Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Over de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een inspirerende faculteit met ruim 400 medewerkers en 3000 studenten. De faculteit verzorgt diverse opleidingen in de disciplines Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie. Het onderzoek van de faculteit richt zich vooral op de maatschappelijke functie en relevantie van het recht, en heeft vaak een internationaal en/of multidisciplinair karakter.

Onderzoek

Het onderzoek is georganiseerd in zeven onderzoeksprogramma’s die deel uitmaken van het Kooijmans Institute for Law and Governance en/of het interfacultaire Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB). Binnen het Kooijmans Institute staan vooral policy-gerelateerde vraagstukken centraal en A-LAB heeft de expertise in huis om empirisch te toetsen of de aan wetgeving ten grondslag liggende doelstellingen ook daadwerkelijk bereikt worden. De koppeling van Kooijmans en A-LAB - policy en empirie - biedt uitstekende mogelijkheden om beleidsmakers in de politiek, sociale en culturele instellingen en het bedrijfsleven bij te staan bij het maken van de juiste beleidskeuzes.

De leiders van de onderzoeksprogramma’s vormen samen met de portefeuillehouder onderzoek, een promovenduslid en de directeuren van A-LAB en de Graduate School het Onderzoeksbestuur. Het Onderzoeksbestuur adviseert gevraagd en ongevraagd het Faculteitsbestuur over onderzoeksgerelateerde kwesties. De ondersteuning is in handen van het Onderzoeksbureau.

Onderwijs

De faculteit heeft ruim 3000 studenten binnen de bachelor- en masteropleidingen in de disciplines Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie. Ook kent de faculteit diverse minoren en mogelijkheden voor contractonderwijs en postacademisch onderwijs (VU Law Academy).

Het onderwijs is verbonden met onderzoek en de samenleving en wordt gegeven vanuit het besef dat onze maatschappij behoefte heeft aan academisch geschoolde en maatschappelijk geëngageerde juristen en criminologen. Dat gebeurt in opleidingen die deels een onderzoeks- en deels een praktijkgerichte oriëntatie hebben en met name in bacheloropleidingen in de zogenaamde Academische Kern, waarin naast onderzoeksmethodologie en academische vaardigheden ook wetenschapsfilosofie, ethiek en wetenschappelijke integriteit aan de orde komen.

Elke opleiding heeft een opleidingsdirecteur die samen met de portefeuillehouder onderwijs het Onderwijsbestuur van de faculteit vormen, het belangrijkste adviesorgaan voor onderwijszaken van het Faculteitsbestuur. De ondersteuning van het onderwijsmanagement, beleidsvorming, logistiek, administratie, student- en loopbaanbegeleiding en ondersteuning van de facultaire onderwijsgremia zijn belegd in het Onderwijsbureau.