Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Politieke Geschiedenis

Het onderwijs en onderzoek van de onderzoeksgroep Politieke Geschiedenis richt zich op Europese en internationale politieke geschiedenis vanaf 1800. Hierbij richten we ons op de organisatie, uitoefening en legitimatie van macht door staten, empires, internationale organisaties en individuen.

Bijzondere aandacht is er voor de ‘politics of remembrance’ (inclusief de herinnering aan holocaust, slavernij en kolonialisme), de rol van de EU en de geschiedenis van corruptie en goed bestuur. Verder kijken we naar geschiedtheorie en het gebruik (en misbruik) van het verleden voor politieke doeleinden. Hieraan gerelateerd, richten we ons ook op de ontwikkeling van de taak van de historicus in de samenleving, omdat dat hoort bij het veld Politieke Geschiedenis.

Vragen die in ons onderwijs en onderzoek aan bod komen zijn onder andere: wat was de invloed van dekolonisatie? Hoe heeft de voortgaande Europese integratie politiek en beleid getransformeerd? Waarom veranderen opvattingen van corruptie en goed bestuur door de tijd? Hoe wordt de holocaust herinnerd? En wat is het nut van geschiedenis?

Onze aandachtsgebieden:

  • staatsvorming – nationalisme – international relations
  • empire – dekolonisatie – dekolonisatie
  • corruptie – bestuur – democratie
  • slavernij – holocaust – herinnering
  • ideologie – religie – ras
  • geschiedtheorie – erfgoed – ‘uses of the past’

Teaching
Het onderwijs dat wij verzorgen richt zich op de moderne en eigentijdse Geschiedenis (1800-nu). In de BA Geschiedenis en BA History & International Studies, geven we cursussen over Europese Geschiedenis, Dekolonisatie, International Organisaties, Democratie in Global-Political History, Theorie van de Geschiedenis en Holocaust & Genocide. In de Master History bieden we cursussen aan over Keyworks in Contemporary Historical Thought, Slavernij en Compensatie, Politieke Corruptie en Goed Bestuur, Applied History en coordineren wij de specialisatie MA Geschiedenis: Politiek en Soevereiniteit. Zowel in de bachelor als masteropleidingen geven we ook cursussen over bronnen en methoden, zoals egodocumenten, afbeeldingen, monumenten, archieven, parlementaire verslagen, digital data en oral history. Daarnaast zijn we betrokken bij het onderwijs dat wordt verzorgd binnen de Humanities track van het Amsterdam University College.

Projecten

De persoonlijke pagina’s van de onderzoeksleden bevat meer informatie over hun onderzoeksprojecten, publicaties en rol in het onderwijs.

Expertcommentaar, beleidsadvies en media optredens
Medewerkers van de onderzoeksgroep treden geregeld op bij debatbijeenkomsten, verschijnen in de media en worden geraadpleegd als experts voor (beleids)advies en commentaar.

Medewerkers Politieke Geschiedenis
Chiel van den Akker, Universitair Docent Theorie van de Geschiedenis
Alessandra Bitumi, Universitair Docent Politieke Geschiedenis
George Harinck, Hoogleraar voor de geschiedenis van het neocalvinisme
Dienke Hondius, Universitair Hoofddocent Politieke Geschiedenis
Susan Legêne, Hoogleraar Politieke Geschiedenis
Wim Manuhutu, Docent Politieke Geschiedenis
Bettine Siertsema, Universitair Docent Politieke Geschiedenis en Holocaust onderzoeker

Bijzonder Hoogleraren
Dr. Maarten Doorman
, Bijzonder Hoogleraar Historische cultuur van Duitsland: filosofie, kunst en literatuur, uitgaande van het Duitsland Instituut Amsterdam.

Promovendi en buitenpromovendi
Christoph van den Belt MA, Geschiedenis van christelijke pers in een seculiere samenleving
Otto Linde MA, Corruption in the era of the ‘ethical policy’: concessions to private businesses and labour regimes (1870s-1920s).
Uji Negroho Winardi MA, Fighting corrupt colonialism: the nationalist movement and the formation of the independent Indonesian state (1920s-1950s).
Floris van Berckel Smit MA, De opmars van New Public Management in het Nederlandse en Vlaamse universitaire bestuur, 1980-2020.

Institutionele inbedding
De groep opereert in de VU-brede interfacultaire onderzoeksinstituten CLUE+ en het Network Institute en het Migration and Diversity Centre, en is actief in: