Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Pediatrische Neuropsychologie

De onderzoeksgroep Pediatrische Neuropsychologie wordt geleid door dr. Marjolein Luman, prof. dr. Jaap Oosterlaan en dr. Siri Noordermeer. Een van de onderzoekslijnen richt zich op disruptieve gedragsstoornissen en ADHD, waarbij onderzoek wordt gedaan naar zowel de etiologie, diagnostiek als behandeling (medicamenteus en psychosociaal).

De onderzoeksgroep maakt deel uit van het consortium PAINT ADHD, een samenwerkingsverband waarbinnen onderzoek gedaan wordt naar psychosociale interventies voor kinderen met (symptomen van) ADHD. De onderzoeksgroep is daarnaast onderdeel van de academische werkplaats ADHD en druk gedrag, waar praktijk en wetenschap gezamenlijk optrekken. Een tweede onderzoekslijn richt zich op de relatie tussen bewegen en cognitie bij kinderen, waarbij gekeken wordt naar de effectiviteit van lichamelijke activiteit op schoolprestaties, cognitief en hersenfunctioneren. 

Het onderzoek binnen de pediatrische neuropsychologie groep spitst zich toe op een breed scala van cognitieve functies, variërend van motorische vaardigheden tot hogere orde cognitieve controleprocessen. Het programma heeft faam wat betreft de ontwikkeling van geavanceerde gecomputeriseerde paradigma’s. Meer informatie vind je op de website van COTAPP (cognitieve taak applicatie). Deze paradigma’s worden gekoppeld aan het gebruik van psychofysiologische maten en beeldvormende technieken waaronder EEG, (f)MRI en DTI.

Prof. dr. Jaap Oosterlaan is tevens verbonden aan de Emma Neuroscience Group van het Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC. Hij is daar samen met dr. Marsh Königs onder meer verantwoordelijk voor het onderzoek naar de effecten van ziekte en behandeling op het centraal zenuwstelsel bij kinderen, waaronder onderzoek naar de effecten van premature geboorte en traumatisch hersenletsel.

BE­TROK­KEN ME­DE­WER­KERS

B.F. (Barbara) Haverkamp, PhD student
S.R.C. (Suzanne) de Jong, PhD student
Dr. M. (Marjolein) Luman, Universitair Hoofddocent
A. (Anna) Meijer, PhD student
Dr. S.D.S. (Siri) Noordermeer, Universitair Docent
Prof. dr. J. (Jaap) Oosterlaan, Hoogleraar
A.I. (Anouck) Staff, PhD student
G.T. (Gerben) Vermeulen, PhD student
K. (Karen) Vertessen, PhD student en Kinderpsychiater
N. E. (Noa) van der Plas, PhD student