Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Over het Talma Instituut

ONZE MISSIE: BIJDRAGEN AAN MAATSCHAPPELIJKE VERNIEUWING

Het Talma Instituut wil actief een bijdrage leveren aan de vernieuwing van de sociale stelsels in Nederland en daarbuiten door middel van de productie van kennis, de verspreiding en de toepassing ervan. Hierbij is nauwe samenwerking met betrokken partijen uit ‘het veld’ zowel noodzakelijk als vanzelfsprekend.

ONZE AANPAK: CO-CREATIE VAN KENNIS

Om de ontwikkeling van wetenschappelijk hoogstaand onderzoek te verbinden met maatschappelijke vragen, heeft de werkwijze van het Talma Instituut een sterk interactief karakter. De onderzoekers van het Talma Instituut werken altijd samen met maatschappelijke partners en met wetenschappers van andere kennisinstituten. Dat gebeurt niet alleen bij de uitvoering van onderzoek, maar in het hele proces van kennisproductie en kennisverspreiding. Dat is nodig, omdat onze samenwerkingspartners uiteindelijk de gebruikers zijn van de kennis en de andere opbrengsten van de programma’s. Dialoog en co-creatie zijn dus kernbegrippen van het instituut.

KENNIS VAN DE INHOUD ÉN VAN DE TOEPASSING

Hoeveel evidence-based interventies worden er niet ontwikkeld, waarbij uiteindelijk steeds de constatering resteert: we weten dat het werkt, maar toch passen partijen in ‘het veld’ het niet toe? Dat is dan ook de centrale focus van door het Talma Instituut uitgevoerd onderzoek. We focussen niet alleen op de inhoud (welk beleid of interventie werkt en waarom?) maar ook altijd op de implementatie (hoe krijgen we een interventie toegepast in andere organisaties, sectoren e.d.?). Of om in jargon te spreken: we kijken altijd ook naar de mogelijke institutionele inbedding (en drempels) van innovaties en nieuw beleid.

MULTIDISCIPLINARITEIT ALS NOODZAAK

Onze dubbele focus vraagt om een benadering waar noodzakelijkerwijs inhoudsdeskundigen (zorgvernieuwers, sociaal wetenschappers, economen) én implementatiedeskundigen (bestuurskundigen, juristen, organisatiewetenschappers) bij betrokken zijn. Samenwerking tussen academici is vaak minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Daarom heeft samenwerking bij ons de nodige aandacht. Door samen te werken leren onze onderzoekers elkaars taal te begrijpen, elkaars perspectieven te waarderen en te benutten en tot een zo goed mogelijk resultaat te komen voor de praktijk.

BRUIKBARE OPBRENGSTEN

Intensieve samenwerking met maatschappelijke partners brengt met zich mee dat onze projecten zoveel mogelijk toepasbare producten opleveren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een trans-disciplinaire identificatie van een institutionele barrière, een factsheet of een concrete interventie, maar ook om een serious game voor practitioners, een collegereeks voor managers en bestuurders of een artikel in een vakblad. In overleg met onze partners zoeken we naar de meest effectieve manieren om de gegenereerde kennis productief te maken.

HET GEDACHTEGOED VAN A.S. TALMA

Het Talma Instituut is vernoemd naar de Nederlandse politicus Syb Talma. In de Nederlandse pionierstijd van sociale politiek was Syb Talma de eerste minister voor sociale wetgeving met een achtergrond in de arbeidersbeweging.

Meer informatie over het Talma Instituut

 • Wie was Talma?

  Het Talma Instituut is vernoemd naar de Nederlandse politicus Aritius Sybrandus (Syb) Talma (1864-1916). In de Nederlandse pionierstijd van sociale politiek was A.S. Talma de eerste minister voor sociale wetgeving met een achtergrond in de arbeidersbeweging.  Als sociaal bewogen predikant sloot hij zich aan bij protestants-christelijke Antirevolutionaire Partij. Talma was vanaf 1901 Kamerlid en minister voor Landbouw, Handel en Industrie in het kabinet Heemskerk (1908-1913).

  Syb Talma was een maatschappelijk vernieuwer die de partijen oversteeg. In eigen confessionele kring stond de hervormde dominee te boek als veel te progressief (vandaar de bijnaam ’de rode dominee’), in socialistische en communistische hoek ging hij door voor een verrader van de arbeidersklasse. Zelf zei hij ooit: “Het is mij overkomen dat ik de ene dag genoemd werd een socialist en de andere avond een zwartgerokte slippendrager van het kapitalisme.”

  Aanvaarding van de zogeheten Talma-wetgeving in 1913 maakte in Nederland verplichte sociale verzekering tot het fundament van een sociaal stelsel voor gedeelde sociale verantwoordelijkheid tussen werkgevers, werknemers en de overheid.

  De start van de eerste collectieve pensioenvoorziening in 1913 (voor arbeiders en vanaf 1919 ook andere lagere-inkomensgroepen) stimuleerde de opkomst van nieuwe particuliere ouderdomsvoorzieningen en totstandkoming van een gemengd pensioenstelsel in Nederland.  Talma’s ‘ouderdomsrente’ voor minder vermogenden was de voorganger van de naoorlogse AOW voor iedere burger.

  DE PU­BLI­CA­TIE SYB TALMA (1864-1916)

  Een biografie verscheen in 2013 als deel 42 uit de Passagereeks bij Uitgeverij Verloren in Hilversum. Auteur Gerard van Krieken baseerde zijn boek voor een belangrijk deel op het archief van A.S. Talma, dat zich bevindt bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) van de Vrije Universiteit Amsterdam.

  DE A.S. TALMA STICH­TING, HAAR LEC­TO­RAAT EN PU­BLI­CA­TIE

  Ook vanuit het gedachtengoed van A.S. Talma opereert de gelijknamige stichting. Deze co-financiert vanaf 2005 een bijzonder lectoraat op het gebied van wonen, diensten en zorg voor ouderen en bracht in 2010 de publicatie De rode dominee uit.

 • Werkwijze van Talma

  Om de ontwikkeling van wetenschappelijk hoogstaand onderzoek te verbinden met maatschappelijke vragen, heeft de werkwijze van het Talma Instituut een sterk interactief karakter. De onderzoekers van het Talma Instituut werken altijd samen met maatschappelijke partners en met wetenschappers van andere kennisinstituten. Dat gebeurt niet alleen bij de uitvoering van onderzoek, maar in het hele proces van kennisproductie en kennisverspreiding. Dat is nodig, omdat onze samenwerkingspartners uiteindelijk de gebruikers zijn van de kennis en de andere opbrengsten van de programma's. Dialoog en co-creatie zijn dus kernbegrippen van het instituut.