Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoek Talma Instituut

Het Talma Instituut wil een bijdrage leveren aan de vernieuwing van sociale stelsels in de verzorgingsstaat. In het onderzoek stellen we telkens de vraag hoe de zorg, onderwijs en sociale zekerheid zo ingericht kunnen worden dat mensen actief blijven deelnemen aan de maatschappij in het algemeen en de arbeidsmarkt in het bijzonder.

Op basis van gesprekken met het onderzoeks- en maatschappelijke veld agendeert het Talma Instituut zijn onderzoeks-agenda.

Het Talma Zorgprogramma staat voor hoogstaand onderzoek dat:

  • Wordt gevoed door meerdere disciplines;
  • Wordt uitgevoerd in samenwerking met maatschappelijke partners;
  • Gaat over thema’s en vraagstukken die de partners van het Talma Instituut hebben geprioriteerd;
  • Voor die partners getuigt van inzicht in hun positie en rol in de zorg;
  • Tot doel heeft kennis te delen om bij te dragen aan de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg;
  • Belemmeringen voor integrale, doelmatige en persoonsgerichte zorg wegneemt.