Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Onderzoek en afdelingen

Aan de faculteit Religie en Theologie wordt hoogwaardig onderzoek verricht naar religie en geloof. Daarbij is er aandacht voor zowel de bronnen en tradities van diverse godsdiensten en stromingen, alsook voor hun denkbeelden en praktijken in wisselwerking met de hedendaagse samenleving en cultuur.

De faculteit Religie en Theologie kent twee onderzoeksafdelingen:

  • Texts and Traditions
  • Beliefs and Practices

In Texts and Traditions is het onderzoek gebundeld van bijbel- en koranwetenschappers alsmede kerk- en religiehistorici. Beliefs and Practices omvat het onderzoek van systematisch en praktisch theologen alsmede dat van (vergelijkende) godsdienstwetenschappers en -filosofen. In beide secties wordt zowel descriptief-analyserend als normatief-theologisch onderzoek verricht, in nauwe afstemming op elkaar. Het onderzoek is erop gericht recht te doen aan religieuze en levensbeschouwelijke voorstellingen en posities die men aantreft in geschriften en praktijken – vroeger en nu. Vandaaruit wordt het gesprek aangegaan over de waardering van deze voorstellingen en posities. Theologen, filosofen, historici, bijbel- en religiewetenschappers werken daarbij samen met aan de faculteit verbonden sociale wetenschappers die zich gespecialiseerd hebben in religie-onderzoek.

Studenten uit binnen- en buitenland die zich willen voorbereiden op een promotietraject volgen de tweejarige Master Religion and Theology. Na succesvolle afronding van deze opleiding worden zij automatisch toegelaten tot de promotie.

De faculteit kent een programma Researchers in Residence, bestemd voor gevestigde internationale onderzoekers die enige maanden aan één van beide afdelingen willen doorbrengen in het kader van hun onderzoek. Gegadigden kunnen een verzoek daartoe indienen bij het betreffende afdelingshoofd.