Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Pre-University College aanbod FRT

Het Pre-University College is een initiatief van de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met Bètapartners en scholen uit het voortgezet onderwijs.

Het VU Pre-University College (PUC) beoogt de aansluiting tussen het voortgezet- en wetenschappelijk onderwijs te verbeteren. Daarnaast heeft dit initiatief als doel leerlingen van het vwo te stimuleren hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarnaast maken de leerlingen via het Pre-University College kennis met de universiteit.

Het Pre-University College heeft daarom een aantal aansluitingsactiviteiten en deelprogramma’s ontwikkeld voor leerlingen én voor docenten van het voortgezet onderwijs.

Vanuit de Faculteit Religie een Theologie worden elk jaar een aantal Masterclasses aangeboden voor leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo. Elke Masterclass gaat dieper in op een specifiek onderwerp en bestaat uit meerdere colleges op de VU. Tijdens deze colleges raken leerlingen bekend met wetenschappelijk onderzoek doen en leren ze voor hun eigen onderzoek bronnen goed te gebruiken.

Op de webpagina van het VU Pre-University College vind je meer informatie over de verschillende aansluitingsactiviteiten en deelprogramma's voor docenten en leerlingen.

Masterclasses die het studiejaar 2021/22 worden georganiseerd:

 • Religie en het publieke debat door Mariecke van den Berg

  Lange tijd dachten veel mensen dat religie vanzelf zou verdwijnen, maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Religie is een blijvend en soms zelfs groeiend onderdeel van de westerse samenleving. Dat roept bij veel mensen vragen op. Hoe zichtbaar mag religie zijn? Gelden er voor religieuze mensen andere regels? Is religie tegen vrouwen en LHBTI’s?

  In deze Masterclass wordt aan de hand van drie casestudies de oorzaak van alle spanningen en de belangen die meespelen bij dit soort debatten uiteengezet. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt gekeken naar de relatie tussen sport en religie – in het bijzonder hoe de media reageerden op de bekering van de bekende Franse voetballer Franck Ribéry, die moslim werd. De tweede sessie gaat, aan de hand van de ‘weigerambtenaar’ als casestudy, in op de relatie tussen religie en seksualiteit. Tijdens de derde sessie worden controverses rond religieuze feestdagen besproken. Is Nederland een christelijk land dat Kerst en Pasen hoog moet houden? Of is het een seculier land dat religieuze feesten moet afschaffen, of een breed religieus land waar ook niet-christelijke feesten zoals Eid al-Fitr (“Suikerfeest”) moeten worden gevierd? En waarom is er in de VS een ‘War on Christmas’ ontstaan?

  Tijdens deze drie sessies wordt geleerd om ‘morele paniek’ over religie te herkennen. En met de methode van kritische vertooganalyze gaan deelnemers zelf een eigen casestudy analyseren, welke tijdens de laatste bijeenkomst gepresenteerd wordt.

 • Wie bepaalt wat de Koran betekent? door Pieter Coppens

  Over de islam wordt heel wat afgepraat in het publieke debat. Iedereen heeft er wel een mening over, en vaak lopen de emoties daarbij hoog op. Opvallend in dat debat is hoe vaak de Koran daarbij betrokken wordt. De veronderstelling is vaak dat wat moslims wel en niet doen allemaal op de Koran te herleiden is, als ‘het woord van God’.

  Maar werkt dat wel echt zo? Is het concrete gedrag van gelovigen echt zo makkelijk naar de instructies uit een 14 eeuwen oude tekst te herleiden? En lezen moslims de Koran wel allemaal hetzelfde? Zijn er toch wel meerdere interpretaties mogelijk, ook als iets als ‘het woord van God’ gezien wordt? En wie bepaalt eigenlijk wat de Koran betekent? Wie heeft het recht om de Koran te interpreteren en wie niet? Moeten daarbij bepaalde regels gevolgd worden? En wie bepaalt wat die regels zijn?

  De vraag wie de Koran mag interpreteren is een vraag van macht. In deze Masterclass kijken we samen hoe in de islamitische geschiedenis die macht grotendeels bij een klasse van ‘geleerden’ lag, hoe in onze moderne tijd die autoriteit radicaal versnipperd is geraakt, en wat voor gevolgen dat gehad heeft.

  Deze Masterclass is bedoeld voor iedereen die geboeid is door de verhouding tussen tekstuitleg en autoriteit in religieuze tradities, ongeacht voorkennis of eigen geloofsopvattingen!

 • Doodnormaal & levensecht door Gertie Blaauwendraad en Hospice Bardo

  Ja, de dood is eigenlijk heel normaal. En levensecht. Volgens Seneca gaat de mens niet dood omdat hij ziek is, maar omdat hij leeft.        

  Denk jij wel eens na over de dood? Dan ben je niet alleen: in alle culturen en levensbeschouwingen zijn verhalen, visies en rituelen rond de dood ontstaan die onze kijk op de dood tot op de dag van vandaag bepalen. De dood is terug te vinden in popular culture, zoals in songteksten en films.

  In deze collegereeks verkennen we wat onze eigen beleving bij de dood is, hoe we de dood van anderen ervaren en gaan we op zoek naar de visie(s) op de dood in de maatschappij. We doen dat aan de van door het luisteren naar songteksten en het bekijken van een net uitgekomen bioscoopfilm. We houden een moreel beraad over hoe het leven kan en mag eindigen en gaan daarover op locatie in gesprek met experts uit verschillende disciplines. Wil jij wel eens verkennen wat de dood voor het leven betekent vanuit verschillende perspectieven? Dan is deze Masterclass geknipt voor jou. Want als we de dood negeren doen we het leven tekort.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over onze programma's?

Stuur een e-mail naar puc@vu.nl

Pre-University College
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam