Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoek Bewegingswetenschappen

Het onderzoek van de afdeling Bewegingswetenschappen is ingebed in twee door de afdeling mede geïnitieerde instituten, namelijk Amsterdam Movement Sciences en Institute of Brain and  Behavior Amsterdam.

De afdeling hecht veel belang aan de maatschappelijke waarde van haar onderzoeksresultaten, dat dan ook nauw aansluit bij de Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA). Ons onderzoek wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door partijen buiten de universiteit, zoals NWO, STW, EU, en collectebusfondsen en wij schenken veel aandacht aan translatie van onze kennis om ervoor te zorgen dat onderzoeksresultaten effect krijgen in de samenleving.

Onderzoeksgroepen

 • Biomechanica

  Het onderzoek van de sectie Biomechanica richt zich op het beter begrijpen van het functioneren van het menselijk bewegingsapparaat. Hierbij wordt onder andere gekeken naar welke bewegingen worden gebruikt om een bepaalde taak uit te voeren, hoe dit wordt dit bepaald door onze anatomie, door de taak die we uitvoeren en de omgeving waarin we dat doen en hoe dit de mechanische en fysiologische belasting van ons bewegen beïnvloed. De bouw en werking van spieren wordt onderzocht waarbij wordt gekeken naar spieractiviteit, sensorische informatie en controlestrategieën. Daarnaast wordt bestudeerd hoe de belasting van het bewegingsapparaat wordt beïnvloed door de manier waarop we bewegen.

  Meer weten over de sectie Biomechanica? Klik hier

 • Fysiologie

  De sectie Fysiologie onderzoekt hoe het menselijk lichaam functioneert tijdens inspanning onder verschillende fysiologische omstandigheden en hoe het lichaam zich aanpast aan training en inactiviteit. In samenwerking met sport- en revalidatie-instellingen combineren we fundamenteel en toegepast onderzoek om het menselijk bewegen te begrijpen en verbeteren. Weonderzoeken dit op verschillende niveaus (moleculair, orgaan en hele lichaam) in gezonde mensen, ouderen, topsporters, endiverse patiëntenpopulaties. We beschikken over een spieranalyselab (Laboratory for Myology) voor histologisch en moleculair onderzoek, en een menselijk prestatielab (Human Performance Lab) waarin we omgevingsfactoren kunnen simuleren.

  Meer weten over de sectie fysiologie? Klik hier

 • Leren en presteren

  Het onderzoek van de sectie leren en presteren richt zich op perceptueel motorische controle, oftewel: welke invloed heeft waarneming op onze beweging, en wat is de invloed van lichamelijke of omgevingsbeperkingen hierbij? Het onderzoek wordt gedaan bij verschillende stadia van ontwikkeling, leren en topprestaties.

  De belangrijkste doelstelling van het programma is om de relatieve bijdrage van beperkingen in de perceptueel-motorische controle te identificeren. De kern van het onderzoek ligt bij de interactie tussen de taak (bijv. objecteigenschappen, taakinstructies) en beperkingen bij de mens (bijv. hersenbeschadiging, angst) met speciale nadruk op het gebruik van perceptuele informatie.

  Meer weten over de sectie Leren en presteren? Klik hier

 • Neurocontrol

  Gezonde mensen lopen, reiken en maken voortdurend moeiteloos oogbewegingen. Dit bewegingsgedrag is zeer geavanceerd, ondanks de beperkingen van onze zintuiglijke en motorische systemen. Bovendien houden we de manier waarop we bewegen in stand ondanks de vele veranderingen in de fysieke eigenschappen van ons lichaam. Om te begrijpen hoe we dat doen, gaan we in op vragen als: Hoe leren we lopen? Hoe combineren we informatie van onze zintuigen om onze bewegingen te controleren? Hoe kiezen we uit de overvloedige mogelijkheden waarheen we willen bewegen en hoe we die beweging maken?

  Meer weten over de sectie Neurocontrol? Klik hier

 • Preventie en Revalidatie

  Meer informatie vind je op de website https://www.human-movement-sciences.nl/nm/

  Meer weten over de sectie Preventie en Revalidatie? Klik hier