca Schippa, Xander Koolman

Klik hier voor de startnotitie van dit onderzoeksthema.