Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Open Education

Als docent gebruik je onderwijsondersteunende middelen zoals literatuur, afbeeldingen, video’s, podcasts en andere materialen. Op dit materiaal rust in veel gevallen auteursrecht. Hier staat op een rijtje welke auteursrechtelijk beschermde materialen kunnen worden gebruikt in Canvas-cursussen, tijdens de colleges en andere presentaties.

Daarin staan verschillende opties om kosteloos materiaal te gebruiken. Ook de regels van het auteursrecht en welk hergebruik (eventuele) kosten met zich meebrengt wordt in deze LibGuide toegelicht. Houd bij hergebruik altijd rekening met regels van het auteursrecht.

Hoe werkt de LibGuide
Per bron staat in deze LibGuide uitgelegd welke regels er gelden voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Als eerste staat er in deze LibGuide een overzicht van materiaal dat je altijd mag gebruiken voor het onderwijs. Met Open Science sources zorg je ervoor dat er meer aandacht komt voor het vrijelijk delen van allerlei informatie en academische onderzoeken. Daarnaast bevordert Open Science bevordert een nauwkeurigere verificatie van wetenschappelijke resultaten. Door te focussen op een transparante manier van onderzoek aan te nemen, kunnen wetenschappelijk onderzoek en ontdekkingen worden versneld waarvan de hele samenleving kan profiteren. Overweeg ook zelf Open Acces te publiceren, klik hier voor meer informatie.

Verder kan je in de Libguide uitleg  over betaald gebruik van onderwijsondersteunende middelen vinden. We streven er hierbij naar om de kosten zo laag mogelijk te houden.

De VU en auteursrecht
De VU betaalt jaarlijks een bedrag voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Dit is vastgelegd in de zogenaamde Easy Access-regeling, een afspraak tussen VSNU (universiteiten) en Stichting PRO (uitgeverijen). Houd in gedachte dat de VU voor overnames via Easy Access altijd betaalt, en daarom is het goed om op de hoogte te zijn van de algemene inhoud van de regeling. Wanneer je genoodzaakt bent om een groot gedeelte van een bron over te nemen, dan kan de universiteitsbibliotheek deze eventueel aanschaffen.

Twee manieren om kosteloos content in te zetten in je onderwijs
Heel in het kort leggen we hier twee manieren uit waarop je materialen in het onderwijs kunt hergebruiken zonder extra kosten voor de VU. We vragen je daarom deze twee methoden zoveel als mogelijk te gebruiken.

  • Maak zo veel als mogelijk gebruik links naar publicaties die rechtmatig op internet beschikbaar zijn of waarvoor de UB een licentie heeft. In de Instructie voor het verwijzen naar bronnen vanuit Canvas lees je hoe je correct een link kunt aanbieden in Canvas.
  • Maak gebruik van Open Educational Resources / Open Access - materialen. Wanneer materialen met een Open Access- of Creative Commons-licentie gepubliceerd zijn, zijn deze kosteloos te gebruiken in het (Canvas)onderwijs.

Alternatieven

In de LibGuide – Steunpunt Leermaterialen en Auteursrecht, staat een apart onderdeel met ‘Open Leermaterialen’. Hier staan artikelen, video’s en ander materiaal die je kosteloos hergebruikt. Daarnaast biedt de universiteitsbibliotheek hulp bij het ontwikkelen van andere mogelijkheden, zoals open tekstboeken, podcasts, kennisclips en andere middelen. Voor het vinden van open onderwijsmateriaal in jouw vakgebied kun je ook contact opnemen met de UB vakspecialist voor jouw faculteit.

Heb je vragen?

Heb je vragen over de Auteurswet, welke mogelijkheden er zijn om je onderwijs te ondersteunen met verschillende middelen of vragen rondom auteursrecht? Neem dan contact op met een collega van het Steunpunt Leermaterialen en Auteursrecht.

Waar vind je open onderwijsmateriaal?

Hieronder vind je een lijst met databases en websites. Deze lijst is opgesteld in samenwerking tussen de Universiteitsbibliotheek en Luuk Terbeek.

(audio)visueel materiaal:

o    ARIADNE

o    Creative Commons

o    Google

o    Overview using 3rd party video – TU Delft

o    Europeana

Boeken:

o    Cool4ed

o    Milne Open Textbooks

o    OERcommons

o    Open Access

o    OpenStax

Cursussen en opdrachten :

o    Canvas Commons

o    Cool4ed

o    MERLOT

o    OERcommons

o    Saylor Academy

o    Wikiwijs

Geïnteresseerd in meer Open Education bronnen?

o    Grote lijst met nog meer bronnen