Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Onderzoek Communicatiewetenschap

De afdeling Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam is een innovatieve en internationaal zichtbare onderzoeksgroep die bijdraagt aan kennis en theorieontwikkeling binnen het vakgebied door het doen van zowel fundamenteel onderzoek als maatschappelijk relevant toegepast onderzoek.

Het veld van communicatiewetenschap is ingrijpend veranderd door de opkomst van nieuwe media technologieën, nieuwe communicatiegewoontes, en nieuwe empirische onderzoeksmethoden. Als reactie op deze belangrijke trends organiseert de afdeling haar onderzoeksactiviteiten in het programma “Communication Choice, Content, and Consequences (CCCC)”. Binnen dit programma richten drie verschillende onderzoeksgroepen zich op drie opkomende gebieden die van cruciaal belang worden geacht voor het vakgebied: Politieke communicatie & mediamonitoring, Mediapsychologie, en Sociale media.

Medewerkers van de afdeling richten zich vooral op deze belangrijke thema’s binnen de communicatiewetenschap, en werken daarbij nauw samen met wetenschappers uit andere disciplines binnen het Institute for Societal Resilience (ISR) van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en het aan de VU gevestigde multidisciplinaire Network Institute om communicatieprocessen vanuit verschillende perspectieven te bestuderen.

Het onderzoek wordt gepubliceerd in zowel leidende tijdschriften binnen communicatiewetenschap als in tijdschriften binnen gerelateerde vakgebieden.

Keer terug naar de Communicatiewetenschap homepagina

Onderzoeksgroepen

 • Politieke communicatie & mediamonitoring

  Binnen communicatiewetenschap speelt het analyseren van de inhoud van communicatie een belangrijke rol. De snelle opkomst van gedigitaliseerde communicatie biedt nieuwe mogelijkheden om kennis te verwerven door het automatisch onderzoeken van grote hoeveelheden communicatie.

  De onderzoeksgroep Politieke communicatie & mediamonitoring, onder leiding van Jan Kleinnijenhuis, heeft als doel om methoden voor automatische inhoudsanalyses verder te ontwikkelen, waarbij speciale aandacht is voor het toepassen van deze methoden om politieke communicatie te analyseren.

 • Mediapsychologie

  De onderzoeksgroep Mediapsychologie, onder leiding van Elly Konijn, verbindt mediaonderzoek en psychologie om onze kennis over mediagebruik, mediaverwerking, en effecten van media te optimaliseren. Mediapsychologie benadrukt de rol van de individuele gebruiker, en doet dit in toenemende mate in het licht van nieuwe communicatietechnologieën zoals apps, sociale media, virtuele werelden, gaming, virtual reality, en sociale robotica. Door het integreren van psychologische theorieën en psychologische onderzoek met mediaonderzoek, trachten we inzicht te krijgen in de grondbeginselen van menselijke communicatieve processen bij mediagebruik.

  De onderzoeksresultaten zijn vaak van toegepaste waarde voor het ondersteunen van leren, het stimuleren van ontwikkeling, welzijn en gezondheid, en het versterken van veerkracht. Bijvoorbeeld op basis van toenemende kennis over gaming (zowel gewelddadige als educatieve games), zelfpresentatie en sociale vergelijking op sociale media, cyberpesten, en het communiceren met robots.

 • Sociale media

  De opkomst van sociale media heeft het medialandschap drastisch veranderd. Waar mediatoegang lange tijd voorbehouden was aan belangrijke maatschappelijke actoren, heeft nu iedereen de mogelijkheid om via sociale media een groot publiek te bereiken. De manier van communiceren verandert daardoor, niet alleen voor individuen maar ook voor overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Communicatie via sociale media staat centraal in de onderzoeksgroep Sociale media, die wordt geleid door Peter Kerkhof.

  Belangrijke thema’s in het onderzoek van de sociale media labgroep zijn onder meer de communicatie van organisaties in sociale media en het gebruik van sociale media door individuen als manier om invloed uit te oefenen op organisaties, het gebruik van sociale media in de context van gezondheid en gezondheidszorg, en zelfregulatie en overmatig gebruik van sociale media door individuen.

 • Publicaties

  Alle publicaties van de afdeling Communicatiewetenschap vindt u op de VU Research Portal.